Fakta

Sted:
Bergen
Sogndal
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Bergen
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 49.00 (primær)
 • 54.50 (ordinær)
Studieplasser: 60
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203080
Sogndal
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 34.50 (primær)
 • 40.00 (ordinær)
Studieplasser: 45
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203081

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Utdanninga innan sosialt arbeid kvalifiserer deg til sosionom. Som sosionom arbeider du med menneske som treng støtte i ein vanskeleg livssituasjon. 

Kvifor studere sosialt arbeid?

Ein sosionom møter enkeltmenneske og familiar med ulike sosiale problem. Det kan vere ein familie som treng råd for å få kvardagen til å gå opp, ein innsett i fengsel som skal tilbake til samfunnet, eller ein person som har stått utanfor arbeidslivet lenge. 

Ein kan studere sosialt arbeid ved campus Bergen og campus Sogndal. 

Som sosionom hjelper du med å finne løysingar som kan betre livskvaliteten, og gje hjelp til sjølvhjelp.

Sosionomen er også eit viktig bindeledd mellom den enkelte og hjelpetilboda i samfunnet.

Du må vere interessert i andre menneske og deira historie, like å ta ansvar og vere samfunnsengasjert. Du må også ha gode evne til å kommunisere og samarbeide.

Studiets oppbygging

Praksis

I løpet av utdanninga møter du brukarar og andre kollegaer innan sosialt arbeid når du er ute i praksis. Praksisstudiane utgjer om lag 20 prosent av studiet. Du har praksis både første og siste studieår. Slik er praksisperiodane fordelt:

 • Første studieår: 10 veker i praksis
 • Tredje studieår: 10 veker i praksis

Minst ein av praksisperiodane dine bør vere innan forvaltning eller saksbehandling.

Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudiar. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremje krav om ny politiattest i løpet av utdanninga. Her kan du lese meir om politiattest. 

Her finn du informasjon om praksis for sosialt arbeid

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Innhald i studiet

Gjennom studiet får du kunnskap om

 • hjelpeapparatet
 • jus
 • samfunnsfag
 • psykologi
 • etikk
 • sosiale rettar

I undervisninga får du varierte læringsformer som førelesing, prosjektarbeid, feltarbeid, ferdigheitstrening og praksis.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda mens du studerer! Som student i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studentar frå heile verda.

Du kan reise på utveksling i ditt femte semester.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Sosionomar er attraktive arbeidstakarar innan fleire område. Blant anna kan du jobbe innan:

 • Nav, kriminalomsorga og asylmottak
 • familierådgiving, barnevern og skule
 • psykisk helsevern og rusomsorg
 • frivillige organisasjonar

Lønn: Kva tener ein sosionom? 

Les meir om lønnstatistikk for sosionom på utdanning.no.

 

Utveksling

Belgia | ODISEE University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=829

Botswana | University of Botswana | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10608

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Danmark | UCL University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

India | Tata Institute of Social Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10652

Nederland | Saxion University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10488

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Spania | University of Salamanca | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=795

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Sverige | Lund University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=777

Tanzania | Elimu Mwangaza | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10526

Tanzania | Kiwakukki Centre Moshi | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=172

Tanzania | Mehayo Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=700

Tanzania | Muhimbili National Hospital | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=742

Tanzania | The Open University of Tanzania | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10605

Tyskland | Potsdam University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10599

Tyskland | Mannheim University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=810

Tyskland | Alice Salomon University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=826

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen