Platearbeider Christian Krog Larsen viser hvordan mye av jobben i dag er automatisert.

YrkesintervjuPlatearbeider favoritt ikon

Platearbeider Christian Krog Larsen må følge tekniske tegninger med millimeterpresisjon.

Christian Krog Larsen
28 år
Platearbeider
Tromek Produksjon AS, Trondheim.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det ble som det ble. Jeg egner meg mer som håndverker enn til å jobbe med teoretiske fag. Platearbeider er litt mer variert enn for eksempel sveising, men det kommer også an på hvor du får jobb. Jeg startet her som lærling og fikk fast jobb etterpå, og jeg synes det er en bra plass å være. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Verkstedet hvor jeg jobber er utformet som en fabrikk med ulike stasjoner. Hver stasjon har forskjellige maskiner for forming av platene. Noen stanser, noen bøyer, noen skjærer og slår hull og gjenger og så videre. Vi rullerer til en viss grad på hver stasjon. Vi jobber mest med stål, men gjør også noe arbeid i kobber. Mye av arbeidet som tidligere var manuelt og håndverk utføres nå av roboter. En del tid går dermed med til å overvåke prosessen via dataskjermen. Det varierer fra bedrift til bedrift hvordan dette gjøres. Innimellom blir det også noe sveising. Hvert oppdrag er spesifisert i tekniske tegninger, og dette må man følge nøye med på underveis. Her er det ikke rom for feil. Vi lager i hovedsak plater og deler til bruk i skipselektronikk hos oss. Det går mye i ulike deler til tavlesystem. Delene monteres sammen av kunde.

platearbeider2_ehmurvold.jpg

Platearbeider Christian Krog Larsen overvåker produksjonen via dataskjermen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Utdanningen er to år på videregående skole og to år som lærling i bedrift før man tar fagbrev. Første året på videregående het "maskin og mekk" da jeg gikk. Andre året var verkstedtekniske fag. Halvveis i andreåret valgte jeg fagretningen platearbeider. Nå er navnet på fagene på videregående endret til teknikk og industriell produksjon og industriteknologi. Av kvalifikasjoner er det jo en fordel å være praktisk anlagt, men samtidig må man være forberedt på at jobben gjøres mer og mer foran dataskjermen. Mer og mer blir datastyrt. Man må også være nøyaktig, og god på tegningslesning.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det synes jeg er vanskelig å si. Her hos oss jobber alle typer folk, og jobben er godt tilrettelagt med hjelpemidler som kraner og truck for transportering av materiell.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg trives godt i denne bedriften, som har godt arbeidsmiljø. Jeg liker også godt at jeg styrer mye selv. Jeg slipper at noen står og henger over meg, slik det er på noen arbeidsplasser hvor kunder ofte er innom. Her slipper jeg også å stå ute i regnet når jeg jobber.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Til tider kan det bli litt mye av de samme oppgavene, men man venner jo seg til det over tid.
Generelt er det negativt at det synes å være lite rom for industri, særlig her i byen. Mer og mer av det forsvinner. Vi er jo også utsatt for svingninger i markedet, og her hos oss fikk vi særlig merke det etter nedgangen i oljeindustrien.

platearbeider3_ehmurvold.jpg

Christian Krog Larsen står inne på jobb, og det er mange hyller med ting i bak han.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dette yrket passer for alle mulige typer folk. Det kommer mer an på type bedrift, om det jobbes mye manuelt eller om mye er automatisert.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe innen lignende bedrifter i stålbransjen. Det fins også jobber offshore eller på verft. Spranget til sveiser eller industrimekaniker er heller ikke stort.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønna varierer etter hvor du jobber, men er nok ganske standard industriarbeiderlønn. Jeg har 36.000 kroner i månedslønn før skatt. Du kan tjene ekstra gjennom skifttillegg om du jobber skift. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jobbmarkedet for platearbeidere er markedsstyrt, og etter nedgangen i oljeindustrien ble det vanskeligere. Vi håper det skal ta seg opp igjen snart. 

 

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Mye av arbeidet som tidligere var manuelt og håndverk, utføres nå av roboter.
    • Her er det ikke rom for feil.
    • Dette yrket passer for alle mulige typer folk.
    • Jobbmarkedet for platearbeidere er markedsstyrt.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser