Image
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer
Lenke
Adobe stock / Freedomz

Yrkesbeskrivelse

Datanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.

Basert på dataanalysen kan datanalytikere sette opp sette opp gode visualiseringer av resultatene, automatiseringer basert på maskinlæring og kunstig intelligens, eller lage verktøy for å hjelpe å ta beslutninger basert på et datagrunnlag. Det kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel

 • for å lage klimamodeller som kan forutsi været eller konsekvenser av endringer i klimaet
 • i logistikk for å finne beste ruter, minske drivstofforbruk og forutsi etterspørsel
 • i aksjehandel for å forutsi hvordan markedet blir
 • i medisin for å lage visualiseringer, automatisk gjenkjenning av f.eks. røntgenbilder og analyse av helsedata
 • utvikling av spill og grafikk

Dataanalytikere jobber også med å samle inn data eller å finne datakilder som kan samles inn og kombineres. De må behandle dataene slik at det kan brukes i analyser, for eksempel ved strukturere det eller behandle det i databaser.

Data science kombinerer matematikk, statistikk og informatikk. For å analysere datasett bruker dataanalytikere vitenskapelige metoder og prosesser, de lager algoritmer, bruker maskinlæring og kunstig intelligens til å finne kunnskap i datagrunnlaget.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • forberede datasett slik at det passer inn i programvarer
 • bidra i diskusjoner om hvilke data og analyser som trengs for å lykkes
 • samarbeide med andre for å finne datakilder eller sette opp datainnsamling
 • vise frem mulighetene med data, presentere funn og løsninger og sikre at analysene tolkes rett
 • samarbeide med andre for å finne løsninger for hvordan data kan tilrettelegges for videre bruk

Utdanning

Bedrifter

Datanalytiker (data scientist) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2519103 - PROGRAMANALYTIKER (IT)
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)