Bilete
IT-adminsitrator reparerer en PC

Yrkesbeskrivelse

IT-administrator

Som IT-administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.

Ein IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobbar med nettverk. IT-administratoren vernar også om sikkerheita i bedrifta og passar på at all data er sikra mot hacking, virus og tap. IT-administratoren fungerer som ei støtte og hjelp for brukarane av nettverket.

Typiske arbeidsoppgåver for ein IT-administrator:

 • kjøpe inn maskinvare og programvare
 • oppdatere eksisterande maskinvare og programvare
 • automatisering/scripting
 • installere datamaskiner og tilhøyrande utstyr
 • hjelpe og støtte nettverksbrukarar med kvardagslege problem
 • fungere som intern teknikar for maskinvare, programvare, skrivarar og lokale nettverk
 • kommunisere med spesialisert personell frå ulike maskinvare- og programvareleverandørar

IT-administratoren må halde seg oppdatert på den teknologiske utviklinga for å sikre maksimal utnytting av ny teknologi.

Hvor jobber IT-administratorar ?

IT-administratorar jobbar i mindre og mellomstore bedrifter. Fleire er også sjølvstendig næringsdrivande.

Personlige egenskaper

Som IT-administrator har du mykje kontakt med medarbeidarar, kundar og leverandørar. Du må derfor vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og vere i stand til å finne informasjon og løysingar på problem. I mange tilfelle må du kunne meistre teknisk engelsk, sidan brukarrettleiingar ofte er på engelsk. Ei evne til å takle omstilling og endring i eit fagfelt i stadig utvikling kjem godt med.

Utdanning

Det finst fleire vegar å gå for å bli IT-administrator. Du kan utdanne deg på vidaregåande skole, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller studere ved universitet og høgskolar.

Hva er de vanligste utdanningene for IT-administratorar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

IT-administrator i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)

Sist kvalitetssikret den 04. juni 2019, av Den Norske Dataforening, Abelia