IT-administrator framfor datamaskin
Yrkesskildring

IT-­administrator

favoritt ikon

Som IT-administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.

Ein IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobbar med nettverk. IT-administratoren vernar også om sikkerheita i bedrifta og passar på at all data er sikra mot hacking, virus og tap. IT-administratoren fungerer som ei støtte og hjelp for brukarane av nettverket.

Typiske arbeidsoppgåver for ein IT-administrator:

  • kjøpe inn maskinvare og programvare
  • oppdatere eksisterande maskinvare og programvare
  • automatisering/scripting
  • installere datamaskiner og tilhøyrande utstyr
  • hjelpe og støtte nettverksbrukarar med kvardagslege problem
  • fungere som intern teknikar for maskinvare, programvare, skrivarar og lokale nettverk
  • kommunisere med spesialisert personell frå ulike maskinvare- og programvareleverandørar

IT-administratoren må halde seg oppdatert på den teknologiske utviklinga for å sikre maksimal utnytting av ny teknologi.

Kvar arbeider IT-administratorar?

IT-administratorar jobbar i mindre og mellomstore bedrifter. Fleire er også sjølvstendig næringsdrivande.

Personlege eigenskapar

Som IT-administrator har du mykje kontakt med medarbeidarar, kundar og leverandørar. Du må derfor vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og vere i stand til å finne informasjon og løysingar på problem. I mange tilfelle må du kunne meistre teknisk engelsk, sidan brukarrettleiingar ofte er på engelsk. Ei evne til å takle omstilling og endring i eit fagfelt i stadig utvikling kjem godt med.

Utdanning

Det finst fleire vegar å gå for å bli IT-administrator. Du kan utdanne deg på vidaregåande skole, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller studere ved universitet og høgskolar.

