Dataingeniør som jobbar på datamaskin.
Yrkesbeskrivelse

Data­ingeniør

favoritt ikon

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Datateknologi finnes i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. 

Det finnes derfor mange forskjellige typer jobber innenfor teknologi og utvikling. Webutvikler og kartograf er bare to eksempler på hva du kan jobbe med dersom du er dataingeniør. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataingeniør:

  • drifte og vedlikeholde datasystemer, blant annet oppdatere programvare, utstyr og databaser, iverksette tiltak for informasjonssikkerhet og gi teknisk support
  • systemutvikling herunder systemdesign, programmering av programvare og hardwareutvikling, samt gi anbefalinger om valg av systemer
  • webutvikling, det vil si å lage brukervennlige nettsider
  • automatisering
  • forskning på for eksempel kunstig intelligens, nye programmeringsspråk- og metoder eller informasjonssikkerhet
  • ikke-tekniske oppgaver som administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring og undervisning

Hvor jobber dataingeniører?

Dataingeniører jobber både i privat og offentlig sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forskning. De fleste dataingeniører driver med en eller annen form for systemutvikling.

Mange dataingeniører i offentlig sektor jobber med drift og vedlikehold av interne nettverk og systemer. Mange bedrifter har egne dataingeniører, mens andre benytter seg av IT-bedrifter som leverer IT-tjenester til andre. Dataingeniører jobber også i oljeindustrien, for utvikling av ny programvare eller drift av etablerte systemer. Mediebedrifter trenger gjerne dataingeniører til utvikling og oppdatering av publiseringssystemer.

Personlige egenskaper

Interesse for teknologi og data er en fordel, i tillegg til teknisk innsikt. Ingeniører jobber gjerne med å definere teoretiske problemer, for så å løse dem i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheter og praktisk sans.

Hva jobber dataingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
IKT-sjef
Heltid
Alle sektorer
4 479 personer
552 personer
3 927 personer
Ca 450 kr
Ca 441 kr
Ca 451 kr
72 920 kr
71 400 kr
73 000 kr
875 040 kr
856 800 kr
876 000 kr
Ca 450 kr
Ca 441 kr
Ca 451 kr
72 920 kr
71 400 kr
73 000 kr
875 040 kr
856 800 kr
876 000 kr
Ca 485 kr
Ca 483 kr
Ca 485 kr
78 520 kr
78 270 kr
78 560 kr
942 240 kr
939 240 kr
942 720 kr
Ca 485 kr
Ca 483 kr
Ca 485 kr
79 020 kr
78 810 kr
79 050 kr
948 240 kr
945 720 kr
948 600 kr
IKT-sjef
Deltid
Alle sektorer
270 personer
227 personer
Ca 410 kr
Ca
Ca 408 kr
66 420 kr
66 020 kr
797 040 kr
792 240 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 408 kr
66 420 kr
66 020 kr
797 040 kr
792 240 kr
Ca 442 kr
Ca
Ca 441 kr
71 650 kr
71 410 kr
859 800 kr
856 920 kr
Ca 442 kr
Ca
Ca 441 kr
71 890 kr
71 510 kr
862 680 kr
858 120 kr
IKT-sjef
Heltid
Kommunal
105 personer
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 830 kr
693 960 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 830 kr
693 960 kr
Ca 368 kr
Ca
Ca
59 580 kr
714 960 kr
Ca 368 kr
Ca
Ca
60 600 kr
727 200 kr
IKT-sjef
Heltid
Privat
4 258 personer
519 personer
3 739 personer
Ca 456 kr
Ca 450 kr
Ca 457 kr
73 820 kr
72 940 kr
74 060 kr
885 840 kr
875 280 kr
888 720 kr
Ca 456 kr
Ca 450 kr
Ca 457 kr
73 820 kr
72 940 kr
74 060 kr
885 840 kr
875 280 kr
888 720 kr
Ca 490 kr
Ca 489 kr
Ca 490 kr
79 340 kr
79 180 kr
79 360 kr
952 080 kr
950 160 kr
952 320 kr
Ca 490 kr
Ca 489 kr
Ca 490 kr
79 740 kr
79 570 kr
79 760 kr
956 880 kr
954 840 kr
957 120 kr
IKT-sjef
Deltid
Privat
262 personer
222 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 412 kr
66 920 kr
66 670 kr
803 040 kr
800 040 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 412 kr
66 920 kr
66 670 kr
803 040 kr
800 040 kr
Ca 446 kr
Ca
Ca 443 kr
72 230 kr
71 820 kr
866 760 kr
861 840 kr
Ca 446 kr
Ca
Ca 443 kr
72 470 kr
71 920 kr
869 640 kr
863 040 kr
IKT-sjef
Heltid
Statlig
116 personer
Ca 411 kr
Ca
Ca
66 640 kr
799 680 kr
Ca 411 kr
Ca
Ca
68 290 kr
819 480 kr
Ca 406 kr
Ca
Ca
65 720 kr
788 640 kr
Ca 406 kr
Ca
Ca
69 320 kr
831 840 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 064 personer
441 personer
3 623 personer
Ca 407 kr
Ca 360 kr
Ca 412 kr
65 870 kr
58 390 kr
66 670 kr
790 440 kr
700 680 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 360 kr
Ca 412 kr
65 870 kr
58 390 kr
66 670 kr
790 440 kr
700 680 kr
800 040 kr
Ca 428 kr
Ca 387 kr
Ca 433 kr
69 300 kr
62 630 kr
70 110 kr
831 600 kr
751 560 kr
841 320 kr
Ca 428 kr
Ca 387 kr
Ca 433 kr
71 440 kr
63 620 kr
72 390 kr
857 280 kr
763 440 kr
868 680 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
223 personer
169 personer
Ca 397 kr
Ca
Ca 407 kr
64 300 kr
65 930 kr
771 600 kr
791 160 kr
Ca 397 kr
Ca
Ca 407 kr
64 300 kr
65 930 kr
771 600 kr
791 160 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca 415 kr
65 400 kr
67 250 kr
784 800 kr
807 000 kr
Ca 404 kr
Ca
Ca 415 kr
65 740 kr
67 620 kr
788 880 kr
811 440 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Privat
3 696 personer
375 personer
3 321 personer
Ca 419 kr
Ca 373 kr
Ca 424 kr
67 940 kr
60 450 kr
68 720 kr
815 280 kr
725 400 kr
824 640 kr
Ca 419 kr
Ca 373 kr
Ca 424 kr
67 940 kr
60 450 kr
68 720 kr
815 280 kr
725 400 kr
824 640 kr
Ca 438 kr
Ca 396 kr
Ca 442 kr
70 880 kr
64 110 kr
71 650 kr
850 560 kr
769 320 kr
859 800 kr
Ca 438 kr
Ca 396 kr
Ca 442 kr
73 100 kr
65 180 kr
74 010 kr
877 200 kr
782 160 kr
888 120 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Privat
211 personer
160 personer
Ca 407 kr
Ca
Ca 423 kr
65 930 kr
68 470 kr
791 160 kr
821 640 kr
Ca 407 kr
Ca
Ca 423 kr
65 930 kr
68 470 kr
791 160 kr
821 640 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 425 kr
66 770 kr
68 910 kr
801 240 kr
826 920 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 425 kr
67 110 kr
69 270 kr
805 320 kr
831 240 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Statlig
366 personer
300 personer
Ca 323 kr
Ca
Ca 321 kr
52 330 kr
52 010 kr
627 960 kr
624 120 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 321 kr
52 330 kr
52 140 kr
627 960 kr
625 680 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 329 kr
53 400 kr
53 230 kr
640 800 kr
638 760 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 329 kr
54 670 kr
54 660 kr
656 040 kr
655 920 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Alle sektorer
22 501 personer
5 129 personer
17 372 personer
Ca 375 kr
Ca 352 kr
Ca 383 kr
60 760 kr
56 980 kr
62 000 kr
729 120 kr
683 760 kr
744 000 kr
Ca 375 kr
Ca 352 kr
Ca 383 kr
60 760 kr
56 980 kr
62 000 kr
729 120 kr
683 760 kr
744 000 kr
Ca 392 kr
Ca 369 kr
Ca 399 kr
63 520 kr
59 730 kr
64 640 kr
762 240 kr
716 760 kr
775 680 kr
Ca 392 kr
Ca 369 kr
Ca 399 kr
64 690 kr
60 530 kr
65 920 kr
776 280 kr
726 360 kr
791 040 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Alle sektorer
1 211 personer
395 personer
816 personer
Ca 346 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
56 080 kr
53 270 kr
58 820 kr
672 960 kr
639 240 kr
705 840 kr
Ca 346 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
56 080 kr
53 270 kr
58 820 kr
672 960 kr
639 240 kr
705 840 kr
Ca 368 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
59 580 kr
56 610 kr
61 130 kr
714 960 kr
679 320 kr
733 560 kr
Ca 368 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
59 800 kr
56 820 kr
61 360 kr
717 600 kr
681 840 kr
736 320 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Kommunal
489 personer
135 personer
354 personer
Ca 311 kr
Ca 285 kr
Ca 319 kr
50 330 kr
46 170 kr
51 670 kr
603 960 kr
554 040 kr
620 040 kr
Ca 311 kr
Ca 285 kr
Ca 319 kr
50 330 kr
46 170 kr
51 670 kr
603 960 kr
554 040 kr
620 040 kr
Ca 311 kr
Ca 294 kr
Ca 317 kr
50 360 kr
47 640 kr
51 390 kr
604 320 kr
571 680 kr
616 680 kr
Ca 311 kr
Ca 294 kr
Ca 317 kr
51 590 kr
48 060 kr
52 930 kr
619 080 kr
576 720 kr
635 160 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Privat
19 018 personer
3 978 personer
15 040 personer
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 393 kr
62 600 kr
59 170 kr
63 640 kr
751 200 kr
710 040 kr
763 680 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 393 kr
62 600 kr
59 170 kr
63 640 kr
751 200 kr
710 040 kr
763 680 kr
Ca 403 kr
Ca 381 kr
Ca 408 kr
65 220 kr
61 780 kr
66 140 kr
782 640 kr
741 360 kr
793 680 kr
Ca 403 kr
Ca 381 kr
Ca 408 kr
66 350 kr
62 530 kr
67 380 kr
796 200 kr
750 360 kr
808 560 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Privat
1 043 personer
305 personer
738 personer
Ca 355 kr
Ca 336 kr
Ca 365 kr
57 440 kr
54 380 kr
59 100 kr
689 280 kr
652 560 kr
709 200 kr
Ca 355 kr
Ca 336 kr
Ca 365 kr
57 440 kr
54 380 kr
59 100 kr
689 280 kr
652 560 kr
709 200 kr
Ca 372 kr
Ca 357 kr
Ca 379 kr
60 330 kr
57 900 kr
61 430 kr
723 960 kr
694 800 kr
737 160 kr
Ca 372 kr
Ca 357 kr
Ca 379 kr
60 550 kr
58 130 kr
61 650 kr
726 600 kr
697 560 kr
739 800 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Statlig
2 994 personer
1 016 personer
1 978 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 339 kr
54 080 kr
52 520 kr
54 880 kr
648 960 kr
630 240 kr
658 560 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 339 kr
54 080 kr
52 520 kr
54 970 kr
648 960 kr
630 240 kr
659 640 kr
Ca 339 kr
Ca 329 kr
Ca 343 kr
54 850 kr
53 310 kr
55 640 kr
658 200 kr
639 720 kr
667 680 kr
Ca 339 kr
Ca 329 kr
Ca 343 kr
56 220 kr
54 340 kr
57 180 kr
674 640 kr
652 080 kr
686 160 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Statlig
125 personer
Ca 329 kr
Ca
Ca
53 320 kr
639 840 kr
Ca 329 kr
Ca
Ca
53 320 kr
639 840 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 420 kr
689 040 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 630 kr
691 560 kr
Programvareutvikler
Heltid
Alle sektorer
4 639 personer
483 personer
4 156 personer
Ca 360 kr
Ca 330 kr
Ca 360 kr
58 330 kr
53 380 kr
58 330 kr
699 960 kr
640 560 kr
699 960 kr
Ca 360 kr
Ca 330 kr
Ca 360 kr
58 330 kr
53 380 kr
58 330 kr
699 960 kr
640 560 kr
699 960 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 376 kr
60 460 kr
56 520 kr
60 920 kr
725 520 kr
678 240 kr
731 040 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 376 kr
60 990 kr
56 860 kr
61 480 kr
731 880 kr
682 320 kr
737 760 kr
Programvareutvikler
Deltid
Alle sektorer
452 personer
383 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 278 kr
45 800 kr
45 000 kr
549 600 kr
540 000 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 278 kr
45 800 kr
45 000 kr
549 600 kr
540 000 kr
Ca 320 kr
Ca
Ca 323 kr
51 770 kr
52 330 kr
621 240 kr
627 960 kr
Ca 320 kr
Ca
Ca 323 kr
51 980 kr
52 560 kr
623 760 kr
630 720 kr
Programvareutvikler
Heltid
Privat
4 609 personer
476 personer
4 133 personer
Ca 360 kr
Ca 331 kr
Ca 360 kr
58 330 kr
53 650 kr
58 330 kr
699 960 kr
643 800 kr
699 960 kr
Ca 360 kr
Ca 331 kr
Ca 360 kr
58 330 kr
53 650 kr
58 330 kr
699 960 kr
643 800 kr
699 960 kr
Ca 374 kr
Ca 349 kr
Ca 376 kr
60 510 kr
56 590 kr
60 960 kr
726 120 kr
679 080 kr
731 520 kr
Ca 374 kr
Ca 349 kr
Ca 376 kr
61 040 kr
56 930 kr
61 510 kr
732 480 kr
683 160 kr
738 120 kr
Programvareutvikler
Deltid
Privat
450 personer
382 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca 278 kr
45 800 kr
45 000 kr
549 600 kr
540 000 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 278 kr
45 800 kr
45 000 kr
549 600 kr
540 000 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca 323 kr
51 740 kr
52 310 kr
620 880 kr
627 720 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca 323 kr
51 950 kr
52 540 kr
623 400 kr
630 480 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
13 903 personer
2 584 personer
11 319 personer
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 309 kr
49 700 kr
48 510 kr
50 000 kr
596 400 kr
582 120 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 309 kr
49 700 kr
48 510 kr
50 000 kr
596 400 kr
582 120 kr
600 000 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 328 kr
52 830 kr
51 580 kr
53 110 kr
633 960 kr
618 960 kr
637 320 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 328 kr
54 010 kr
52 320 kr
54 390 kr
648 120 kr
627 840 kr
652 680 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Alle sektorer
1 470 personer
341 personer
1 129 personer
Ca 251 kr
Ca 259 kr
Ca 248 kr
40 590 kr
42 030 kr
40 240 kr
487 080 kr
504 360 kr
482 880 kr
Ca 251 kr
Ca 259 kr
Ca 248 kr
40 590 kr
42 030 kr
40 240 kr
487 080 kr
504 360 kr
482 880 kr
Ca 279 kr
Ca 277 kr
Ca 280 kr
45 210 kr
44 880 kr
45 330 kr
542 520 kr
538 560 kr
543 960 kr
Ca 279 kr
Ca 277 kr
Ca 280 kr
45 840 kr
45 340 kr
46 020 kr
550 080 kr
544 080 kr
552 240 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Kommunal
960 personer
144 personer
816 personer
Ca 256 kr
Ca 264 kr
Ca 253 kr
41 490 kr
42 820 kr
40 980 kr
497 880 kr
513 840 kr
491 760 kr
Ca 256 kr
Ca 264 kr
Ca 253 kr
41 490 kr
42 820 kr
40 980 kr
497 880 kr
513 840 kr
491 760 kr
Ca 238 kr
Ca 248 kr
Ca 237 kr
38 630 kr
40 160 kr
38 360 kr
463 560 kr
481 920 kr
460 320 kr
Ca 238 kr
Ca 248 kr
Ca 237 kr
39 280 kr
40 490 kr
39 070 kr
471 360 kr
485 880 kr
468 840 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Kommunal
145 personer
112 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 221 kr
37 500 kr
35 830 kr
450 000 kr
429 960 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 221 kr
37 500 kr
35 830 kr
450 000 kr
429 960 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 232 kr
37 900 kr
37 570 kr
454 800 kr
450 840 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 232 kr
38 040 kr
37 710 kr
456 480 kr
452 520 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Privat
10 458 personer
1 955 personer
8 503 personer
Ca 320 kr
Ca 309 kr
Ca 324 kr
51 850 kr
50 000 kr
52 430 kr
622 200 kr
600 000 kr
629 160 kr
Ca 320 kr
Ca 309 kr
Ca 324 kr
51 850 kr
50 000 kr
52 430 kr
622 200 kr
600 000 kr
629 160 kr
Ca 343 kr
Ca 331 kr
Ca 346 kr
55 580 kr
53 610 kr
56 030 kr
666 960 kr
643 320 kr
672 360 kr
Ca 343 kr
Ca 331 kr
Ca 346 kr
56 820 kr
54 350 kr
57 390 kr
681 840 kr
652 200 kr
688 680 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Privat
1 084 personer
243 personer
841 personer
Ca 263 kr
Ca 276 kr
Ca 257 kr
42 620 kr
44 750 kr
41 670 kr
511 440 kr
537 000 kr
500 040 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
Ca 257 kr
42 620 kr
44 750 kr
41 670 kr
511 440 kr
537 000 kr
500 040 kr
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 190 kr
46 640 kr
47 370 kr
566 280 kr
559 680 kr
568 440 kr
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 990 kr
47 240 kr
48 230 kr
575 880 kr
566 880 kr
578 760 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Statlig
2 485 personer
485 personer
2 000 personer
Ca 293 kr
Ca 286 kr
Ca 295 kr
47 410 kr
46 380 kr
47 730 kr
568 920 kr
556 560 kr
572 760 kr
Ca 293 kr
Ca 286 kr
Ca 295 kr
47 410 kr
46 380 kr
47 730 kr
568 920 kr
556 560 kr
572 760 kr
Ca 288 kr
Ca 289 kr
Ca 288 kr
46 720 kr
46 760 kr
46 710 kr
560 640 kr
561 120 kr
560 520 kr
Ca 288 kr
Ca 289 kr
Ca 288 kr
47 830 kr
47 620 kr
47 870 kr
573 960 kr
571 440 kr
574 440 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Statlig
241 personer
176 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 228 kr
39 090 kr
36 990 kr
469 080 kr
443 880 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 228 kr
39 090 kr
36 990 kr
469 080 kr
443 880 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 239 kr
39 200 kr
38 670 kr
470 400 kr
464 040 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 239 kr
39 250 kr
38 730 kr
471 000 kr
464 760 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Alle sektorer
3 964 personer
1 186 personer
2 778 personer
Ca 271 kr
Ca 263 kr
Ca 274 kr
43 880 kr
42 540 kr
44 340 kr
526 560 kr
510 480 kr
532 080 kr
Ca 271 kr
Ca 263 kr
Ca 274 kr
43 880 kr
42 540 kr
44 340 kr
526 560 kr
510 480 kr
532 080 kr
Ca 290 kr
Ca 278 kr
Ca 295 kr
47 020 kr
45 080 kr
47 840 kr
564 240 kr
540 960 kr
574 080 kr
Ca 290 kr
Ca 278 kr
Ca 295 kr
47 830 kr
45 600 kr
48 770 kr
573 960 kr
547 200 kr
585 240 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Alle sektorer
830 personer
422 personer
408 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 100 kr
33 580 kr
35 120 kr
409 200 kr
402 960 kr
421 440 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 100 kr
33 580 kr
35 120 kr
409 200 kr
402 960 kr
421 440 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 246 kr
38 720 kr
37 660 kr
39 800 kr
464 640 kr
451 920 kr
477 600 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 246 kr
39 020 kr
37 800 kr
40 270 kr
468 240 kr
453 600 kr
483 240 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Privat
3 637 personer
1 099 personer
2 538 personer
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 273 kr
43 750 kr
42 390 kr
44 300 kr
525 000 kr
508 680 kr
531 600 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 273 kr
43 750 kr
42 390 kr
44 300 kr
525 000 kr
508 680 kr
531 600 kr
Ca 291 kr
Ca 279 kr
Ca 297 kr
47 190 kr
45 210 kr
48 050 kr
566 280 kr
542 520 kr
576 600 kr
Ca 291 kr
Ca 279 kr
Ca 297 kr
47 980 kr
45 740 kr
48 960 kr
575 760 kr
548 880 kr
587 520 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Privat
782 personer
399 personer
383 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 100 kr
33 580 kr
35 120 kr
409 200 kr
402 960 kr
421 440 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 100 kr
33 580 kr
35 120 kr
409 200 kr
402 960 kr
421 440 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 246 kr
38 640 kr
37 510 kr
39 800 kr
463 680 kr
450 120 kr
477 600 kr
Ca 239 kr
Ca 232 kr
Ca 246 kr
38 950 kr
37 650 kr
40 290 kr
467 400 kr
451 800 kr
483 480 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Statlig
280 personer
207 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca 276 kr
44 330 kr
44 770 kr
531 960 kr
537 240 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 276 kr
44 500 kr
45 060 kr
534 000 kr
540 720 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 283 kr
45 190 kr
45 820 kr
542 280 kr
549 840 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 283 kr
46 160 kr
46 980 kr
553 920 kr
563 760 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
610 personer
536 personer
Ca 337 kr
Ca
Ca 340 kr
54 620 kr
55 030 kr
655 440 kr
660 360 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 340 kr
54 620 kr
55 030 kr
655 440 kr
660 360 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 350 kr
56 560 kr
56 740 kr
678 720 kr
680 880 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 350 kr
58 250 kr
58 480 kr
699 000 kr
701 760 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Privat
548 personer
480 personer
Ca 344 kr
Ca
Ca 345 kr
55 650 kr
55 900 kr
667 800 kr
670 800 kr
Ca 344 kr
Ca
Ca 345 kr
55 650 kr
55 900 kr
667 800 kr
670 800 kr
Ca 355 kr
Ca
Ca 356 kr
57 470 kr
57 720 kr
689 640 kr
692 640 kr
Ca 355 kr
Ca
Ca 356 kr
59 140 kr
59 440 kr
709 680 kr
713 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber med å lage spillopplevelser.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du meget gode kunnskaper om data­teknologi.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

En support­konsulent gir teknisk støtte til kunder eller ansatte internt i bedriften.

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-service­med­arbeider

En IKT-service­med­arbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.