Kvalitetssikret av TietoEVRY 03. februar 2022

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

Arbeidsoppgaver

Datateknologi finst i alt frå tradisjonelle datamaskiner, telefonar, bilar og til ulike datastyrte maskiner som utfører oppgåver som tidlegare blei gjort manuelt. Det finst mange ulike jobbar innan teknologi og utvikling. 

Dataingeniør er ei omsetjing av det engelske data engineer og det blir i dag brukt på ei rekke stillingar i tillegg til dataingeniør. Ein dataingeniør kan til dømes jobba som systemutviklar, IT-prosjektleder, datanalytiker,  IT-adminstrator og sikkerheitsrådgivar IT.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein dataingeniør kan vere:

 • drifte og halde ved like datasystem, under dette oppdatere programvarer, utstyr og databasar, sette i verk tiltak for informasjonssikkerheit og bidra med teknisk støtte
 • systemutvikling, medrekna systemdesign, programmering av til dømes programvare, utvikling av maskinvare, og å gi tilrådingar om mellom anna val av system
 • webutvikling, det vil seie å lage nyttevenlege nettsider
 • automatisering
 • forsking på til dømes kunstig intelligens, nye programmeringsspråk, nye programmeringsmetodar og informasjonssikkerheit
 • ikkje-tekniske oppgåver som administrasjon, arbeidsleiing, marknadsføring, økonomisk styring, instruksjon og undervising

Hvor jobber dataingeniørar ?

Dataingeniørar jobbar både i privat og offentleg sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forsking. Dei fleste dataingeniørar driv med ei eller anna form for systemutvikling.

Mange dataingeniørar i offentleg sektor jobbar med drift og vedlikehald av interne nettverk og system. Mange bedrifter har eigne dataingeniørar, medan andre gjer bruk av IT-bedrifter som leverer IT-tenester til andre. Dataingeniørar jobbar også i oljeindustrien, med utvikling av ny programvare eller drift av etablerte system. Mediebedrifter treng gjerne dataingeniørar til utvikling og oppdatering av publiseringssystem.

Intervjuer

En mann i blå t-skjorte og svart jakke. Han er ute. I bakgrunnen er satelitter og fjell.

Dataingeniør

Joakim Andersen

– Alt som skjer i en datamaskin er et resultat av at noen har utviklet det, sier Joakim.

Viktige egenskaper

I tillegg til teknisk innsikt, bør du ha ei interesse for teknologi og data. Ingeniøren jobbar gjerne med å definere teoretiske problem, for så å løyse dei i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheiter og praktisk sans.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant dataingeniørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 782911 - Master of Science, security and cloud computing, toårig
 • 782910 - Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig
 • 782902 - Master, informasjonssikkerhet, toårig
 • 755108 - Master, teknologi, elektronikk, femårig
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 755101 - Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 754111 - Master of Science, informatikk, toårig
 • 754106 - Sivilingeniørutdanning, datateknikk
 • 7541 - Informasjons- og datateknologi
 • 655106 - Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig
 • 655102 - Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig
 • 654133 - Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig
 • 654118 - Videreutdanning, informatikk
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dataingeniørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120133 - DATAKONSULENT (DRIFT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120129 - DRIFTSUTVIKLER (IT)
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120120 - IT-OPERATØR
 • 3120117 - SYSTEMASSISTENT (DATA)
 • 3120116 - PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120107 - KONSULENT (DATA)
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120101 - DATAMASKINOPERATØR
 • 2148126 - KARTOGRAF
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130126 - DOKUMENTKOORDINATOR (EDB)
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 1236114 - AVDELINGSSJEF (IT)
 • 1236113 - DRIFTSLEDER IT
 • 1236109 - IT-LEDER
 • 1236106 - IT-DIREKTØR
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 1236104 - SYSTEMSJEF
 • 1236101 - DATASJEF

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.