Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg gikk sivilingeniørstudiet i fysikk og matematikk på NTNU fordi jeg likte realfag på videregående, men ikke helt visste hva jeg hadde lyst til å jobbe med. Da jeg begynte å studere hadde jeg ikke noe særlig forhold til programmering, men allerede første semester hadde vi grunnkurs i programmering som viste seg å være veldig gøy! Med noen flere fag i IT og en sommerjobb der jeg jobbet med kode, så jeg at dette var en vei jeg kunne tenke meg å gå. Jeg elsker digitale løsninger og synes det er meningsfylt å være med på å gjøre hverdagen litt enklere og litt mer brukervennlig.

Image
Kvinne jobbe sitter ved skrivebordet og jobber på datamaskinen sin.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som IT-konsulent i Visma Consulting og er for tiden utleid til et prosjekt i NAV. Her jobber jeg i rollen som frontend-utvikler, som vil si at jeg skriver koden for det som vises på en nettside, men er også med på å hjelpe kunden med å finne ut hvilke krav de har til løsningen, designet, arkitekturen, testing og sikkerhet.

En vanlig dag for meg har standup (et slags stående, kort statusmøte) med prosjektteamet der vi deler hva vi jobber med og hvilke hindringer vi har. Noen dager sitter jeg mye for meg selv og skriver kode, mens andre dager bruker jeg tid i møter sammen med prosjektledere og fagressurser der vi avklarer hva som skal lages. Ellers samarbeider jeg mye med blant annet designere, testressurser og andre utviklere.

Siden alle har ulik kompetanse er det å hjelpe hverandre en stor del av hverdagen. Å finne ut hvem du kan stille hvilke spørsmål og, ikke minst, å ikke være redd for å stille dem, er viktig! På ettermiddagen og kvelden er det ofte sosiale eller faglige arrangementer med Visma som det går an å delta på.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– IT-konsulenter er “kodens poteter”. De kan brukes til det meste, og man kan dermed ha mange ulike roller. Som utvikler er det vanlig å ha en bachelor eller master innenfor IT eller andre teknologiske retninger som inneholder noe programmering. Andre roller som retter seg mer mot for eksempel prosjektledelse og rådgivning kan ha helt andre krav til kvalifikasjoner, og erfaring eller sertifiseringer kan være mer sentralt. Det viktigste er kanskje likevel et ønske og en interesse for å holde seg oppdatert innenfor sitt fagfelt.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Siden yrket IT-konsulent er et vidt begrep, kan veldig mange ulike mennesker finne sin rolle. Det er likevel ikke til å stikke under stol at det blir en del timer foran skjermen hver dag, og du må kunne slå deg til ro med at du aldri blir utlært.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker godt at det er så mange muligheter! I løpet av de siste tre årene har jeg jobbet på tre ulike prosjekter med roller innenfor både frontend-utvikling, backend-utvikling (databaser), løsningsarkitektur, testing, design og sikkerhet. Hvis jeg skulle bli lei av jobben jeg har, kan jeg komme med ønske om å bytte rolle innad i samme prosjekt, få samme rolle i et annet prosjekt eller rett og slett gjøre noe helt nytt hos en helt ny kunde. På denne måten kan man få mye erfaring samtidig som man har det trygge konsulenthuset med gode kollegaer i ryggen. Konsulenthusene har ofte unge miljø med mye sosiale aktiviteter som jeg også setter høyt. Med kollegaer både ute i prosjekt og i konsulenthuset er det alltid mye som skjer.

I tillegg er IT et fagfelt i stadig utvikling, og det er mye fokus på å holde seg faglig oppdatert. Det er ganske kult at selv IT-konsulentene som er helt i slutten av sin karriere heller aldri blir utlært og stadig lærer noe nytt.

Image
Kvinne står ved skrivebordet sitt og deltar i et møte på skjermen.
Lisens
1

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Som konsulent er du utleid til en kunde eller et prosjekt over en kortere eller lengre periode. Det kan være litt trist å bytte prosjekt hvis du kommer godt overens med de andre på teamet og har etablert tillit og gode samarbeid. Ellers kan feil i koden som hverken du, teamet eller Google finner ut av være veldig frustrerende.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– En interesse for fagfeltet og et ønske om å lære mer kommer du langt med! Som sagt kan man ha mange ulike roller som IT-konsulent og da vil forskjellige egenskaper være viktig. Å ha evnen til å samarbeide med ulike mennesker er veldig nyttig. I en rådgiverrolle er det viktig å kunne kommunisere egne tanker samtidig som man klarer å sette seg inn i andres ideer.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er (nesten) uendelige muligheter innenfor tittelen “IT-konsulent”. I de årene jeg har jobbet har det stort sett vært innenfor utvikling, test, arkitektur, sikkerhet og design, men det er også mulig å jobbe mer med f.eks. analyse av data, ledelse eller ren rådgivning innenfor et fagfelt. En del jobber også som selvstendige IT-konsulenter der de finner oppdrag på egen hånd og selger egen kompetanse.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det vanligste er en startlønn på mellom 500 000 og 600 000 kr der lønnen stiger forholdsvis raskt de første årene. Med mer erfaring og ansvar er det mulig å tjene over én million i året, men det varierer med rolle og om man jobber for et konsulenthus eller som selvstendig IT-konsulent. Det er også stor variasjon i bonus- og pensjonsordninger og andre goder.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er full fart i digitaliseringen og konsulenthusene er stadig på jakt etter flere folk med riktig kompetanse. Jobbmulighetene er med andre ord gode og selv om det kanskje er flest jobber i Oslo, finnes de stort sett i de fleste byer.

Tekst:
Jonina Reynisdottir
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.