Kvalitetssikret av Fagforbundet, Post og finans 17. desember 2021

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Arbeidsoppgaver

Postbod arbeider med å distribuere post – alt av brev, pakker, blad, aviser, reklame og anna. Arbeidet består av å sortere og levere ut post til private husstandar og bedrifter.

Utdelinga går føre seg utandørs, hovudsakleg i tidsrommet frå klokka 09.00 til 17.00. Stort sett går utdelinga føre seg med sykkel, moped eller bil, avhengig av arbeidsstad.

Hvor jobber postbod ?

Postbodet er vanlegvis tilsett i Posten eller Bring. Du kan også arbeide som bod for private selskap. 

Intervjuer

Portrettbilde av postbud Bendik Kvalvik i rødt arbeidstøy og en rød postbil i bakgrunnen

Postbud

Bendik Kvalvik

– Posten er jo en bedrift som gjør at landet går rundt, sier Bendik Kvalvik.

Viktige egenskaper

Som postbod må du vere ansvarsbevisst, ærleg og opptatt av at kundane skal vere fornøgde. Du må ha evne til både å jobbe sjølvstendig og å samarbeide. På same måten som kundebehandlarar, er postbodet Posten sitt ansikt utetter overfor privatkundar og bedrifter. Du må arbeide raskt, vere serviceinnstilt og nøyaktig. God fysisk form er også nødvendig. Det er ofte ein føresetnad at du har førarkort.

Utdanning

Du treng inga formell utdanning for å bli postbod. Kursing og opplæring går føre seg internt i bedrifta du er tilsett i.

Etter- og vidareutdanning
Arbeidsgivarar tilbyr gjerne kurs for etter- og vidareutdanning. Det er mogleg å ta kurs for å få leiaransvar. 

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med postbod

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 4142114 - POSTFULLMEKTIG
  • 4142113 - POSTFORTOLLER
  • 4142110 - POSTBUD
  • 4142109 - POSTBETJENT
  • 4142105 - LANDPOSTBUD
  • 4142103 - FØRSTEPOSTFULLMEKTIG
  • 4142102 - FØRSTEPOSTBETJENT
  • 4142101 - DRIFTSLEDER (POSTKONTOR)

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.