Kvalitetssikret av Norges Naprapatforbund 12. oktober 2022

Naprapat

Ein naprapat behandlar pasientar med smerter og problem i musklar og ledd.

Arbeidsoppgaver

Ein naprapat brukar teknikkar som å manipulere og mobilisere ledd, tøye musklar, massere, og behandle triggerpunkter. Naprapatar undersøker, og behandlar funksjonsproblem og smertar i ledd og musklar. Hovudfokus til naprapaten er å finne årsaka til problema før ein behandlar pasienten. Naprapaten anbefaler òg treningsøvingar og gir råd om korleis pasienten kan belasta og avlasta musklar og ledd.

Naprapatar blir òg opplært i elektroterapi og fleire vel å etterutdanna seg i form av til dømes triggerpunktsbehandling med nåler.

Naprapaten mottar pasientar med ulike plager som til dømes isjias, stiv nakke, vondt i hovudet, lumbago og musearm. Dei kan ta imot alt frå unge til gamle, som er utrena, vanlege mosjonistar eller profesjonelle idrettsutøvarar.

Vanlege arbeidsoppgåver for naprapaten:

  • undersøke pasienten og gjere testar
  • problem relatert til musklar og ledd
  • anbefale treningsøvingar
  • gi øvingar, råd og informasjon
  • bidra til vidare hjelp i helsevesenet

Frå 2022 har naprapatar autorisasjon som helsepersonell i Noreg. Naprapat er ein beskytta tittel.

Hvor jobber naprapatar ?

Naprapatar jobbar ofte som sjølvstendig næringsdrivande eller er tilsette på private naprapatklinikkar eller på tverrfaglege helseklinikkar.

Intervjuer

Naprapat Mikael Andre Dyrdal på klinikken på Kolbotn.

Naprapat

Mikael Andre Dyrdal

Jeg blir aldri utlært, bare mer erfaren, sier naprapat Mikael.

Viktige egenskaper

Som naprapat bør du vere glad i å jobbe med menneske, vere løysingsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Du bør interessere deg i andre menneske og vere lyttande. Mykje av behandlinga skjer fysisk så det kan vere ein fordel å vere i god fysisk form.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk

Utdanning

Det finst inga naprapatutdanning i Noreg. Mange naprapatar i Noreg utdannar seg ved Naprapathögskolan i Stockholm.

Har du utdanning frå før 1. mai 2022, må du søka helsedirektoratet om autorisasjon.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med naprapatar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3229115 - NAPRAPAT

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.