Kvalitetssikret av Norges fotografforbund 23. april 2019

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Arbeidsoppgaver

Som fotograf tar du stort sett bilete på vegner av kundar. Du må kommunisere godt med kunden og forstå biletes kommunikasjonsevne, slik at du kan skape visuelle uttrykk som samsvarar med kundens ønsker, enten kundane er privatpersonar, media, offentlege institusjonar eller bedrifter.

Fotografane sine arbeidsoppgåver og metodar varierer ut frå kva oppdrag dei har og kven dei arbeider for. Mange fotografar vel å spesialisere seg innan eitt felt, som portrett, mote, presse, reklame, sport eller natur.

Som fotograf må du ha eit ønske om å skape bilete som formidlar ein bodskap visuelt og som fungerer i ein bestemt samanheng. Det er viktig å ha eit eige uttrykk. Du må gjerne tenke utradisjonelt for å skape bilete som fangar merksemda til folk. Men det er ikkje nok å berre vere kreativ. Ein fotograf må òg meistre den tekniske sida ved fotografi, som kamera, lys og etterarbeid.

Du må ha godt farge- og djupnesyn. 

Liknande yrke er fotojournalist eller tv-fotograf.

 

Hvor jobber fotografar ?

Som fotograf kan du jobbe i fotostudio som portrettfotograf. Du kan jobbe i reklamebransjen eller for magasiner og aviser. Du kan også jobbe ved for eksempel museum, sjukehus, universitet eller i kommunikasjonsavdelingar i offentlege eller private verksemder. Nokre jobbar som uavhengige kunstfotografar. 

Dei fleste fotografar er er ikkje fast tilsette, men jobbar som sjølvstendig næringsdrivande. 

 

 

Intervjuer

Fotograf

Sebastian S. Bjerkvik

For å lykkes som fotograf er det veldig viktig å være selvgående, sier Sebastian Bjerkvik.

Viktige egenskaper

Som fotograf må du vere kreativ og skapande. Du må ha evne til å jobbe sjølvstendig. Du må også kunne samarbeide godt både med menneske du fotograferer og med kundar. 

 

Lønn

Utdanning

Fotograf er ikkje ein verna tittel, og det er derfor fleire vegar til å bli fotograf.

De som jobber som fotografar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant fotografutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
 • 516312 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig
 • 516311 - Fagskoleutdanning, foto, halvårig
 • 516309 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig
 • 516308 - Fagskoleutdanning, fotografi, ettårig
 • 516305 - Fagskoleutdanning, fotografi, toårig
 • 516303 - Fagskoleutdanning, fotografi
 • 516301 - Bachelor, fotofag, treårig (ikke godkjent høgskoleutdanning)
 • 416301 - Fotograffaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fotografar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7342117 - FØRSTEFOTOGRAF
 • 7342116 - FOTOLEDER
 • 7342114 - FOTOGRAF
 • 7342112 - FORMANN (FOTOGRAFI)
 • 7342110 - FAGARBEIDER (FOTOGRAFI)
 • 7342109 - FOTOMEDARBEIDER
 • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
 • 7342106 - NATURFOTOGRAF
 • 7342104 - REKLAMEFOTOGRAF
 • 7342103 - INSTITUSJONSFOTOGRAF
 • 7342101 - PORTRETTFOTOGRAF

Andre yrke

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Fotojournalist

Som fotojournalist formidler du situasjoner, hendelser og nyheter gjennom bilder og video.

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Kommunikasjonsrådgiver

En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.