Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kompetanse til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer på ulike nivå. Vanlige emner innen sosialt arbeid er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk.

En treårig bachelorgrad i sosialt arbeid kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstvilkår.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. For å få godkjenning som klinisk sosionom man ha fem års relevant arbeidserfaring etter bachelor, derav to år før påbegynt videreutdanning. Les mer om godkjenning som klinisk sosionom her.

Utdanninger

Viser 13 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Sosialt arbeid, Bodø GENS 32.90 44.40
Sosialt arbeid, Levanger GENS 36.80 45.20
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS 41.30 46.10
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole SODH Oppgis ikke 46.70
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole GENS 43.90 51.30
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS Alle 43.40
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 43.20 50.00
Sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Sosialt arbeid, Bergen GENS 49.20 54.50
Sosialt arbeid, Sogndal GENS 37.10 45.10
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle 42.20
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 47.00 53.70
Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 42.40 47.60
Sosialt arbeid, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 47.00 52.40
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig (769923)
 • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Bachelor, sosialfag, treårig (662116)
 • Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå (662199)
 • Sosionomutdanning, treårig (662104)
 • Bachelor, velferdsfag, treårig (662901)
 • Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig (762105)
 • Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig (762109)
 • Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (662999)
 • Master, velferdspolitikk, toårig (762901)