Kvalitetssikret av TietoEVRY 03. februar 2022

IT-konsulent

Ein IT-konsulent har svært gode kunnskapar om datateknologi.

Arbeidsoppgaver

Dei fleste bedrifter er avhengige av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), og det er eit aukande behov for dette. Som medarbeidar innan IKT kan du ha eit breitt spekter av arbeidsoppgåver og stillingar.

Aktuelle yrke:

 

Intervjuer

Portrett av It-konsulent Ingvild Støen

IT-Konsulent

Ingvild Støen

– Jeg elsker digitale løsninger og synes det er meningsfylt å være med på å gjøre hverdagen litt enklere og litt mer brukervennlig, sier Ingvild Støen.

Lønn

Utdanning

IT-konsulent er ikkje ein beskytta tittel, og krev i utgangspunktet ingen spesiell utdanning. De fleste IT-konsulentar har ein eller annan form for teknisk utdanning eller erfaring.

De som jobber som IT- konsulentar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant IKT-fagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 654199 - Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 654122 - Bachelor, ingeniørfag, data, treårig
 • 654121 - Bachelor, informatikk, treårig
 • 654120 - Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, treårig
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig
 • 654109 - Høgskolekandidat, informatikk, toårig
 • 554148 - Fagskoleutdanning, microsoft azure og microsoft 365, halvårig
 • 554144 - Fagskoleutdanning, datateknologi, server- og nettverksdrift, ettårig
 • 554139 - Fagskoleutdanning, IT-drift og infrastruktur, halvårig
 • 554133 - Fagskoleutdanning, systemadministrasjon – sikkerhet, toårig
 • 554130 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig
 • 554129 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, ettårig
 • 554128 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 8 måneder
 • 554127 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 1½-årig
 • 554126 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – sikkerhet, ettårig
 • 554125 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig
 • 554124 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, ettårig
 • 554123 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, 8 måneder
 • 554122 - Fagskoleutdanning, nettverks- og systemadministrasjon, ettårig
 • 554121 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig
 • 554120 - Fagskoleutdanning, Microsoft certified system engineer, ettårig
 • 554119 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support tekniker, halvårig
 • 554118 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, ettårig
 • 554117 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, 8 måneder
 • 554116 - Fagskoleutdanning, IT-driftskandidat, ettårig
 • 554115 - Fagskoleutdanning, IT-drift og -support, 8 måneder
 • 554114 - Fagskoleutdanning, IT-administrasjon, 7 måneder
 • 554113 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, toårig
 • 554112 - Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig
 • 554110 - Fagskoleutdanning, Cisco-konsulent, halvårig
 • 554109 - Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, ettårig
 • 554108 - Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, 1½-årig
 • 554106 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet
 • 554104 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon
 • 454101 - IKT-servicefaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med IT- konsulentar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120133 - DATAKONSULENT (DRIFT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 3120130 - BRUKERSTØTTE IKT
 • 3120129 - DRIFTSUTVIKLER (IT)
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 3120124 - IT-ASSISTENT
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120120 - IT-OPERATØR
 • 3120119 - TERMINALANSVARLIG (EDB)
 • 3120118 - EDB-SYSTEMKONSULENT
 • 3120117 - SYSTEMASSISTENT (DATA)
 • 3120116 - PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA)
 • 3120115 - EDB-KONSULENT
 • 3120114 - EDB-OPERATØR
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120107 - KONSULENT (DATA)
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120105 - EDB-INGENIØR
 • 3120104 - DRIFTSASSISTENT (EDB)
 • 3120103 - DRIFTSSEKRETÆR (DATA)
 • 3120102 - DRIFTSFULLMEKTIG (EDB)
 • 3120101 - DATAMASKINOPERATØR
 • 2148126 - KARTOGRAF
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2130169 - SENIORRÅDGIVER (IT)
 • 2130168 - SIKKERHETSSPESIALIST (IKT)
 • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
 • 2130164 - DATABASEDESIGNER
 • 2130163 - SYSTEMTESTER
 • 2130162 - PROGRAMVARETESTER
 • 2130161 - KVALITETSANALYTIKER (DATAMASKINER)
 • 2130156 - SYSTEMARKITEKT
 • 2130155 - IT-TEAMLEDER
 • 2130154 - IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER
 • 2130152 - SENIORPROGRAMMERER
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130147 - HELSEINFORMATIKER
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)
 • 2130140 - WEBKOORDINATOR
 • 2130139 - WEB-MASTER
 • 2130138 - WEBMASTER
 • 2130137 - LEDER IT TEKNOLOGI
 • 2130136 - KUNDEKONSULENT (DATA)
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130134 - PC-KONSULENT
 • 2130133 - SPESIALKONSULENT (DATA)
 • 2130132 - PROSJEKTKOORDINATOR (DATA)
 • 2130131 - SYSTEM MANAGER
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130128 - SJEFSKONSULENT (DATA)
 • 2130124 - SYSTEMANALYTIKER
 • 2130123 - IT-KONSULENT
 • 2130122 - SYSTEMUTVIKLER (DAK/DAP)
 • 2130121 - IT-ANSVARLIG
 • 2130120 - FØRSTEKONSULENT (DATA)
 • 2130119 - SYSTEMANSVARLIG
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT
 • 2130115 - SYSTEMKOORDINATOR
 • 2130114 - SYSTEMOPERATØR
 • 2130113 - SYSTEMTEKNISK KONSULENT
 • 2130112 - IT-BRUKERKONSULENT
 • 2130111 - IT-PROSJEKTLEDER
 • 2130110 - WEB-KOORDINATOR
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130107 - SYSTEMERER
 • 2130106 - RÅDGIVER (DATA)
 • 2130105 - IT-KOORDINATOR
 • 2130104 - KYBERNETIKER
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.