Kvalitetssikret av Faglig råd for elektro og datateknologi 02. februar 2022

Flymotormekanikar

Ein flymotormekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i luftfartøy.

Arbeidsoppgaver

Flymotormekanikaren har spesialisering innanfor reparasjon, vedlikehald og testing av motorar i luftfartøy. Som flymotormekanikar jobbar du tett saman med flysystemmekanikere, flystrukturmekanikere og avionikere for å oppretthalde eit høgt nivå av sikkerheit i lufttrafikken.

Vanlege arbeidsoppgåver for flymotormekanikaren:

 • inspeksjon og feilsøking av motor
 • reparasjon og service på motor
 • testing av delane til motoren
 • dokumentering av alt utført arbeid

Ein flymotormekaniker arbeider etter eit internasjonalt regelverk der det blir stilt strenge krav til kompetanse og kvalifikasjonar, og du må ha spesielle sertifikat for å kunne jobbe med dei ulike flysystemene. Sertifikatena gjeld i heile EU/EØS-området. For å arbeide innanfor sikkerheitssonene på norske flyplassar blir det stilt krav om utvida vandelsattest (uttømmande politiattest).

Hvor jobber flymotormekanikarar ?

Som flymotormekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjonar som vedlikehalder fly og helikopter.

Intervjuer

Portrett av Geir Eikrem

Flymotormekaniker

Geir Eikrem

Som flymotormekaniker utfører Geir vedlikehold og sjekk av helikoptre som flyr i Nordsjøen.

Viktige egenskaper

Ein flymotormekanikar må vera god til å samarbeida og flink til å kommunisera. Engelsk er fagspråket i flybransjen, så god munnleg og skriftleg engelsk er nødvendig. Bransjen har strenge tryggingskrav, så etikk, gode haldningar og menneskekunnskap er viktig. Du må kunna arbeida nøyaktig og planmessig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Du kan vidareutdanne deg til europeisk sertifisert flyteknikar B1 (Licensed aircraft engineer). Denne utdanninga føregår i bedrifta der du arbeider. Utdanninga er anerkjent i store delar av verda og gir gode moglegheiter til arbeid òg utanfor Noreg. Ein flyteknikar er ein videreutdannet flymekanikar som har ansvaret for vedlikehald av luftfartøyet. Teknikaren er ansvarleg for at alle jobbar på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyvning. Ein kan òg bli flyteknikar utan fagbrev.

Med fagbrev i flymotormekanikarfag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant flymotormekanikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455113 - Flymotormekanikerfaget, Vg4

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med flymotormekanikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7232117 - FLYTEKNIKER
 • 7232116 - SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232114 - VERKSTEDARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232113 - FORMANN (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232111 - FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG)
 • 7232109 - FLYMOTORMEKANIKER
 • 7232107 - FLYMEKANIKER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Ein flygeleiar overvaker og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.
Industrimekaniker i arbeid

Industrimekanikar

Industrimekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.