Image
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Datateknologi finnes i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. Det finnes derfor mange forskjellige typer jobber innenfor teknologi og utvikling.

Dataingeniør er en oversettelse av den engelske data engineer og det brukes i dag på en rekke stillinger i tillegg til dataingeniør.  En dataingeniør kan for eksempel jobbe som systemutvikler, IT-prosjektleder, datanalytiker,  IT-adminstrator og sikkerhetsrådgiver IT

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataingeniør:

 • drifte og vedlikeholde datasystemer, blant annet oppdatere programvare, utstyr og databaser, iverksette tiltak for informasjonssikkerhet og gi teknisk support
 • systemutvikling herunder systemdesign, programmering av programvare og hardwareutvikling, samt gi anbefalinger om valg av systemer
 • webutvikling, det vil si å lage brukervennlige nettsider
 • automatisering
 • forskning på for eksempel kunstig intelligens, nye programmeringsspråk- og metoder eller informasjonssikkerhet
 • ikke-tekniske oppgaver som administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring og undervisning

 

Hvor jobber dataingeniører ?

Dataingeniører jobber både i privat og offentlig sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forskning. De fleste dataingeniører driver med en eller annen form for systemutvikling.

Mange dataingeniører i offentlig sektor jobber med drift og vedlikehold av interne nettverk og systemer. Mange bedrifter har egne dataingeniører, mens andre benytter seg av IT-bedrifter som leverer IT-tjenester til andre. Dataingeniører jobber også i oljeindustrien, for utvikling av ny programvare eller drift av etablerte systemer. Mediebedrifter trenger gjerne dataingeniører til utvikling og oppdatering av publiseringssystemer.

Personlige egenskaper

Interesse for teknologi og data er en fordel, i tillegg til teknisk innsikt. Ingeniører jobber gjerne med å definere teoretiske problemer, for så å løse dem i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheter og praktisk sans.

Hva jobber dataingeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 7541 - Informasjons- og datateknologi
 • 754111 - Master of Science, informatikk, toårig
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 754106 - Sivilingeniørutdanning, datateknikk
 • 755108 - Master, teknologi, elektronikk, femårig
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 755101 - Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk
 • 782911 - Master of Science, security and cloud computing, toårig
 • 782910 - Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig
 • 782902 - Master, informasjonssikkerhet, toårig
 • 654133 - Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig
 • 654118 - Videreutdanning, informatikk
 • 655106 - Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig
 • 655102 - Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig

Bedrifter

Dataingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120133 - DATAKONSULENT (DRIFT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120101 - DATAMASKINOPERATØR
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120129 - DRIFTSUTVIKLER (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120120 - IT-OPERATØR
 • 3120107 - KONSULENT (DATA)
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120116 - PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120117 - SYSTEMASSISTENT (DATA)
 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2148126 - KARTOGRAF
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 1236109 - IT-LEDER
 • 1236106 - IT-DIREKTØR
 • 1236113 - DRIFTSLEDER IT
 • 1236104 - SYSTEMSJEF
 • 2130126 - DOKUMENTKOORDINATOR (EDB)
 • 1236101 - DATASJEF
 • 1236114 - AVDELINGSSJEF (IT)

Sist kvalitetssikret den 03. februar 2022, av TietoEVRY