Skogbruk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Skogbruksutdanning gir kompetanse innen skog- og utmarksforvaltning, naturbruk, skoglig planlegging og arealforvaltning. Utdanningen gir også kompetanse innen økologi og mangfold.

Skogbruksutdanninger fokuserer på hvordan vi bruker skogen. Skogen skal levere tømmer og andre skogprodukter, men samtidig bidra til økologisk balanse og attraktive områder for rekreasjon og friluftsliv. En utdanning innenfor skogbruk passer godt dersom du skal ta over forvalteransvaret for en skogeiendom, eller ønsker å jobbe som skogbrukssjef, skogforvalter eller miljøarbeider i kommune eller fylke.

Se film om skogbruk

Filmen er laget av Velg skog. Prosjektet er et samarbeid mellom Skoglauget, NHO Mat og Landbruk/SL og Landsbruks- og matdepartementet.  

Varighet

Årsstudium tar et år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Kravet for opptak er generell studiekompetanse. Enkelte studier krever realfagskombinasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Skogbruk › Skogbruk (8741)
 • ... › Skogbruk › Skogbruk (7741)
 • ... › Skogbruk › Skogbruk (6741)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i naturforvaltning Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i naturforvaltning Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 46.7
Skogfag Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 46.8
 • 49.3
Fornybar energi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Skogfag Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 40.7
 • 45.2
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i skogbruk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i naturforvaltning Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Skogfag Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 40.7
 • 45.2
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 46.8
 • 49.3
Bachelor i utmarksforvaltning Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i skogbruk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Skogfag Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i naturforvaltning Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • 46.7