Kvalitetssikret av Illustratørene 23. november 2021

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Arbeidsoppgaver

Illustratørar arbeider med visuell kommunikasjon og lagar visuelle uttrykk som formidlar eit bodskap til ein bestemt mottakargruppe. Som illustratør jobbar som regel på oppdrag. Då er du ikkje like fri som ein sjølvstendig kunstnar.

Ofte er illustratøren også verksemda si grafiske formgivar, og lagar den totale visuelle utforminga. 

I mange tilfelle, særskilt i starten av karrieren, må illustratøren sjølv bygge seg eit kontaktnett. Pågangsmot og evne til å bygge nettverk med bransje og næringsliv er difor sentralt. 

Mange illustratørar jobbar som frilansere og konkurrerer ofte med fleire om same oppdrag. 

Som illustratør kan du jobba med mange forskjellige teknikkar. Du kan teikna med forskjellige materiale, teikna digitalt, laga kollasjar, jobba med fotografi og mykje meir. 

Vanlege arbeidsoppgåver kan vera:

 • møte med kundar eller oppdragsgivarar
 • presentera idear og forslag til illustrasjonar 
 • setja seg inn i temaet eller produktet som skal illustrerast 
 • ferdigstilla illustrasjonar 
 • profilera eiga bedrift
 • føre rekneskap

Hvor jobber illustratørar ?

Dei fleste illustratørane jobbar frilans. Nokre illustratørar jobbar innan design-, reklame og kommunikasjonsbyrå, mediebyrå, forlag eller med film- og TV-produksjon.

Nokre illustratørar er representerte av illustrasjonsagentar i inn- og utland.

Intervjuer

Illustratør Susann Haaland Karlsen

Illustratør

Susann Haaland Karlsen

-Tenk at jeg får betalt for å tegne, smiler Susann. Hun har hatt skisseboka med seg siden hun var liten.

Viktige egenskaper

Ein illustratør må vera kreativ og ha engasjement og interesse for form og farga. Du må kunna jobba sjølvstendig og i team. Overfor ein oppdragsgivar må du vera flink til å følgja planen for oppdraget og jobba strukturert.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finst ulike typar utdanningar og studiar som kan vera relevante for deg som ønsker å bli illustratør. Utdanning innanfor illustrasjon, grafisk design, kunstfag og liknande fagfelt blir tilboden ved både offentlege og privat utdanningsinstitusjonar.

 

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
 • 616409 - Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig
 • 616402 - Diplomstudium, illustrasjon, fireårig
 • 516412 - Fagskoleutdanning, tegning, toårig
 • 516408 - Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig
 • 516405 - Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig
 • 516404 - Fagskoleutdanning, illustrasjon

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med illustratørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471111 - ILLUSTRASJONSTEGNER
 • 2552105 - ILLUSTRATØR (KUNSTNER)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.