Fakta

Sted:
Bergen
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 49.20 (primær)
  • 54.50 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 203080
Sogndal
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 37.10 (primær)
  • 45.10 (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 203081

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. desember 2022.

Om studiet

Utdanninga innan sosialt arbeid kvalifiserer deg til sosionom. Som sosionom arbeider du med menneske som treng støtte i ei vanskeleg livssituasjon.

Som sosionom møter du enkeltmenneske og familiar med ulike sosiale problem. Det kan vere ein familie som treng råd for å få kvardagen til å gå opp, ein innsett i fengsel som skal tilbake til samfunnet, eller ein person som har stått utanfor arbeidslivet lenge.

Som sosionom hjelper du med å finne løysingar som kan forbetre livskvaliteten, og gje hjelp til sjølvhjelp. Du er også eit viktig bindeledd mellom den enkelte og hjelpetilboda i samfunnet.

Du må vere interessert i andre menneske og deira historie, like å ta ansvar og vere samfunnsengasjert. Du må også ha gode evne til å kommunisere og samarbeide.

Gjennom studiet får du kunnskap om hjelpeapparatet, jus, samfunnsfag, psykologi, etikk og sosiale rettar.

I undervisninga får du varierte læringsformer som forelesning, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdigheitstrening og praksis.

Praksis

I løpet av utdanninga møter du brukarar og andre kollegar innan sosialt arbeid når du er ute i praksis. Praksisstudiane utgjer om lag 20 prosent av studiet. Du har praksis både første og siste studieår. Slik er praksisperiodane fordelt:

  • Første studieår: 10 veker i praksis
  • Tredje studieår: 13 veker i praksis

Minst ein av praksisperiodane dine bør vere innan forvaltning eller saksbehandling.

Her finn du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda mens du studerer! Som student i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studentar frå heile verda.

Du kan reise på utveksling i ditt femte semester.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Sjå informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Sosionomar er attraktive arbeidstakarar innan fleire område. Blant anna kan du jobbe innan:

  • nav, kriminalomsorga og asylmottak
  • familierådgiving, barnevern og skule
  • psykisk helsevern og rusomsorg
  • frivillige organisasjonar

Utveksling

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | ODISEE University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=829

Bolivia | Colegio Jesus Maestro (Villa Porvenir) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=659

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Danmark | University College Lillebælt | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=118

Nederland | Saxion University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10488

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Spania | University of Salamanca | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=795

Spania | Complutense University of Madrid | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=819

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Sverige | Lund University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=777

Tanzania | Elimu Mwangaza | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10526

Tanzania | Kiwakukki Centre Moshi | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=172

Tanzania | Amani Centre Morogoro | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=462

Tanzania | Muhimbili National Hospital | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=742

Tanzania | Mehayo Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=700

Tyskland | Mannheim University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=810

Tyskland | Alice Salomon University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=826

Tyskland | Potsdam University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10599

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen