Kvalitetssikret av Norsk Industri 01. september 2016

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Arbeidsoppgaver

Som sveisar er jobben din å utføre sveisearbeid på ulike konstruksjonar av metalliske materialar. I dag går om lag halvparten av stålproduksjonen i verda til sveisa konstruksjonar og produkt. Dagens sveisemetodar gjer det mogleg å sveise dei aller fleste metall.

Ein sveisar jobbar med å sveise saman metallkonstruksjonar, alt frå små elektronikkdelar til store konstruksjonar. Du kan jobbe med sveising av båtar, bygg, maskinar og delar til industrien. Arbeidet varierer etter kvar du jobbar og med kva produkt. Arbeidstida kan og variere.

Det finst mange sveisemetodar, men det er to hovudgrupper:

 • pressveising, der du må bruke press for å føre delane saman
 • smeltesveising, der delane blir smelta saman ved hjelp av varme, men utan å bruke press

Vanlege arbeidsoppgåver for ein sveisar:

 • jobbe etter arbeidsinstruksjonar, teikningar og sveiseprosedyrer (WPS)
 • handtere materialar, hjelpestoff og verktøy for materialhandsaming
 • utføre sveiseprosessar etter ein gitt metode
 • vedlikehald og feilsøking på sveiseutstyr

Du kan kombinere sveisaryrket med klatring og dykking.

Hvor jobber sveisarar ?

Som sveisar jobbar du innan mellom anna kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljeverksemd både på land og til havs.

Intervjuer

Portrettbilde av sveiser Ann-Kristin Vaagen, en ung kvinne med langt lyst hår, hjelm og hørselsvern og gul arbeidsjakke

Sveiser

Ann-Kristin Vågen

– Jeg anbefaler å bli sveiser til personer som synes det er artig å bygge og se at et prosjekt blir ferdig, forteller Ann-Kristin Vågen.

Viktige egenskaper

Som sveisar må du vere i stand til å arbeide sjølvstendig, men òg kunne samarbeide med andre. Du treng anlegg for praktisk arbeid og evne til å jobbe nøyaktig og planmessig. Det er viktig å vareta eigen og andre sin tryggleik når du arbeider.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Med godkjent utdannings- og erfaringsbakgrunn kan du vidareutdanne deg til sveiseinspektør i regi av Norsk Sveiseteknisk Forbund. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant sveisarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555224 - Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, toårig
 • 555214 - Fagskoleutdanning, sveiseteknikk
 • 555206 - Teknisk fagskole, linje for sveiseteknologi
 • 455239 - Sveisefaget, Vg3
 • 455234 - Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, avsluttende utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sveisarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8281105 - MONTØR (TEKNISKE HJELPEMIDLER)
 • 8281101 - MONTØR (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER)
 • 7212119 - MPI-KONTROLLØR (SVEISING)
 • 7212118 - SENIOR SVEISEINSPEKTØR
 • 7212117 - SVEISEINSPEKTØR
 • 7212113 - SPESIALARBEIDER (SVEISING)
 • 7212112 - FORMANN (SVEISING)
 • 7212110 - FAGARBEIDER (SVEISING)
 • 7212108 - SVEISER
 • 7212107 - RØRSVEISER
 • 7212103 - GASSVEISER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.