Fornybar energi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

 Hvorfor studere Fornybar energi?

  • Klimaendringer og global oppvarming er blant verdens største miljøutfordringer.
  • Økt satsing på fornybar energi gir stort behov for kompetanse.
  • Studiet gir helhetlig kompetanse på fornybar energi med vekt på bioenergi, areal- og energiressursforvaltning knyttet til utnyttelse av vann- og vindkraft.

Hva lærer jeg?
Du får bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av fornybare energiressurser.

Du lærer om areal- og miljøforvaltning, og om forebygging av konflikter knyttet tilarealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft.

Med et solid tverrfaglig fundament skal du kunne kombinere kunnskap fra ulike fagområder.

Du skal forstå verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til fornybare energiressurser, og kunne arbeide med problemstillinger knyttet til økonomi, areal og miljø ved produksjon og foredling av fornybar energi.

Hva blir jeg?
Du blir kvalifisert for flere masterprogrammer både ved NMBU og andre studiesteder. Utdannelsen gir godt grunnlag for jobb i energibedrifter, konsulentselskap, organisasjoner og offentlig forvaltning med oppgaver innen fornybar energi.

Les mer om bachelor i Fornybar energi

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Fornybar energi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

48.40 (primær)
51.90 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

192835