Fakta

Sted:
Bergen
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • 49.20 (primær)
 • 54.50 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 203080
Sogndal
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • 37.10 (primær)
 • 45.10 (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 203081

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

28. mars 2023.

Om studiet

Kvifor studere sosialt arbeid?

Ein sosionom møter enkeltmenneske og familiar med ulike sosiale problem. Det kan vere ein familie som treng råd for å få kvardagen til å gå opp, ein innsett i fengsel som skal tilbake til samfunnet, eller ein person som har stått utanfor arbeidslivet lenge.

Ein kan studere sosialt arbeid ved campus Bergen og campus Sogndal.

Som sosionom hjelper du med å finne løysingar som kan betre livskvaliteten, og gje hjelp til sjølvhjelp.

Sosionomen er også eit viktig bindeledd mellom den enkelte og hjelpetilboda i samfunnet.

Du må vere interessert i andre menneske og deira historie, like å ta ansvar og vere samfunnsengasjert. Du må også ha gode evne til å kommunisere og samarbeide.

Studiets oppbygging

Praksis

I løpet av utdanninga møter du brukarar og andre kollegaer innan sosialt arbeid når du er ute i praksis. Praksisstudiane utgjer om lag 20 prosent av studiet. Du har praksis både første og siste studieår. Slik er praksisperiodane fordelt:

 • Første studieår: 10 veker i praksis
 • Tredje studieår: 10 veker i praksis

Minst ein av praksisperiodane dine bør vere innan forvaltning eller saksbehandling.

Her finn du informasjon om praksis for sosialt arbeid

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Innhald i studiet

Gjennom studiet får du kunnskap om

 • hjelpeapparatet
 • jus
 • samfunnsfag
 • psykologi
 • etikk
 • sosiale rettar

I undervisninga får du varierte læringsformer som førelesing, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdigheitstrening og praksis.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda mens du studerer! Som student i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studentar frå heile verda.

Du kan reise på utveksling i ditt femte semester.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Sjå informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Sosionomar er attraktive arbeidstakarar innan fleire område. Blant anna kan du jobbe innan:

 • Nav, kriminalomsorga og asylmottak
 • familierådgiving, barnevern og skule
 • psykisk helsevern og rusomsorg
 • frivillige organisasjonar

Lønn: Kva tener ein sosionom?

Les meir om lønnstatistikk for sosionom på utdanning.no.

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | ODISEE University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=829

Botswana | University of Botswana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10608

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Danmark | University College Lillebælt | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

Nederland | Saxion University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10488

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Spania | University of Salamanca | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=795

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Sverige | Lund University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=777

Tanzania | Elimu Mwangaza | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10526

Tanzania | Kiwakukki Centre Moshi | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=172

Tyskland | Mannheim University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=810

Tyskland | Alice Salomon University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=826

Tyskland | Potsdam University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10599

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen