Kvalitetssikret av Norges fotografforbund 07. februar 2023

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Arbeidsoppgaver

Som fotograf tar du stort sett bilete på vegner av kundar. Du må kommunisere godt med kunden og forstå biletes kommunikasjonsevne, slik at du kan skape visuelle uttrykk som samsvarar med kundens ønsker, enten kundane er privatpersonar, media, offentlege institusjonar eller bedrifter.

Fotografane sine arbeidsoppgåver og metodar varierer ut frå kva oppdrag dei har og kven dei arbeider for. Mange fotografar vel å spesialisere seg innan eitt felt, som portrett, mote, presse, reklame, sport eller natur.

Som fotograf må du ha eit ønske om å skape bilete som formidlar ein bodskap visuelt og som fungerer i ein bestemt samanheng. Det er viktig å ha eit eige uttrykk. Du må gjerne tenke utradisjonelt for å skape bilete som fangar merksemda til folk. Men det er ikkje nok å berre vere kreativ. Ein fotograf må òg meistre den tekniske sida ved fotografi, som kamera, lys og etterarbeid.

Du må ha godt farge- og djupnesyn. 

Liknande yrke er fotojournalist eller tv-fotograf.

 

Hvor jobber fotografar ?

Som fotograf kan du jobbe i fotostudio som portrettfotograf. Du kan jobbe i reklamebransjen eller for magasiner og aviser. Du kan også jobbe ved for eksempel museum, sjukehus, universitet eller i kommunikasjonsavdelingar i offentlege eller private verksemder. Nokre jobbar som uavhengige kunstfotografar. 

Dei fleste fotografar er er ikkje fast tilsette, men jobbar som sjølvstendig næringsdrivande. 

 

 

Intervjuer

Portrett av fotograf Sebastian S. Bjerkvik

Fotograf

Sebastian S. Bjerkvik

For å lykkes som fotograf er det veldig viktig å være selvgående, sier Sebastian Bjerkvik.

Viktige egenskaper

Som fotograf må du vere kreativ og skapande. Du må ha evne til å jobbe sjølvstendig. Du må også kunne samarbeide godt både med menneske du fotograferer og med kundar. 

 

Lønn

Utdanning

Fotograf er ikkje ein verna tittel, og det er derfor fleire vegar til å bli fotograf.

De som jobber som fotografar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant fotografutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
 • 516312 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig
 • 516311 - Fagskoleutdanning, foto, halvårig
 • 516309 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig
 • 516308 - Fagskoleutdanning, fotografi, ettårig
 • 516305 - Fagskoleutdanning, fotografi og film, toårig
 • 516303 - Fagskoleutdanning, fotografi
 • 516301 - Bachelor, fotofag, treårig (ikke godkjent høgskoleutdanning)
 • 416301 - Fotograffaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fotografar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7342117 - FØRSTEFOTOGRAF
 • 7342116 - FOTOLEDER
 • 7342114 - FOTOGRAF
 • 7342112 - FORMANN (FOTOGRAFI)
 • 7342110 - FAGARBEIDER (FOTOGRAFI)
 • 7342109 - FOTOMEDARBEIDER
 • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
 • 7342106 - NATURFOTOGRAF
 • 7342104 - REKLAMEFOTOGRAF
 • 7342103 - INSTITUSJONSFOTOGRAF
 • 7342101 - PORTRETTFOTOGRAF

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til bedrifta gjennom sosiale medium, nettsider, pressa og andre typar medium.