Hva er de vanligste utdanningene for IT-administratorar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Databaseadministrator
Heltid
Alle sektorer
377 personer
279 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca 360 kr
55 040 kr
58 240 kr
660 480 kr
698 880 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 360 kr
55 040 kr
58 240 kr
660 480 kr
698 880 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca 368 kr
57 920 kr
59 630 kr
695 040 kr
715 560 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca 368 kr
58 540 kr
60 350 kr
702 480 kr
724 200 kr
Databaseadministrator
Privat
435 personer
112 personer
323 personer
Ca 339 kr
Ca 307 kr
Ca 358 kr
54 850 kr
49 670 kr
58 000 kr
658 200 kr
596 040 kr
696 000 kr
Ca 339 kr
Ca 307 kr
Ca 358 kr
54 850 kr
49 670 kr
58 000 kr
658 200 kr
596 040 kr
696 000 kr
Ca 355 kr
Ca 323 kr
Ca 366 kr
57 470 kr
52 350 kr
59 310 kr
689 640 kr
628 200 kr
711 720 kr
Ca 355 kr
Ca 323 kr
Ca 366 kr
58 050 kr
52 670 kr
59 980 kr
696 600 kr
632 040 kr
719 760 kr
Databaseadministrator
Heltid
Privat
374 personer
277 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca 360 kr
55 080 kr
58 240 kr
660 960 kr
698 880 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 360 kr
55 080 kr
58 240 kr
660 960 kr
698 880 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca 368 kr
58 000 kr
59 690 kr
696 000 kr
716 280 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca 368 kr
58 620 kr
60 400 kr
703 440 kr
724 800 kr
Databaseadministrator
Alle sektorer
440 personer
115 personer
325 personer
Ca 339 kr
Ca 304 kr
Ca 358 kr
54 840 kr
49 220 kr
58 000 kr
658 080 kr
590 640 kr
696 000 kr
Ca 339 kr
Ca 304 kr
Ca 358 kr
54 840 kr
49 220 kr
58 000 kr
658 080 kr
590 640 kr
696 000 kr
Ca 354 kr
Ca 322 kr
Ca 366 kr
57 360 kr
52 170 kr
59 250 kr
688 320 kr
626 040 kr
711 000 kr
Ca 354 kr
Ca 322 kr
Ca 366 kr
57 940 kr
52 480 kr
59 920 kr
695 280 kr
629 760 kr
719 040 kr
Systemadministrator
Heltid
Alle sektorer
1 053 personer
285 personer
768 personer
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 316 kr
49 700 kr
45 810 kr
51 190 kr
596 400 kr
549 720 kr
614 280 kr
Ca 307 kr
Ca 283 kr
Ca 316 kr
49 700 kr
45 810 kr
51 190 kr
596 400 kr
549 720 kr
614 280 kr
Ca 330 kr
Ca 298 kr
Ca 342 kr
53 480 kr
48 350 kr
55 380 kr
641 760 kr
580 200 kr
664 560 kr
Ca 330 kr
Ca 298 kr
Ca 342 kr
55 350 kr
49 400 kr
57 560 kr
664 200 kr
592 800 kr
690 720 kr
Systemadministrator
Privat
1 053 personer
300 personer
753 personer
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 312 kr
49 170 kr
45 410 kr
50 580 kr
590 040 kr
544 920 kr
606 960 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 312 kr
49 170 kr
45 410 kr
50 580 kr
590 040 kr
544 920 kr
606 960 kr
Ca 328 kr
Ca 297 kr
Ca 340 kr
53 130 kr
48 080 kr
55 140 kr
637 560 kr
576 960 kr
661 680 kr
Ca 328 kr
Ca 297 kr
Ca 340 kr
54 920 kr
49 100 kr
57 230 kr
659 040 kr
589 200 kr
686 760 kr
Systemadministrator
Heltid
Privat
995 personer
276 personer
719 personer
Ca 305 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
49 350 kr
45 630 kr
50 760 kr
592 200 kr
547 560 kr
609 120 kr
Ca 305 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
49 350 kr
45 630 kr
50 760 kr
592 200 kr
547 560 kr
609 120 kr
Ca 330 kr
Ca 298 kr
Ca 341 kr
53 380 kr
48 350 kr
55 310 kr
640 560 kr
580 200 kr
663 720 kr
Ca 330 kr
Ca 298 kr
Ca 341 kr
55 220 kr
49 430 kr
57 450 kr
662 640 kr
593 160 kr
689 400 kr
Systemadministrator
Alle sektorer
1 112 personer
310 personer
802 personer
Ca 305 kr
Ca 280 kr
Ca 314 kr
49 350 kr
45 420 kr
50 830 kr
592 200 kr
545 040 kr
609 960 kr
Ca 305 kr
Ca 280 kr
Ca 314 kr
49 350 kr
45 420 kr
50 830 kr
592 200 kr
545 040 kr
609 960 kr
Ca 329 kr
Ca 297 kr
Ca 341 kr
53 240 kr
48 070 kr
55 220 kr
638 880 kr
576 840 kr
662 640 kr
Ca 329 kr
Ca 297 kr
Ca 341 kr
55 060 kr
49 060 kr
57 350 kr
660 720 kr
588 720 kr
688 200 kr
IKT-systemansvarlig
Deltid
Alle sektorer
133 personer
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 700 kr
560 400 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 700 kr
560 400 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca
52 350 kr
628 200 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca
52 490 kr
629 880 kr
IKT-systemansvarlig
Heltid
Alle sektorer
1 753 personer
274 personer
1 479 personer
Ca 347 kr
Ca 337 kr
Ca 352 kr
56 140 kr
54 570 kr
56 950 kr
673 680 kr
654 840 kr
683 400 kr
Ca 347 kr
Ca 337 kr
Ca 352 kr
56 140 kr
54 570 kr
56 950 kr
673 680 kr
654 840 kr
683 400 kr
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
59 940 kr
56 390 kr
60 600 kr
719 280 kr
676 680 kr
727 200 kr
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
61 130 kr
57 320 kr
61 840 kr
733 560 kr
687 840 kr
742 080 kr
IKT-systemansvarlig
Privat
1 760 personer
264 personer
1 496 personer
Ca 349 kr
Ca 339 kr
Ca 354 kr
56 500 kr
54 950 kr
57 290 kr
678 000 kr
659 400 kr
687 480 kr
Ca 349 kr
Ca 339 kr
Ca 354 kr
56 500 kr
54 950 kr
57 290 kr
678 000 kr
659 400 kr
687 480 kr
Ca 372 kr
Ca 351 kr
Ca 375 kr
60 190 kr
56 860 kr
60 770 kr
722 280 kr
682 320 kr
729 240 kr
Ca 372 kr
Ca 351 kr
Ca 375 kr
61 340 kr
57 770 kr
61 960 kr
736 080 kr
693 240 kr
743 520 kr
IKT-systemansvarlig
Deltid
Privat
117 personer
Ca 296 kr
Ca
Ca
47 920 kr
575 040 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
47 920 kr
575 040 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca
53 510 kr
642 120 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca
53 670 kr
644 040 kr
IKT-systemansvarlig
Heltid
Privat
1 643 personer
240 personer
1 403 personer
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca 355 kr
56 930 kr
55 090 kr
57 430 kr
683 160 kr
661 080 kr
689 160 kr
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca 355 kr
56 930 kr
55 090 kr
57 430 kr
683 160 kr
661 080 kr
689 160 kr
Ca 373 kr
Ca 354 kr
Ca 376 kr
60 410 kr
57 300 kr
60 940 kr
724 920 kr
687 600 kr
731 280 kr
Ca 373 kr
Ca 354 kr
Ca 376 kr
61 590 kr
58 270 kr
62 160 kr
739 080 kr
699 240 kr
745 920 kr
IKT-systemansvarlig
Alle sektorer
1 886 personer
303 personer
1 583 personer
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 350 kr
55 830 kr
54 170 kr
56 670 kr
669 960 kr
650 040 kr
680 040 kr
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 350 kr
55 830 kr
54 170 kr
56 670 kr
669 960 kr
650 040 kr
680 040 kr
Ca 368 kr
Ca 345 kr
Ca 373 kr
59 680 kr
55 920 kr
60 400 kr
716 160 kr
671 040 kr
724 800 kr
Ca 368 kr
Ca 345 kr
Ca 373 kr
60 830 kr
56 790 kr
61 610 kr
729 960 kr
681 480 kr
739 320 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Alle sektorer
1 422 personer
355 personer
1 067 personer
Ca 246 kr
Ca 255 kr
Ca 242 kr
39 910 kr
41 330 kr
39 160 kr
478 920 kr
495 960 kr
469 920 kr
Ca 246 kr
Ca 255 kr
Ca 242 kr
39 910 kr
41 330 kr
39 160 kr
478 920 kr
495 960 kr
469 920 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
43 770 kr
43 890 kr
43 730 kr
525 240 kr
526 680 kr
524 760 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
44 390 kr
44 250 kr
44 450 kr
532 680 kr
531 000 kr
533 400 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
13 099 personer
2 361 personer
10 738 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 298 kr
47 980 kr
46 300 kr
48 350 kr
575 760 kr
555 600 kr
580 200 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 298 kr
47 980 kr
46 300 kr
48 350 kr
575 760 kr
555 600 kr
580 200 kr
Ca 315 kr
Ca 305 kr
Ca 318 kr
51 090 kr
49 430 kr
51 460 kr
613 080 kr
593 160 kr
617 520 kr
Ca 315 kr
Ca 305 kr
Ca 318 kr
52 200 kr
50 150 kr
52 660 kr
626 400 kr
601 800 kr
631 920 kr
Driftstekniker, IKT
Kommunal
1 092 personer
187 personer
905 personer
Ca 242 kr
Ca 250 kr
Ca 241 kr
39 240 kr
40 520 kr
39 090 kr
470 880 kr
486 240 kr
469 080 kr
Ca 242 kr
Ca 250 kr
Ca 241 kr
39 240 kr
40 520 kr
39 090 kr
470 880 kr
486 240 kr
469 080 kr
Ca 226 kr
Ca 239 kr
Ca 223 kr
36 570 kr
38 690 kr
36 140 kr
438 840 kr
464 280 kr
433 680 kr
Ca 226 kr
Ca 239 kr
Ca 223 kr
37 080 kr
38 890 kr
36 710 kr
444 960 kr
466 680 kr
440 520 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Kommunal
137 personer
107 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 212 kr
36 400 kr
34 360 kr
436 800 kr
412 320 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 212 kr
36 400 kr
34 360 kr
436 800 kr
412 320 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 225 kr
37 120 kr
36 460 kr
445 440 kr
437 520 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 225 kr
37 200 kr
36 510 kr
446 400 kr
438 120 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Kommunal
955 personer
157 personer
798 personer
Ca 245 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
39 630 kr
40 550 kr
39 290 kr
475 560 kr
486 600 kr
471 480 kr
Ca 245 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
39 630 kr
40 550 kr
39 290 kr
475 560 kr
486 600 kr
471 480 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
Ca 223 kr
36 530 kr
38 620 kr
36 120 kr
438 360 kr
463 440 kr
433 440 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
Ca 223 kr
37 070 kr
38 820 kr
36 730 kr
444 840 kr
465 840 kr
440 760 kr
Driftstekniker, IKT
Privat
10 746 personer
1 976 personer
8 770 personer
Ca 309 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
47 820 kr
50 680 kr
600 000 kr
573 840 kr
608 160 kr
Ca 309 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
47 820 kr
50 680 kr
600 000 kr
573 840 kr
608 160 kr
Ca 331 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
53 550 kr
51 040 kr
54 110 kr
642 600 kr
612 480 kr
649 320 kr
Ca 331 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
54 710 kr
51 750 kr
55 380 kr
656 520 kr
621 000 kr
664 560 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Privat
1 054 personer
264 personer
790 personer
Ca 259 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
41 920 kr
43 270 kr
41 730 kr
503 040 kr
519 240 kr
500 760 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
41 920 kr
43 270 kr
41 730 kr
503 040 kr
519 240 kr
500 760 kr
Ca 282 kr
Ca 277 kr
Ca 283 kr
45 620 kr
44 920 kr
45 880 kr
547 440 kr
539 040 kr
550 560 kr
Ca 282 kr
Ca 277 kr
Ca 283 kr
46 420 kr
45 360 kr
46 810 kr
557 040 kr
544 320 kr
561 720 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Privat
9 692 personer
1 712 personer
7 980 personer
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 316 kr
50 340 kr
48 200 kr
51 130 kr
604 080 kr
578 400 kr
613 560 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 316 kr
50 340 kr
48 200 kr
51 130 kr
604 080 kr
578 400 kr
613 560 kr
Ca 333 kr
Ca 318 kr
Ca 337 kr
54 020 kr
51 580 kr
54 540 kr
648 240 kr
618 960 kr
654 480 kr
Ca 333 kr
Ca 318 kr
Ca 337 kr
55 210 kr
52 310 kr
55 820 kr
662 520 kr
627 720 kr
669 840 kr
Driftstekniker, IKT
Statlig
2 683 personer
553 personer
2 130 personer
Ca 280 kr
Ca 273 kr
Ca 280 kr
45 330 kr
44 260 kr
45 370 kr
543 960 kr
531 120 kr
544 440 kr
Ca 280 kr
Ca 273 kr
Ca 280 kr
45 330 kr
44 260 kr
45 370 kr
543 960 kr
531 120 kr
544 440 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 277 kr
44 910 kr
45 120 kr
44 850 kr
538 920 kr
541 440 kr
538 200 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 277 kr
45 910 kr
45 920 kr
45 910 kr
550 920 kr
551 040 kr
550 920 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Statlig
231 personer
170 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 210 kr
38 060 kr
34 030 kr
456 720 kr
408 360 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 210 kr
38 060 kr
34 030 kr
456 720 kr
408 360 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 230 kr
38 520 kr
37 340 kr
462 240 kr
448 080 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 230 kr
38 570 kr
37 400 kr
462 840 kr
448 800 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Statlig
2 452 personer
492 personer
1 960 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 282 kr
45 480 kr
44 830 kr
45 760 kr
545 760 kr
537 960 kr
549 120 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 282 kr
45 480 kr
44 830 kr
45 760 kr
545 760 kr
537 960 kr
549 120 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
45 200 kr
45 380 kr
45 160 kr
542 400 kr
544 560 kr
541 920 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
46 250 kr
46 230 kr
46 260 kr
555 000 kr
554 760 kr
555 120 kr
Driftstekniker, IKT
Alle sektorer
14 521 personer
2 716 personer
11 805 personer
Ca 294 kr
Ca 284 kr
Ca 296 kr
47 610 kr
46 030 kr
47 990 kr
571 320 kr
552 360 kr
575 880 kr
Ca 294 kr
Ca 284 kr
Ca 296 kr
47 610 kr
46 030 kr
47 990 kr
571 320 kr
552 360 kr
575 880 kr
Ca 313 kr
Ca 302 kr
Ca 315 kr
50 700 kr
49 000 kr
51 080 kr
608 400 kr
588 000 kr
612 960 kr
Ca 313 kr
Ca 302 kr
Ca 315 kr
51 790 kr
49 690 kr
52 260 kr
621 480 kr
596 280 kr
627 120 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken