Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 46.20 (primær)
  • 46.10 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 192835

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Fornybar energi?

  • Klimaendringer og global oppvarming er blant verdens største miljøutfordringer.
  • Økt satsing på fornybar energi gir stort behov for kompetanse.
  • Studiet gir helhetlig kompetanse på fornybar energi med vekt på bioenergi, areal- og energiressursforvaltning knyttet til utnyttelse av vann- og vindkraft.

Hva blir jeg?
Med en bachelorgrad i fornybar energi er du kvalifisert til å jobbe med fornybar energi i forskjellige bedrifter og organisasjoner. Du blir en nøkkelperson som jobber på tvers av fagområder, i samarbeid med jurister, planleggere og ingeniører.

For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad, noe de fleste av våre studenter gjør.

Hva lærer jeg?
Studiet fokuserer på tverrfaglige planleggingsprosesser. Du lærer om analyse, planlegging, prosjektering og drift tilknyttet produksjonen av fornybar energi. Du lærer hva som kreves for at prosjekter på arealkrevende energiressurser som bioenergi, vindenergi og vannkraft/småkraft skal kunne bli realisert.

Du lærer også å analysere produkter og energi- og avfallssystemer med tanke på hvilke miljø- og ressursbelastninger de medfører. Dette kalles for livsløpsvurdering, og er et tema som vil bli stadig viktigere i fremtiden. Du får kunnskap om bærekraftig forvaltning av energiressurser, inkludert avfallsressurser.

Les mer om bachelor i Fornybar energi

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Fornybar energi

Alle utdanninger innen