Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Arbeidsoppgaver

Som industrirøyrleggar jobbar du med produksjon, montering, vedlikehald og testing av røranlegg og rørinstallasjoner til industrien, både på land og offshore. Dette kan vera industribygg, båtar og på olje- og gassplattformer.

Medan ein vanleg røyrleggar jobbar med bustadhus jobbar industrirøyrleggaren med større anlegg knytt til industrien.

Vanlege arbeidsoppgåver for industrirøyrleggaren:

  • montera røropplegg med pumpar, ventilar o.l.
  • utføra og dokumentera lekkasjetesting av røyr og rørsystem
  • bøya røyr og berekna mål
  • sveisa og sammenføye røyr og rørsystem
  • kvalitetssikring og avviksrapportering
  • vedlikehald verktøy og sveiseutstyr

Industrirørleggeren har gode kunnskapar om materiala han/ho arbeider med, og følgjer nasjonale og internasjonale standardar og produktkrav.

Hvor jobber industrirøyrleggarar ?

Industrirøyrleggaren kan arbeide innan ei rekke bransjar, som til dømes kjemisk og mekanisk industri, oljeverksemd, skipsbygging og treforedling.

Intervjuer

Kenneth Nordbø er industrirørlegger.

Industrirørlegger

Kenneth Nordbø

Kenneth er en reisende industrirørlegger. Jobben er å rigge, montere, bygge om og vedlikeholde rør både offshore og på land.

Viktige egenskaper

Som industrirøyrleggar har du god teknisk innsikt og arbeider godt saman med andre. Det er viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev i industrirørleggerfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant røyrleggarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 457113 - Industrirørleggerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med industrirøyrleggarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7134107 - DRIFTSOPERATØR (INDUSTRIRØRLEGGER)
  • 7134105 - SKIPSRØRLEGGER
  • 7134101 - INDUSTRIRØRLEGGER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.