Kvalitetssikret av TietoEVRY 03. februar 2022

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Arbeidsoppgaver

Datateknologi finnes i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. Det finnes derfor mange forskjellige typer jobber innenfor teknologi og utvikling.

Dataingeniør er en oversettelse av den engelske data engineer og det brukes i dag på en rekke stillinger i tillegg til dataingeniør.  En dataingeniør kan for eksempel jobbe som systemutvikler, IT-prosjektleder, datanalytiker,  IT-adminstrator og sikkerhetsrådgiver IT

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataingeniør:

 • drifte og vedlikeholde datasystemer, blant annet oppdatere programvare, utstyr og databaser, iverksette tiltak for informasjonssikkerhet og gi teknisk support
 • systemutvikling herunder systemdesign, programmering av programvare og hardwareutvikling, samt gi anbefalinger om valg av systemer
 • webutvikling, det vil si å lage brukervennlige nettsider
 • automatisering
 • forskning på for eksempel kunstig intelligens, nye programmeringsspråk- og metoder eller informasjonssikkerhet
 • ikke-tekniske oppgaver som administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring og undervisning

 

Hvor jobber dataingeniører?

Dataingeniører jobber både i privat og offentlig sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forskning. De fleste dataingeniører driver med en eller annen form for systemutvikling.

Mange dataingeniører i offentlig sektor jobber med drift og vedlikehold av interne nettverk og systemer. Mange bedrifter har egne dataingeniører, mens andre benytter seg av IT-bedrifter som leverer IT-tjenester til andre. Dataingeniører jobber også i oljeindustrien, for utvikling av ny programvare eller drift av etablerte systemer. Mediebedrifter trenger gjerne dataingeniører til utvikling og oppdatering av publiseringssystemer.

Intervjuer

En mann i blå t-skjorte og svart jakke. Han er ute. I bakgrunnen er satelitter og fjell.

Dataingeniør

Joakim Andersen

– Alt som skjer i en datamaskin er et resultat av at noen har utviklet det, sier Joakim.

Viktige egenskaper

Interesse for teknologi og data er en fordel, i tillegg til teknisk innsikt. Ingeniører jobber gjerne med å definere teoretiske problemer, for så å løse dem i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheter og praktisk sans.

Lønn

Utdanning

 

 

De vanligste jobbene blant dataingeniørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 782911 - Master of Science, security and cloud computing, toårig
 • 782910 - Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig
 • 782902 - Master, informasjonssikkerhet, toårig
 • 755108 - Master, teknologi, elektronikk, femårig
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 755101 - Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 754111 - Master of Science, informatikk, toårig
 • 754106 - Sivilingeniørutdanning, datateknikk
 • 7541 - Informasjons- og datateknologi
 • 655106 - Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig
 • 655102 - Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig
 • 654133 - Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig
 • 654118 - Videreutdanning, informatikk
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig

Arbeidsmarked

Bedrifter med dataingeniører

 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120133 - DATAKONSULENT (DRIFT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120129 - DRIFTSUTVIKLER (IT)
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120120 - IT-OPERATØR
 • 3120117 - SYSTEMASSISTENT (DATA)
 • 3120116 - PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120107 - KONSULENT (DATA)
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120101 - DATAMASKINOPERATØR
 • 2148126 - KARTOGRAF
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130126 - DOKUMENTKOORDINATOR (EDB)
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 1236114 - AVDELINGSSJEF (IT)
 • 1236113 - DRIFTSLEDER IT
 • 1236109 - IT-LEDER
 • 1236106 - IT-DIREKTØR
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 1236104 - SYSTEMSJEF
 • 1236101 - DATASJEF

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.