Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar ut plater, røyr og profilar, og set dette saman til større konstruksjonar.

Arbeidsoppgaver

Platearbeidaren handterer materiale, hjelpestoff og verktøy for materialbearbeiding. Dette inneber bruk av alle typar platebearbeidingsmaskinar.

Arbeidet går føre seg etter klart spesifiserte metodar og prosessar. Platearbeidaren har også ansvar for vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. Som platearbeidar er det viktig at du har fokus på tryggleik og følgjer HMS-reglar. 

Typiske arbeidsoppgåver for ein platearbeidar:

 • Detaljforming av tjukke og tynne plater, røyr og profilar
 • Samansetjing av delane til større komponentar og konstruksjonar
 • Handtering av materiale, hjelpestoff og verktøy for materialbearbeiding
 • Bruk av alle typar platebearbeidingsmaskinar
 • Utføring av arbeidsprosessar etter angitt metode
 • Vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Hvor jobber platearbeidarar?

Platearbeidaren jobbar innan kjemisk og mekanisk industri, skipsindustri, treforedling og oljeverksemd.

Intervjuer

Platearbeider Ole Joakim Olsen jobber høyt over bakken

Platearbeider

Ole Joakim Olsen

Da det viste seg at drømmen om å bli bilmekaniker ikke var drømmen likevel, oppdaget Ole Joakim Olsen sveising og platearbeid, og der har han blitt.

Viktige egenskaper

Platearbeidaren må jobbe effektivt og planmessig, og vere i stand til å arbeide både sjølvstendig og i nært samarbeid med andre. Teknisk innsikt og anlegg for praktisk arbeid er ein fordel. Arbeidet kan vere fysisk krevjande.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev i platearbeidarfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De som jobber som platearbeidarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant sveise- og platearbeidarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455239 - Sveisefaget, Vg3
 • 455234 - Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, avsluttende utdanning
 • 455233 - Platearbeiderfaget, Vg3
 • 455228 - Metallvareproduksjon, VK II

Arbeidsmarked

Bedrifter med platearbeidarar

 • 7214112 - PLATEARBEIDERE (SVEISE- OG PLATEARBEID)
 • 7214111 - STÅLMONTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 7214109 - SPESIALARBEIDER (PLATEARBEIDER)
 • 7214108 - FAGARBEIDER (PLATEARBEIDER)
 • 7214107 - FORMANN (PLATEARBEIDER)
 • 7214105 - STÅLPLATEARBEIDER
 • 7214102 - PLATEARBEIDER
 • 7214101 - TYNNPLATEARBEIDER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.