Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Fornybar energi?

Utfordringene knyttet til klimaendringer og energietterspørselen har skapt stor oppmerksomhet rundt fornybar energi.

Du vil være med på å løse fremtidens energiproblemer.

Markedet etterspør kunnskap og tverrfaglig kompetanse på dette området.

Hva blir jeg?

Du blir kvalifisert for jobber hos energiprodusenter, konsulentselskaper, organisasjoner med aktivitet innen fornybar energi, samt i offentlig forvaltning med informasjon, strategier, planer og konsesjoner.

Du blir en nøkkelperson som jobber på tvers av fagområder, i samarbeid med jurister, planleggere og ingeniører.

Du blir kvalifisert til å lede operativ og strategisk virksomhet knyttet til fornybar energi. Utdanningen gir et solid utgangspunkt for arbeid med planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av fornybar energi-prosjekter.

Hva lærer jeg?
Du lærer om teknologi, økonomi og miljøeffekter. Systemforståelse er en fellesnevner. Du skal kunne kombinere og anvende kunnskap fra et bredt spekter av fagområder relatert til produksjon av fornybar energi. Du skal kunne klassifisere og rangere ulike alternativer, trekke slutninger og anbefale valg av løsninger.

Les mer om master i Fornybar energi

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Fornybar energi

Alle utdanninger innen