Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Arbeidsoppgaver

Fotterapeuten jobbar med å behandle lidingar knytt til foten: hud, negler, skjelett og musklar. Ein av dei viktigaste oppgåvene til fotterapeuten er å finne årsaka til problem og lidingar. Sko er eit viktig arbeidsfelt for fotterapeuten. Ei fotterapibehandling gir pleie til føtene og auka velvære.

Vanlege arbeidsoppgåver for fotterapeuten:

 • vurdere funksjonen i foten, og evna til å lede han
 • behandle og førebygge fotproblem knytt til skobruk
 • gi råd og rettleiing om bruk av sko ut ifrå behova til brukaren
 • behandle vorter
 • korrigere og slipe negler
 • behandle ulike lidingar i nagl og hud
 • bruke individuelle avlastingar og såler som behandlingsmetode
 • førebygge og behandle lidingar i foten relatert til sjukdomar som mellom anna diabetes og revmatisme

Du må ha autorisasjon frå Helsedirektoratet for å jobbe som fotterapeut.

Hvor jobber fotterapeutar ?

Fotterapeutar kan jobbe på private fotklinikkar, sjukehus, sjukeheimar, i heimetenesta, skoleverket, innan idrett, i skobutikkar og i bedriftshelsetenesta. Fotterapeutar flest er sjølvstendig næringsdrivande.

Intervjuer

Margrethe Westerwald på klinikken i Sandefjord. På veggen bak henne henger en plakat som viser hvor kompleks en fot er.

Fotterapeut

Margrethe Westerwald

Føttene skal bære oss hele livet og derfor må vi ta spesielt godt ta vare på dem, smiler Margrethe.
Portrett av Stine Odberg Gaardløs

Fotterapeut

Stine Odberg Gaardløs

– Som fotterapeut bør du vere ein utprega omsorgsperson og genuint interessert i å gi pasienten din betre fothelse, seier Stine Odberg Gaardløs.

Viktige egenskaper

Som fotterapeut må du vere påliteleg og respektfull overfor pasientane. Du bør ikkje vere redd for å vere nær andre menneske. Det er også viktig å kunne kommunisere godt sidan ein viktig del av jobben er å samarbeide med pasientane og med helsepersonell om behandling av pasientane.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

De vanligste jobbene blant fotterapeututdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 469905 - Ortopediteknikkfaget, Vg3
 • 465902 - Fotterapi, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fotterapeutar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5141102 - FOTTERAPEUT

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Relaterte lenker