Dataingeniør som jobbar på datamaskin.
Yrkesbeskrivelse

Data­ingeniør

favoritt ikon

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Datateknologi finnes i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. 

Det finnes derfor mange forskjellige typer jobber innenfor teknologi og utvikling. Webutvikler og kartograf er bare to eksempler på hva du kan jobbe med dersom du er dataingeniør. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataingeniør:

  • drifte og vedlikeholde datasystemer, blant annet oppdatere programvare, utstyr og databaser, iverksette tiltak for informasjonssikkerhet og gi teknisk support
  • systemutvikling herunder systemdesign, programmering av programvare og hardwareutvikling, samt gi anbefalinger om valg av systemer
  • webutvikling, det vil si å lage brukervennlige nettsider
  • automatisering
  • forskning på for eksempel kunstig intelligens, nye programmeringsspråk- og metoder eller informasjonssikkerhet
  • ikke-tekniske oppgaver som administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring og undervisning

Hvor jobber dataingeniører?

Dataingeniører jobber både i privat og offentlig sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forskning. De fleste dataingeniører driver med en eller annen form for systemutvikling.

Mange dataingeniører i offentlig sektor jobber med drift og vedlikehold av interne nettverk og systemer. Mange bedrifter har egne dataingeniører, mens andre benytter seg av IT-bedrifter som leverer IT-tjenester til andre. Dataingeniører jobber også i oljeindustrien, for utvikling av ny programvare eller drift av etablerte systemer. Mediebedrifter trenger gjerne dataingeniører til utvikling og oppdatering av publiseringssystemer.

Personlige egenskaper

Interesse for teknologi og data er en fordel, i tillegg til teknisk innsikt. Ingeniører jobber gjerne med å definere teoretiske problemer, for så å løse dem i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheter og praktisk sans.

Hva jobber dataingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
IKT-sjef
Deltid
Alle sektorer
242 personer
197 personer
Ca 382 kr
Ca
Ca 386 kr
61 920 kr
62 500 kr
743 040 kr
750 000 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 386 kr
61 920 kr
62 500 kr
743 040 kr
750 000 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 464 kr
72 800 kr
75 120 kr
873 600 kr
901 440 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 464 kr
73 050 kr
75 210 kr
876 600 kr
902 520 kr
IKT-sjef
Heltid
Alle sektorer
4 287 personer
500 personer
3 787 personer
Ca 437 kr
Ca 437 kr
Ca 436 kr
70 760 kr
70 830 kr
70 670 kr
849 120 kr
849 960 kr
848 040 kr
Ca 437 kr
Ca 437 kr
Ca 436 kr
70 760 kr
70 830 kr
70 670 kr
849 120 kr
849 960 kr
848 040 kr
Ca 471 kr
Ca 475 kr
Ca 471 kr
76 360 kr
77 020 kr
76 270 kr
916 320 kr
924 240 kr
915 240 kr
Ca 471 kr
Ca 475 kr
Ca 471 kr
76 810 kr
77 370 kr
76 730 kr
921 720 kr
928 440 kr
920 760 kr
IKT-sjef
Kommunal
102 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 250 kr
687 000 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 040 kr
696 480 kr
IKT-sjef
Privat
4 334 personer
506 personer
3 828 personer
Ca 438 kr
Ca 444 kr
Ca 437 kr
70 960 kr
71 990 kr
70 830 kr
851 520 kr
863 880 kr
849 960 kr
Ca 438 kr
Ca 444 kr
Ca 437 kr
70 960 kr
71 990 kr
70 830 kr
851 520 kr
863 880 kr
849 960 kr
Ca 475 kr
Ca 479 kr
Ca 474 kr
76 930 kr
77 530 kr
76 850 kr
923 160 kr
930 360 kr
922 200 kr
Ca 475 kr
Ca 479 kr
Ca 474 kr
77 320 kr
77 830 kr
77 250 kr
927 840 kr
933 960 kr
927 000 kr
IKT-sjef
Deltid
Privat
236 personer
193 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
62 500 kr
62 500 kr
750 000 kr
750 000 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
62 500 kr
62 500 kr
750 000 kr
750 000 kr
Ca 452 kr
Ca
Ca 466 kr
73 230 kr
75 540 kr
878 760 kr
906 480 kr
Ca 452 kr
Ca
Ca 466 kr
73 480 kr
75 630 kr
881 760 kr
907 560 kr
IKT-sjef
Heltid
Privat
4 098 personer
463 personer
3 635 personer
Ca 440 kr
Ca 447 kr
Ca 439 kr
71 270 kr
72 380 kr
71 110 kr
855 240 kr
868 560 kr
853 320 kr
Ca 440 kr
Ca 447 kr
Ca 439 kr
71 270 kr
72 380 kr
71 110 kr
855 240 kr
868 560 kr
853 320 kr
Ca 475 kr
Ca 483 kr
Ca 475 kr
77 030 kr
78 200 kr
76 880 kr
924 360 kr
938 400 kr
922 560 kr
Ca 475 kr
Ca 483 kr
Ca 475 kr
77 420 kr
78 470 kr
77 280 kr
929 040 kr
941 640 kr
927 360 kr
IKT-sjef
Alle sektorer
4 529 personer
545 personer
3 984 personer
Ca 436 kr
Ca 437 kr
Ca 435 kr
70 570 kr
70 790 kr
70 490 kr
846 840 kr
849 480 kr
845 880 kr
Ca 436 kr
Ca 437 kr
Ca 435 kr
70 570 kr
70 790 kr
70 490 kr
846 840 kr
849 480 kr
845 880 kr
Ca 471 kr
Ca 472 kr
Ca 471 kr
76 260 kr
76 400 kr
76 240 kr
915 120 kr
916 800 kr
914 880 kr
Ca 471 kr
Ca 472 kr
Ca 471 kr
76 700 kr
76 780 kr
76 690 kr
920 400 kr
921 360 kr
920 280 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
211 personer
166 personer
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 920 kr
797 280 kr
815 040 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 920 kr
797 280 kr
815 040 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 424 kr
66 680 kr
68 720 kr
800 160 kr
824 640 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 424 kr
66 930 kr
69 000 kr
803 160 kr
828 000 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 102 personer
471 personer
3 631 personer
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 402 kr
64 170 kr
57 740 kr
65 120 kr
770 040 kr
692 880 kr
781 440 kr
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 402 kr
64 170 kr
57 740 kr
65 120 kr
770 040 kr
692 880 kr
781 440 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
66 810 kr
61 260 kr
67 530 kr
801 720 kr
735 120 kr
810 360 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
68 590 kr
62 130 kr
69 420 kr
823 080 kr
745 560 kr
833 040 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Privat
3 958 personer
450 personer
3 508 personer
Ca 407 kr
Ca 365 kr
Ca 412 kr
66 000 kr
59 090 kr
66 670 kr
792 000 kr
709 080 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 365 kr
Ca 412 kr
66 000 kr
59 090 kr
66 670 kr
792 000 kr
709 080 kr
800 040 kr
Ca 421 kr
Ca 385 kr
Ca 425 kr
68 150 kr
62 390 kr
68 880 kr
817 800 kr
748 680 kr
826 560 kr
Ca 421 kr
Ca 385 kr
Ca 425 kr
69 940 kr
63 270 kr
70 780 kr
839 280 kr
759 240 kr
849 360 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Deltid
Privat
201 personer
160 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 422 kr
66 950 kr
68 310 kr
803 400 kr
819 720 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 422 kr
66 950 kr
68 310 kr
803 400 kr
819 720 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca 431 kr
67 920 kr
69 810 kr
815 040 kr
837 720 kr
Ca 419 kr
Ca
Ca 431 kr
68 190 kr
70 100 kr
818 280 kr
841 200 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Privat
3 757 personer
409 personer
3 348 personer
Ca 407 kr
Ca 363 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
58 870 kr
66 670 kr
791 280 kr
706 440 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 363 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
58 870 kr
66 670 kr
791 280 kr
706 440 kr
800 040 kr
Ca 421 kr
Ca 386 kr
Ca 425 kr
68 160 kr
62 480 kr
68 860 kr
817 920 kr
749 760 kr
826 320 kr
Ca 421 kr
Ca 386 kr
Ca 425 kr
69 990 kr
63 410 kr
70 800 kr
839 880 kr
760 920 kr
849 600 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Statlig
354 personer
288 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 307 kr
50 130 kr
49 750 kr
601 560 kr
597 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 307 kr
50 170 kr
49 870 kr
602 040 kr
598 440 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca 319 kr
51 950 kr
51 750 kr
623 400 kr
621 000 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca 319 kr
53 090 kr
53 040 kr
637 080 kr
636 480 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Heltid
Statlig
344 personer
282 personer
Ca 312 kr
Ca
Ca 308 kr
50 550 kr
49 840 kr
606 600 kr
598 080 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca 308 kr
50 620 kr
49 980 kr
607 440 kr
599 760 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 320 kr
52 110 kr
51 880 kr
625 320 kr
622 560 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 320 kr
53 270 kr
53 190 kr
639 240 kr
638 280 kr
Sivilingeniør (elektronikk)
Alle sektorer
4 313 personer
516 personer
3 797 personer
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 403 kr
64 220 kr
57 740 kr
65 250 kr
770 640 kr
692 880 kr
783 000 kr
Ca 396 kr
Ca 356 kr
Ca 403 kr
64 220 kr
57 740 kr
65 250 kr
770 640 kr
692 880 kr
783 000 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
66 810 kr
61 160 kr
67 560 kr
801 720 kr
733 920 kr
810 720 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 417 kr
68 540 kr
61 990 kr
69 410 kr
822 480 kr
743 880 kr
832 920 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Alle sektorer
1 133 personer
384 personer
749 personer
Ca 331 kr
Ca 312 kr
Ca 351 kr
53 580 kr
50 500 kr
56 830 kr
642 960 kr
606 000 kr
681 960 kr
Ca 331 kr
Ca 312 kr
Ca 351 kr
53 580 kr
50 500 kr
56 830 kr
642 960 kr
606 000 kr
681 960 kr
Ca 351 kr
Ca 332 kr
Ca 362 kr
56 930 kr
53 780 kr
58 700 kr
683 160 kr
645 360 kr
704 400 kr
Ca 351 kr
Ca 332 kr
Ca 362 kr
57 340 kr
54 250 kr
59 070 kr
688 080 kr
651 000 kr
708 840 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Alle sektorer
21 464 personer
4 706 personer
16 758 personer
Ca 361 kr
Ca 340 kr
Ca 368 kr
58 490 kr
55 130 kr
59 580 kr
701 880 kr
661 560 kr
714 960 kr
Ca 361 kr
Ca 340 kr
Ca 368 kr
58 490 kr
55 130 kr
59 580 kr
701 880 kr
661 560 kr
714 960 kr
Ca 378 kr
Ca 357 kr
Ca 384 kr
61 270 kr
57 870 kr
62 220 kr
735 240 kr
694 440 kr
746 640 kr
Ca 378 kr
Ca 357 kr
Ca 384 kr
62 410 kr
58 640 kr
63 460 kr
748 920 kr
703 680 kr
761 520 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Kommunal
519 personer
156 personer
363 personer
Ca 301 kr
Ca 282 kr
Ca 306 kr
48 750 kr
45 610 kr
49 500 kr
585 000 kr
547 320 kr
594 000 kr
Ca 301 kr
Ca 282 kr
Ca 306 kr
48 750 kr
45 610 kr
49 500 kr
585 000 kr
547 320 kr
594 000 kr
Ca 300 kr
Ca 289 kr
Ca 305 kr
48 650 kr
46 820 kr
49 370 kr
583 800 kr
561 840 kr
592 440 kr
Ca 300 kr
Ca 289 kr
Ca 305 kr
49 670 kr
47 140 kr
50 660 kr
596 040 kr
565 680 kr
607 920 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Kommunal
468 personer
123 personer
345 personer
Ca 302 kr
Ca 283 kr
Ca 308 kr
48 900 kr
45 830 kr
49 830 kr
586 800 kr
549 960 kr
597 960 kr
Ca 302 kr
Ca 283 kr
Ca 308 kr
48 900 kr
45 830 kr
49 830 kr
586 800 kr
549 960 kr
597 960 kr
Ca 302 kr
Ca 291 kr
Ca 306 kr
48 890 kr
47 070 kr
49 540 kr
586 680 kr
564 840 kr
594 480 kr
Ca 302 kr
Ca 291 kr
Ca 306 kr
49 960 kr
47 430 kr
50 870 kr
599 520 kr
569 160 kr
610 440 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Privat
19 203 personer
3 944 personer
15 259 personer
Ca 371 kr
Ca 352 kr
Ca 376 kr
60 090 kr
57 080 kr
60 940 kr
721 080 kr
684 960 kr
731 280 kr
Ca 371 kr
Ca 352 kr
Ca 376 kr
60 090 kr
57 080 kr
60 940 kr
721 080 kr
684 960 kr
731 280 kr
Ca 387 kr
Ca 369 kr
Ca 392 kr
62 730 kr
59 750 kr
63 490 kr
752 760 kr
717 000 kr
761 880 kr
Ca 387 kr
Ca 369 kr
Ca 392 kr
63 830 kr
60 500 kr
64 680 kr
765 960 kr
726 000 kr
776 160 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Privat
957 personer
286 personer
671 personer
Ca 340 kr
Ca 323 kr
Ca 355 kr
55 000 kr
52 310 kr
57 490 kr
660 000 kr
627 720 kr
689 880 kr
Ca 340 kr
Ca 323 kr
Ca 355 kr
55 000 kr
52 310 kr
57 490 kr
660 000 kr
627 720 kr
689 880 kr
Ca 357 kr
Ca 339 kr
Ca 365 kr
57 800 kr
54 930 kr
59 170 kr
693 600 kr
659 160 kr
710 040 kr
Ca 357 kr
Ca 339 kr
Ca 365 kr
58 240 kr
55 510 kr
59 550 kr
698 880 kr
666 120 kr
714 600 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Privat
18 246 personer
3 658 personer
14 588 personer
Ca 372 kr
Ca 355 kr
Ca 377 kr
60 290 kr
57 500 kr
61 050 kr
723 480 kr
690 000 kr
732 600 kr
Ca 372 kr
Ca 355 kr
Ca 377 kr
60 290 kr
57 500 kr
61 050 kr
723 480 kr
690 000 kr
732 600 kr
Ca 388 kr
Ca 370 kr
Ca 393 kr
62 880 kr
59 990 kr
63 610 kr
754 560 kr
719 880 kr
763 320 kr
Ca 388 kr
Ca 370 kr
Ca 393 kr
64 000 kr
60 750 kr
64 820 kr
768 000 kr
729 000 kr
777 840 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Statlig
2 875 personer
990 personer
1 885 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 328 kr
52 040 kr
50 000 kr
53 090 kr
624 480 kr
600 000 kr
637 080 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 328 kr
52 040 kr
50 000 kr
53 130 kr
624 480 kr
600 000 kr
637 560 kr
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 331 kr
52 700 kr
50 950 kr
53 610 kr
632 400 kr
611 400 kr
643 320 kr
Ca 325 kr
Ca 315 kr
Ca 331 kr
53 950 kr
51 770 kr
55 080 kr
647 400 kr
621 240 kr
660 960 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Deltid
Statlig
125 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 450 kr
605 400 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 450 kr
605 400 kr
Ca 336 kr
Ca
Ca
54 490 kr
653 880 kr
Ca 336 kr
Ca
Ca
54 760 kr
657 120 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Heltid
Statlig
2 750 personer
925 personer
1 825 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 328 kr
52 080 kr
50 110 kr
53 090 kr
624 960 kr
601 320 kr
637 080 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 328 kr
52 080 kr
50 110 kr
53 140 kr
624 960 kr
601 320 kr
637 680 kr
Ca 325 kr
Ca 314 kr
Ca 330 kr
52 650 kr
50 910 kr
53 540 kr
631 800 kr
610 920 kr
642 480 kr
Ca 325 kr
Ca 314 kr
Ca 330 kr
53 920 kr
51 760 kr
55 020 kr
647 040 kr
621 120 kr
660 240 kr
Systemanalytiker/-arkitekt
Alle sektorer
22 597 personer
5 090 personer
17 507 personer
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 367 kr
58 360 kr
54 830 kr
59 500 kr
700 320 kr
657 960 kr
714 000 kr
Ca 360 kr
Ca 338 kr
Ca 367 kr
58 360 kr
54 830 kr
59 500 kr
700 320 kr
657 960 kr
714 000 kr
Ca 377 kr
Ca 356 kr
Ca 384 kr
61 140 kr
57 670 kr
62 130 kr
733 680 kr
692 040 kr
745 560 kr
Ca 377 kr
Ca 356 kr
Ca 384 kr
62 260 kr
58 420 kr
63 350 kr
747 120 kr
701 040 kr
760 200 kr
Programvareutvikler
Deltid
Alle sektorer
386 personer
337 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca 291 kr
47 700 kr
47 080 kr
572 400 kr
564 960 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca 291 kr
47 700 kr
47 080 kr
572 400 kr
564 960 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 350 kr
51 650 kr
616 200 kr
619 800 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 580 kr
51 910 kr
618 960 kr
622 920 kr
Programvareutvikler
Heltid
Alle sektorer
4 181 personer
405 personer
3 776 personer
Ca 343 kr
Ca 321 kr
Ca 347 kr
55 530 kr
52 080 kr
56 190 kr
666 360 kr
624 960 kr
674 280 kr
Ca 343 kr
Ca 321 kr
Ca 347 kr
55 530 kr
52 080 kr
56 190 kr
666 360 kr
624 960 kr
674 280 kr
Ca 361 kr
Ca 335 kr
Ca 364 kr
58 440 kr
54 210 kr
58 900 kr
701 280 kr
650 520 kr
706 800 kr
Ca 361 kr
Ca 335 kr
Ca 364 kr
58 900 kr
54 460 kr
59 380 kr
706 800 kr
653 520 kr
712 560 kr
Programvareutvikler
Privat
4 537 personer
447 personer
4 090 personer
Ca 341 kr
Ca 321 kr
Ca 345 kr
55 280 kr
52 080 kr
55 830 kr
663 360 kr
624 960 kr
669 960 kr
Ca 341 kr
Ca 321 kr
Ca 345 kr
55 280 kr
52 080 kr
55 830 kr
663 360 kr
624 960 kr
669 960 kr
Ca 359 kr
Ca 333 kr
Ca 362 kr
58 140 kr
53 950 kr
58 590 kr
697 680 kr
647 400 kr
703 080 kr
Ca 359 kr
Ca 333 kr
Ca 362 kr
58 590 kr
54 190 kr
59 060 kr
703 080 kr
650 280 kr
708 720 kr
Programvareutvikler
Deltid
Privat
384 personer
336 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca 291 kr
47 670 kr
47 080 kr
572 040 kr
564 960 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca 291 kr
47 670 kr
47 080 kr
572 040 kr
564 960 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 330 kr
51 650 kr
615 960 kr
619 800 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 319 kr
51 560 kr
51 910 kr
618 720 kr
622 920 kr
Programvareutvikler
Heltid
Privat
4 153 personer
399 personer
3 754 personer
Ca 343 kr
Ca 321 kr
Ca 347 kr
55 620 kr
52 080 kr
56 220 kr
667 440 kr
624 960 kr
674 640 kr
Ca 343 kr
Ca 321 kr
Ca 347 kr
55 620 kr
52 080 kr
56 220 kr
667 440 kr
624 960 kr
674 640 kr
Ca 361 kr
Ca 335 kr
Ca 364 kr
58 480 kr
54 280 kr
58 920 kr
701 760 kr
651 360 kr
707 040 kr
Ca 361 kr
Ca 335 kr
Ca 364 kr
58 940 kr
54 540 kr
59 400 kr
707 280 kr
654 480 kr
712 800 kr
Programvareutvikler
Alle sektorer
4 567 personer
454 personer
4 113 personer
Ca 341 kr
Ca 321 kr
Ca 345 kr
55 250 kr
51 930 kr
55 830 kr
663 000 kr
623 160 kr
669 960 kr
Ca 341 kr
Ca 321 kr
Ca 345 kr
55 250 kr
51 930 kr
55 830 kr
663 000 kr
623 160 kr
669 960 kr
Ca 359 kr
Ca 333 kr
Ca 361 kr
58 110 kr
53 900 kr
58 560 kr
697 320 kr
646 800 kr
702 720 kr
Ca 359 kr
Ca 333 kr
Ca 361 kr
58 560 kr
54 140 kr
59 030 kr
702 720 kr
649 680 kr
708 360 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Alle sektorer
1 422 personer
355 personer
1 067 personer
Ca 246 kr
Ca 255 kr
Ca 242 kr
39 910 kr
41 330 kr
39 160 kr
478 920 kr
495 960 kr
469 920 kr
Ca 246 kr
Ca 255 kr
Ca 242 kr
39 910 kr
41 330 kr
39 160 kr
478 920 kr
495 960 kr
469 920 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
43 770 kr
43 890 kr
43 730 kr
525 240 kr
526 680 kr
524 760 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
44 390 kr
44 250 kr
44 450 kr
532 680 kr
531 000 kr
533 400 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
13 099 personer
2 361 personer
10 738 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 298 kr
47 980 kr
46 300 kr
48 350 kr
575 760 kr
555 600 kr
580 200 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 298 kr
47 980 kr
46 300 kr
48 350 kr
575 760 kr
555 600 kr
580 200 kr
Ca 315 kr
Ca 305 kr
Ca 318 kr
51 090 kr
49 430 kr
51 460 kr
613 080 kr
593 160 kr
617 520 kr
Ca 315 kr
Ca 305 kr
Ca 318 kr
52 200 kr
50 150 kr
52 660 kr
626 400 kr
601 800 kr
631 920 kr
Driftstekniker, IKT
Kommunal
1 092 personer
187 personer
905 personer
Ca 242 kr
Ca 250 kr
Ca 241 kr
39 240 kr
40 520 kr
39 090 kr
470 880 kr
486 240 kr
469 080 kr
Ca 242 kr
Ca 250 kr
Ca 241 kr
39 240 kr
40 520 kr
39 090 kr
470 880 kr
486 240 kr
469 080 kr
Ca 226 kr
Ca 239 kr
Ca 223 kr
36 570 kr
38 690 kr
36 140 kr
438 840 kr
464 280 kr
433 680 kr
Ca 226 kr
Ca 239 kr
Ca 223 kr
37 080 kr
38 890 kr
36 710 kr
444 960 kr
466 680 kr
440 520 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Kommunal
137 personer
107 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 212 kr
36 400 kr
34 360 kr
436 800 kr
412 320 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 212 kr
36 400 kr
34 360 kr
436 800 kr
412 320 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 225 kr
37 120 kr
36 460 kr
445 440 kr
437 520 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 225 kr
37 200 kr
36 510 kr
446 400 kr
438 120 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Kommunal
955 personer
157 personer
798 personer
Ca 245 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
39 630 kr
40 550 kr
39 290 kr
475 560 kr
486 600 kr
471 480 kr
Ca 245 kr
Ca 250 kr
Ca 243 kr
39 630 kr
40 550 kr
39 290 kr
475 560 kr
486 600 kr
471 480 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
Ca 223 kr
36 530 kr
38 620 kr
36 120 kr
438 360 kr
463 440 kr
433 440 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
Ca 223 kr
37 070 kr
38 820 kr
36 730 kr
444 840 kr
465 840 kr
440 760 kr
Driftstekniker, IKT
Privat
10 746 personer
1 976 personer
8 770 personer
Ca 309 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
47 820 kr
50 680 kr
600 000 kr
573 840 kr
608 160 kr
Ca 309 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
50 000 kr
47 820 kr
50 680 kr
600 000 kr
573 840 kr
608 160 kr
Ca 331 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
53 550 kr
51 040 kr
54 110 kr
642 600 kr
612 480 kr
649 320 kr
Ca 331 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
54 710 kr
51 750 kr
55 380 kr
656 520 kr
621 000 kr
664 560 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Privat
1 054 personer
264 personer
790 personer
Ca 259 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
41 920 kr
43 270 kr
41 730 kr
503 040 kr
519 240 kr
500 760 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
41 920 kr
43 270 kr
41 730 kr
503 040 kr
519 240 kr
500 760 kr
Ca 282 kr
Ca 277 kr
Ca 283 kr
45 620 kr
44 920 kr
45 880 kr
547 440 kr
539 040 kr
550 560 kr
Ca 282 kr
Ca 277 kr
Ca 283 kr
46 420 kr
45 360 kr
46 810 kr
557 040 kr
544 320 kr
561 720 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Privat
9 692 personer
1 712 personer
7 980 personer
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 316 kr
50 340 kr
48 200 kr
51 130 kr
604 080 kr
578 400 kr
613 560 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 316 kr
50 340 kr
48 200 kr
51 130 kr
604 080 kr
578 400 kr
613 560 kr
Ca 333 kr
Ca 318 kr
Ca 337 kr
54 020 kr
51 580 kr
54 540 kr
648 240 kr
618 960 kr
654 480 kr
Ca 333 kr
Ca 318 kr
Ca 337 kr
55 210 kr
52 310 kr
55 820 kr
662 520 kr
627 720 kr
669 840 kr
Driftstekniker, IKT
Statlig
2 683 personer
553 personer
2 130 personer
Ca 280 kr
Ca 273 kr
Ca 280 kr
45 330 kr
44 260 kr
45 370 kr
543 960 kr
531 120 kr
544 440 kr
Ca 280 kr
Ca 273 kr
Ca 280 kr
45 330 kr
44 260 kr
45 370 kr
543 960 kr
531 120 kr
544 440 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 277 kr
44 910 kr
45 120 kr
44 850 kr
538 920 kr
541 440 kr
538 200 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 277 kr
45 910 kr
45 920 kr
45 910 kr
550 920 kr
551 040 kr
550 920 kr
Driftstekniker, IKT
Deltid
Statlig
231 personer
170 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 210 kr
38 060 kr
34 030 kr
456 720 kr
408 360 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 210 kr
38 060 kr
34 030 kr
456 720 kr
408 360 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 230 kr
38 520 kr
37 340 kr
462 240 kr
448 080 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 230 kr
38 570 kr
37 400 kr
462 840 kr
448 800 kr
Driftstekniker, IKT
Heltid
Statlig
2 452 personer
492 personer
1 960 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 282 kr
45 480 kr
44 830 kr
45 760 kr
545 760 kr
537 960 kr
549 120 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 282 kr
45 480 kr
44 830 kr
45 760 kr
545 760 kr
537 960 kr
549 120 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
45 200 kr
45 380 kr
45 160 kr
542 400 kr
544 560 kr
541 920 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
46 250 kr
46 230 kr
46 260 kr
555 000 kr
554 760 kr
555 120 kr
Driftstekniker, IKT
Alle sektorer
14 521 personer
2 716 personer
11 805 personer
Ca 294 kr
Ca 284 kr
Ca 296 kr
47 610 kr
46 030 kr
47 990 kr
571 320 kr
552 360 kr
575 880 kr
Ca 294 kr
Ca 284 kr
Ca 296 kr
47 610 kr
46 030 kr
47 990 kr
571 320 kr
552 360 kr
575 880 kr
Ca 313 kr
Ca 302 kr
Ca 315 kr
50 700 kr
49 000 kr
51 080 kr
608 400 kr
588 000 kr
612 960 kr
Ca 313 kr
Ca 302 kr
Ca 315 kr
51 790 kr
49 690 kr
52 260 kr
621 480 kr
596 280 kr
627 120 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Alle sektorer
876 personer
453 personer
423 personer
Ca 211 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 500 kr
35 720 kr
410 040 kr
402 000 kr
428 640 kr
Ca 211 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 500 kr
35 720 kr
410 040 kr
402 000 kr
428 640 kr
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 243 kr
37 500 kr
35 910 kr
39 290 kr
450 000 kr
430 920 kr
471 480 kr
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 243 kr
37 780 kr
36 080 kr
39 680 kr
453 360 kr
432 960 kr
476 160 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Alle sektorer
3 730 personer
1 116 personer
2 614 personer
Ca 258 kr
Ca 252 kr
Ca 262 kr
41 820 kr
40 830 kr
42 500 kr
501 840 kr
489 960 kr
510 000 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
Ca 262 kr
41 820 kr
40 830 kr
42 500 kr
501 840 kr
489 960 kr
510 000 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 281 kr
44 820 kr
43 090 kr
45 560 kr
537 840 kr
517 080 kr
546 720 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 281 kr
45 590 kr
43 590 kr
46 440 kr
547 080 kr
523 080 kr
557 280 kr
Brukerstøtte, IKT
Privat
4 241 personer
1 468 personer
2 773 personer
Ca 253 kr
Ca 246 kr
Ca 258 kr
40 980 kr
39 790 kr
41 720 kr
491 760 kr
477 480 kr
500 640 kr
Ca 253 kr
Ca 246 kr
Ca 258 kr
40 980 kr
39 790 kr
41 720 kr
491 760 kr
477 480 kr
500 640 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 279 kr
44 110 kr
41 760 kr
45 260 kr
529 320 kr
501 120 kr
543 120 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 279 kr
44 800 kr
42 210 kr
46 070 kr
537 600 kr
506 520 kr
552 840 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Privat
841 personer
440 personer
401 personer
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 100 kr
33 330 kr
35 510 kr
409 200 kr
399 960 kr
426 120 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 100 kr
33 330 kr
35 510 kr
409 200 kr
399 960 kr
426 120 kr
Ca 231 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
37 360 kr
35 760 kr
39 180 kr
448 320 kr
429 120 kr
470 160 kr
Ca 231 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
37 640 kr
35 930 kr
39 590 kr
451 680 kr
431 160 kr
475 080 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Privat
3 400 personer
1 028 personer
2 372 personer
Ca 257 kr
Ca 251 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
40 630 kr
42 470 kr
500 040 kr
487 560 kr
509 640 kr
