Kvalitetssikret av Norges Eiendomsmeglerforbund  03. desember 2021

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

Ein eigedomsmeklaren hjelper privatpersonar og bedrifter med kjøp, sal og utleige av eigedom.

Å kjøpe bustad eller fritidsbustad er ein av de største investeringane man gjør. Som meklar har du ein viktig oppgåve med å hjelpe begge partar i ein handel på ein upartisk måte.

Eigedomsmeklingsbransjen er strengt lovregulert og det er berre firma med særskilt tillating som kan drive eigedomsmekling, og dessutan enkelte advokatar.

Vanlege arbeidsoppgåver for eigedomsmeklaren ved et bustadsal:

 • hjelpe sel med planlegging og gjennomføring av sal
 • lage prospekt over eigedommen
 • gjere verdivurdering
 • annonsere i aviser og på internett
 • gjennomføre visning og bodrunde
 • halde kontraktsmøte mellom partane
 • fylle ut nødvendige dokument og sende aktuelle papir for tinglysing
 • gjere det økonomiske oppgjeret mellom partane

Du må ha god kjennskap til aktuelle lover og regler.

Tittelen eigedomsmeklaren er beskytta og øyremerkt dei som har eigedomsmeklarbrev ferda ut av Finanstilsynet (tidlegare kalla Kredittilsynet). For å få eigedomsmeklarbrev må du ha godkjent eigedomsmeklareksamen, og dessutan to års praksis etter dette. eigedomsmeklarbrev gir deg rett til å drive sjølvstendig eigedomsmekling, og rett til å jobbe som fagansvarleg.

Hvor jobber eigedomsmeklarar ?

Ein eigedomsmeklaren jobbar gjerne på et eigedomsmeklarkontor. Eigedomsmeklaren kan også jobbe som eigedomsforvalter, eigedomsutviklar eller med marknadsføring innanfor bransjen.

Intervjuer

Portrettbilde av eiendomsmegler Karoline Fredheim Nilssen

Eiendomsmegler

Karoline Fredheim Nilssen

Da jeg skulle velge yrke, tenkte jeg at jeg ville ha en fleksibel hverdag hvor jeg kunne styre arbeidsdagen litt selv og ikke sitte på kontoret hele dagen, forteller eiendomsmegler Karoline Fredheim Nilssen.

Viktige egenskaper

Som eigedomsmeklaren må du like å snakke med ulike typar menneske og klare å skape tillit. Eigedomsmeklaren utfører mykje administrativt arbeid, derfor må du må vere i stand til å jobbe systematisk og målretta. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftleg.

Lønn

Utdanning

Ein bachelorgrad i eigedomsmekling og to års praksis etter dette, kvalifiserer deg til å jobbe som eigedomsmeklar. Du har også moglegheit til å jobbe som eigedomsmeklar viss du er advokat. Viss du er jurist kan du jobbe som eigedomsmeklar etter at du har fått ein spesiell tillating frå Finanstilsynet.

De som jobber som eigedomsmeklarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant eigedomsmeklarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 641906 - Bachelor, eiendomsmegling, treårig
 • 641901 - Eiendomsmeglerkandidat

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med eigedomsmeklarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3413108 - EIENDOMSUTVIKLER
 • 3413106 - MEGLER/EIENDOMSMEGLER
 • 3413105 - EIENDOMSKONSULENT
 • 3413104 - STATSAUTORISERT EIENDOMSMEGLER
 • 3413103 - EIENDOMSMEGLERKANDIDAT
 • 3413101 - EIENDOMSFORVALTER
 • 1317114 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1317106 - DAGLIG LEDER (EIENDOMSMEKLING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.