Kvalitetssikret av NITO 10. april 2017

Maskiningeniør

Ein maskiningeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Arbeidsoppgaver

Alle maskiningeniørar jobbar med eksisterande teknologi og bruker han til å utvikle nye produkt og tenester. Maskiningeniørar arbeider mykje med design. Målet er å gjere teknologien om meir gagnleg og tenleg.

Vanlege arbeidsoppgåver for maskiningeniørar:

 • lage teknologiske produkt og produksjonsutstyr
 • utvikle arbeidsmetodar for produksjon
 • leie produksjonen og selje produkta
 • drifte og halde ved like ymist
 • marknadsføre og drive økonomistyring

Maskiningeniørar jobbar i mange ulike bransjar. Arbeidsoppgåvene varierer etter arbeidsstad. Nokon lagar skipsmotorar medan andre lagar utstyr til sjukehus.

Maskiningeniørar har vore med på å lage mange av dei tekniske utstyra vi har rundt oss. Arbeidet går som oftast føre seg i team saman med andre ingeniørar og andre yrkesgrupper.

Hvor jobber maskiningeniørar ?

Ein maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som til dømes verkstadindustrien og prosessindustrien. Prosessindustrien inkluderer mellom anna papir-, metall- og olje- og gassproduksjon. Mange jobbar i transportsektoren, i kommunar eller hos ingeniørfirma som driv med rådgiving.

Maskiningeniørar jobbar også hos produsentar og leverandørar av utstyr, i reiarlag og oljeselskap eller hos kontrollmyndigheiter. Ein del maskiningeniørar startar si eiga verksemd.

Intervjuer

Portrettbilde av Amira Elameen, hun smiler og har på seg gul genser

Maskiningeniør

Amira Elameen

For å bli maskiningeniør så bør du være glad i matte og fysikk, sier Amira Elameen.

Viktige egenskaper

Som maskiningeniør bør du vere kreativ og ha praktisk sans. Du bør også kunne samarbeide med andre. Ei interesse for realfag og teknologi kjem godt med.

Lønn

Utdanning

Maskiningeniørutdanninga er ei treårig bachelorgrad. Det er også mogeleg å ta ei mastergrad.

De som jobber som maskiningeniørar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant maskiningeniørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 755207 - Sivilingeniørutdanning, maskinteknikk
 • 655213 - Bachelor, ingeniørfag, maskin, treårig
 • 655207 - Ingeniørutdanning, maskin, toårig
 • 655205 - Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig
 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med maskiningeniørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3114137 - SKIPSINGENIØR
 • 3114136 - DOKUMENTASJONSANSVARLIG (MASKIN OG TEKNISK INSTALLASJON)
 • 3114134 - PRODUKSJONSTEKNISK LEDER (MASKIN)
 • 3114133 - SENIOR MASKININGENIØR
 • 3114131 - UTREDNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114128 - STANDARDISERINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114127 - SERVICETEKNIKER (MASKIN)
 • 3114126 - SERVICEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114125 - INGENIØR (MASKIN)
 • 3114124 - VEDLIKEHOLDSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114123 - KONSTRUKTØR (MASKININGENIØR)
 • 3114122 - PROSJEKTINGENIØR (MASKIN)
 • 3114121 - AVDELINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114120 - VERNEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114119 - MASKINTEKNIKER
 • 3114118 - TEKNIKER (MASKIN)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3114114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114113 - MASKININGENIØR
 • 3114111 - KONTROLLINGENIØR (MASKIN)
 • 3114110 - KONSTRUKTØR (MEKANIKK)
 • 3114109 - KONSTRUKSJONSTEGNER (MASKIN)
 • 3114107 - INSTRUKSJONSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114106 - DRIFTSTEKNIKER (MASKIN)
 • 3114105 - DRIFTSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114104 - BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN)
 • 3114103 - BEREGNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (MASKIN)
 • 2145127 - PRODUKTUTVIKLER (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.