Ca 257 kr
Ca 251 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
40 630 kr
42 470 kr
500 040 kr
487 560 kr
509 640 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 283 kr
44 950 kr
43 080 kr
45 770 kr
539 400 kr
516 960 kr
549 240 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 283 kr
45 690 kr
43 590 kr
46 610 kr
548 280 kr
523 080 kr
559 320 kr
Brukerstøtte, IKT
Statlig
309 personer
221 personer
Ca 264 kr
Ca
Ca 265 kr
42 770 kr
42 900 kr
513 240 kr
514 800 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 265 kr
42 920 kr
43 180 kr
515 040 kr
518 160 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
43 530 kr
43 740 kr
522 360 kr
524 880 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
44 590 kr
45 020 kr
535 080 kr
540 240 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Statlig
286 personer
210 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 265 kr
42 870 kr
42 900 kr
514 440 kr
514 800 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 265 kr
43 040 kr
43 190 kr
516 480 kr
518 280 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
43 560 kr
43 700 kr
522 720 kr
524 400 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
44 650 kr
45 000 kr
535 800 kr
540 000 kr
Brukerstøtte, IKT
Alle sektorer
4 606 personer
1 569 personer
3 037 personer
Ca 255 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
41 260 kr
40 000 kr
42 000 kr
495 120 kr
480 000 kr
504 000 kr
Ca 255 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
41 260 kr
40 000 kr
42 000 kr
495 120 kr
480 000 kr
504 000 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 278 kr
44 050 kr
41 850 kr
45 100 kr
528 600 kr
502 200 kr
541 200 kr
Ca 272 kr
Ca 258 kr
Ca 278 kr
44 760 kr
42 300 kr
45 940 kr
537 120 kr
507 600 kr
551 280 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
627 personer
548 personer
Ca 324 kr
Ca
Ca 329 kr
52 460 kr
53 270 kr
629 520 kr
639 240 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 329 kr
52 460 kr
53 270 kr
629 520 kr
639 240 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 338 kr
54 240 kr
54 750 kr
650 880 kr
657 000 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 338 kr
55 630 kr
56 210 kr
667 560 kr
674 520 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Privat
600 personer
518 personer
Ca 330 kr
Ca
Ca 334 kr
53 420 kr
54 040 kr
641 040 kr
648 480 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 334 kr
53 420 kr
54 040 kr
641 040 kr
648 480 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 344 kr
55 000 kr
55 670 kr
660 000 kr
668 040 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 344 kr
56 380 kr
57 120 kr
676 560 kr
685 440 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Privat
563 personer
491 personer
Ca 331 kr
Ca
Ca 335 kr
53 630 kr
54 250 kr
643 560 kr
651 000 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 335 kr
53 630 kr
54 250 kr
643 560 kr
651 000 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 344 kr
55 130 kr
55 720 kr
661 560 kr
668 640 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca 344 kr
56 550 kr
57 200 kr
678 600 kr
686 400 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Alle sektorer
664 personer
575 personer
Ca 322 kr
Ca
Ca 327 kr
52 190 kr
52 960 kr
626 280 kr
635 520 kr
Ca 322 kr
Ca
Ca 327 kr
52 190 kr
52 960 kr
626 280 kr
635 520 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca 338 kr
54 140 kr
54 730 kr
649 680 kr
656 760 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca 338 kr
55 490 kr
56 160 kr
665 880 kr
673 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold