Dataingeniør som jobbar på datamaskin.
Yrkesbeskrivelse

Data­ingeniør

favoritt ikon

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Dataingeniørens arbeidsområder har utvidet seg betydelig de siste årene og datateknologi finnes i dag nær sagt over alt. Du finner datateknologi i alt fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner som utfører oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. 

Det finnes derfor mange forskjellige typer jobber innenfor teknologi og utvikling. Webutvikler og kartograf er bare to eksempler på hva du kan jobbe med dersom du er dataingeniør. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en dataingeniør:

  • drifte og vedlikeholde datasystemer, blant annet oppdatere programvare, utstyr og databaser, iverksette tiltak for informasjonssikkerhet og gi teknisk support
  • systemutvikling herunder systemdesign, programmering av programvare og hardwareutvikling, samt gi anbefalinger om valg av systemer
  • webutvikling, det vil si å lage brukervennlige nettsider
  • forskning på for eksempel kunstig intelligens, nye programmeringsspråk- og metoder eller informasjonssikkerhet
  • ikke-tekniske oppgaver som administrasjon, arbeidsledelse, markedsføring, økonomisk styring og undervisning

Hvor jobber dataingeniører?

Dataingeniører jobber både i privat og offentlig sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forskning. De fleste dataingeniører driver med en eller annen form for systemutvikling.

Mange dataingeniører i offentlig sektor jobber med drift og vedlikehold av interne nettverk og systemer. Mange bedrifter har egne dataingeniører, mens andre benytter seg av IT-bedrifter som leverer IT-tjenester til andre. Dataingeniører er også ettertraktet i oljeindustrien, for utvikling av ny programvare eller drift av etablerte systemer. Mediebedrifter trenger gjerne dataingeniører til utvikling og oppdatering av publiseringssystemer.

Personlige egenskaper

Interesse for teknologi og data er en fordel, i tillegg til teknisk innsikt. Ingeniører jobber gjerne med å definere teoretiske problemer, for så å løse dem i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheter og praktisk sans.

Hva jobber dataingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ledere av IKT-enheter
Deltid
Alle sektorer
225 personer
33 personer
192 personer
Ca 383 kr
Ca
Ca 395 kr
62 100 kr
64 000 kr
745 200 kr
768 000 kr
Ca 383 kr
Ca
Ca 395 kr
62 100 kr
64 000 kr
745 200 kr
768 000 kr
Ca 438 kr
Ca 347 kr
Ca 454 kr
70 960 kr
56 180 kr
73 500 kr
851 520 kr
674 160 kr
882 000 kr
Ca 438 kr
Ca 347 kr
Ca 454 kr
71 330 kr
56 180 kr
73 730 kr
855 960 kr
674 160 kr
884 760 kr
Ledere av IKT-enheter
Heltid
Alle sektorer
4 085 personer
483 personer
3 602 personer
Ca 419 kr
Ca 415 kr
Ca 420 kr
67 920 kr
67 190 kr
68 000 kr
815 040 kr
806 280 kr
816 000 kr
Ca 419 kr
Ca 415 kr
Ca 420 kr
67 920 kr
67 190 kr
68 000 kr
815 040 kr
806 280 kr
816 000 kr
Ca 452 kr
Ca 438 kr
Ca 454 kr
73 240 kr
70 890 kr
73 560 kr
878 880 kr
850 680 kr
882 720 kr
Ca 452 kr
Ca 438 kr
Ca 454 kr
73 660 kr
71 300 kr
73 980 kr
883 920 kr
855 600 kr
887 760 kr
Ledere av IKT-enheter
Deltid
Privat
218 personer
32 personer
186 personer
Ca 378 kr
Ca
Ca 401 kr
61 280 kr
64 920 kr
735 360 kr
779 040 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 401 kr
61 280 kr
64 920 kr
735 360 kr
779 040 kr
Ca 440 kr
Ca 346 kr
Ca 456 kr
71 320 kr
56 090 kr
73 940 kr
855 840 kr
673 080 kr
887 280 kr
Ca 440 kr
Ca 346 kr
Ca 456 kr
71 670 kr
56 090 kr
74 150 kr
860 040 kr
673 080 kr
889 800 kr
Ledere av IKT-enheter
Heltid
Privat
3 901 personer
451 personer
3 450 personer
Ca 424 kr
Ca 419 kr
Ca 427 kr
68 750 kr
67 920 kr
69 170 kr
825 000 kr
815 040 kr
830 040 kr
Ca 424 kr
Ca 419 kr
Ca 427 kr
68 750 kr
67 920 kr
69 170 kr
825 000 kr
815 040 kr
830 040 kr
Ca 456 kr
Ca 441 kr
Ca 458 kr
73 850 kr
71 460 kr
74 170 kr
886 200 kr
857 520 kr
890 040 kr
Ca 456 kr
Ca 441 kr
Ca 458 kr
74 200 kr
71 790 kr
74 520 kr
890 400 kr
861 480 kr
894 240 kr
Ledere av IKT-enheter
Heltid
Statlig
102 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca
64 450 kr
773 400 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca
64 560 kr
774 720 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca
64 880 kr
778 560 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca
67 400 kr
808 800 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Deltid
Alle sektorer
204 personer
40 personer
164 personer
Ca 391 kr
Ca
Ca 406 kr
63 300 kr
65 790 kr
759 600 kr
789 480 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca 406 kr
63 300 kr
65 790 kr
759 600 kr
789 480 kr
Ca 410 kr
Ca 362 kr
Ca 422 kr
66 500 kr
58 630 kr
68 420 kr
798 000 kr
703 560 kr
821 040 kr
Ca 410 kr
Ca 362 kr
Ca 422 kr
66 900 kr
58 630 kr
68 840 kr
802 800 kr
703 560 kr
826 080 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Alle sektorer
4 083 personer
477 personer
3 606 personer
Ca 385 kr
Ca 354 kr
Ca 390 kr
62 330 kr
57 340 kr
63 160 kr
747 960 kr
688 080 kr
757 920 kr
Ca 385 kr
Ca 354 kr
Ca 390 kr
62 330 kr
57 340 kr
63 160 kr
747 960 kr
688 080 kr
757 920 kr
Ca 398 kr
Ca 366 kr
Ca 403 kr
64 520 kr
59 240 kr
65 220 kr
774 240 kr
710 880 kr
782 640 kr
Ca 398 kr
Ca 366 kr
Ca 403 kr
66 130 kr
59 870 kr
66 960 kr
793 560 kr
718 440 kr
803 520 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Deltid
Privat
193 personer
37 personer
156 personer
Ca 403 kr
Ca
Ca 406 kr
65 340 kr
65 830 kr
784 080 kr
789 960 kr
Ca 403 kr
Ca
Ca 406 kr
65 340 kr
65 830 kr
784 080 kr
789 960 kr
Ca 418 kr
Ca 367 kr
Ca 430 kr
67 710 kr
59 400 kr
69 680 kr
812 520 kr
712 800 kr
836 160 kr
Ca 418 kr
Ca 367 kr
Ca 430 kr
68 130 kr
59 400 kr
70 130 kr
817 560 kr
712 800 kr
841 560 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Privat
3 768 personer
421 personer
3 347 personer
Ca 394 kr
Ca 364 kr
Ca 399 kr
63 810 kr
58 980 kr
64 650 kr
765 720 kr
707 760 kr
775 800 kr
Ca 394 kr
Ca 364 kr
Ca 399 kr
63 810 kr
58 980 kr
64 650 kr
765 720 kr
707 760 kr
775 800 kr
Ca 405 kr
Ca 372 kr
Ca 409 kr
65 610 kr
60 240 kr
66 290 kr
787 320 kr
722 880 kr
795 480 kr
Ca 405 kr
Ca 372 kr
Ca 409 kr
67 260 kr
60 910 kr
68 070 kr
807 120 kr
730 920 kr
816 840 kr
Sivilingeniører (elektronikk)
Heltid
Statlig
315 personer
56 personer
259 personer
Ca 308 kr
Ca
Ca 307 kr
49 820 kr
49 720 kr
597 840 kr
596 640 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 307 kr
49 820 kr
49 770 kr
597 840 kr
597 240 kr
Ca 317 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
51 430 kr
51 710 kr
51 370 kr
617 160 kr
620 520 kr
616 440 kr
Ca 317 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
52 600 kr
51 710 kr
52 700 kr
631 200 kr
620 520 kr
632 400 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Deltid
Alle sektorer
1 079 personer
387 personer
692 personer
Ca 320 kr
Ca 309 kr
Ca 329 kr
51 760 kr
50 050 kr
53 320 kr
621 120 kr
600 600 kr
639 840 kr
Ca 320 kr
Ca 309 kr
Ca 329 kr
51 760 kr
50 050 kr
53 320 kr
621 120 kr
600 600 kr
639 840 kr
Ca 342 kr
Ca 327 kr
Ca 351 kr
55 390 kr
52 910 kr
56 900 kr
664 680 kr
634 920 kr
682 800 kr
Ca 342 kr
Ca 327 kr
Ca 351 kr
55 700 kr
53 180 kr
57 230 kr
668 400 kr
638 160 kr
686 760 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Heltid
Alle sektorer
20 045 personer
4 273 personer
15 772 personer
Ca 353 kr
Ca 334 kr
Ca 360 kr
57 210 kr
54 030 kr
58 330 kr
686 520 kr
648 360 kr
699 960 kr
Ca 353 kr
Ca 334 kr
Ca 360 kr
57 210 kr
54 030 kr
58 330 kr
686 520 kr
648 360 kr
699 960 kr
Ca 368 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
59 680 kr
56 410 kr
60 560 kr
716 160 kr
676 920 kr
726 720 kr
Ca 368 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
60 860 kr
57 190 kr
61 840 kr
730 320 kr
686 280 kr
742 080 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Heltid
Kommunal
353 personer
95 personer
258 personer
Ca 291 kr
Ca
Ca 300 kr
47 080 kr
48 580 kr
564 960 kr
582 960 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 300 kr
47 080 kr
48 580 kr
564 960 kr
582 960 kr
Ca 293 kr
Ca 277 kr
Ca 298 kr
47 390 kr
44 840 kr
48 330 kr
568 680 kr
538 080 kr
579 960 kr
Ca 293 kr
Ca 277 kr
Ca 298 kr
48 440 kr
44 840 kr
49 680 kr
581 280 kr
538 080 kr
596 160 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Deltid
Privat
924 personer
299 personer
625 personer
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 330 kr
52 880 kr
51 580 kr
53 510 kr
634 560 kr
618 960 kr
642 120 kr
Ca 326 kr
Ca 318 kr
Ca 330 kr
52 880 kr
51 580 kr
53 510 kr
634 560 kr
618 960 kr
642 120 kr
Ca 345 kr
Ca 330 kr
Ca 353 kr
55 920 kr
53 490 kr
57 210 kr
671 040 kr
641 880 kr
686 520 kr
Ca 345 kr
Ca 330 kr
Ca 353 kr
56 250 kr
53 770 kr
57 560 kr
675 000 kr
645 240 kr
690 720 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Heltid
Privat
17 173 personer
3 299 personer
13 874 personer
Ca 364 kr
Ca 346 kr
Ca 367 kr
58 890 kr
56 080 kr
59 530 kr
706 680 kr
672 960 kr
714 360 kr
Ca 364 kr
Ca 346 kr
Ca 367 kr
58 890 kr
56 080 kr
59 530 kr
706 680 kr
672 960 kr
714 360 kr
Ca 377 kr
Ca 361 kr
Ca 381 kr
61 140 kr
58 520 kr
61 770 kr
733 680 kr
702 240 kr
741 240 kr
Ca 377 kr
Ca 361 kr
Ca 381 kr
62 310 kr
59 310 kr
63 030 kr
747 720 kr
711 720 kr
756 360 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Deltid
Statlig
112 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca
49 980 kr
599 760 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca
49 980 kr
599 760 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca
54 670 kr
656 040 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca
54 890 kr
658 680 kr
Systemanalytikere/-arkitekter
Heltid
Statlig
2 519 personer
879 personer
1 640 personer
Ca 314 kr
Ca 303 kr
Ca 320 kr
50 830 kr
49 130 kr
51 910 kr
609 960 kr
589 560 kr
622 920 kr
Ca 314 kr
Ca 303 kr
Ca 320 kr
50 830 kr
49 130 kr
52 020 kr
609 960 kr
589 560 kr
624 240 kr
Ca 317 kr
Ca 307 kr
Ca 323 kr
51 400 kr
49 750 kr
52 280 kr
616 800 kr
597 000 kr
627 360 kr
Ca 317 kr
Ca 307 kr
Ca 323 kr
52 620 kr
50 540 kr
53 730 kr
631 440 kr
606 480 kr
644 760 kr
Programvareutviklere
Deltid
Alle sektorer
341 personer
49 personer
292 personer
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 930 kr
44 550 kr
539 160 kr
534 600 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 930 kr
44 550 kr
539 160 kr
534 600 kr
Ca 312 kr
Ca 296 kr
Ca 315 kr
50 610 kr
47 990 kr
51 050 kr
607 320 kr
575 880 kr
612 600 kr
Ca 312 kr
Ca 296 kr
Ca 315 kr
50 790 kr
47 990 kr
51 240 kr
609 480 kr
575 880 kr
614 880 kr
Programvareutviklere
Heltid
Alle sektorer
3 788 personer
364 personer
3 424 personer
Ca 331 kr
Ca 308 kr
Ca 334 kr
53 660 kr
49 960 kr
54 170 kr
643 920 kr
599 520 kr
650 040 kr
Ca 331 kr
Ca 308 kr
Ca 334 kr
53 660 kr
49 960 kr
54 170 kr
643 920 kr
599 520 kr
650 040 kr
Ca 349 kr
Ca 325 kr
Ca 351 kr
56 500 kr
52 670 kr
56 910 kr
678 000 kr
632 040 kr
682 920 kr
Ca 349 kr
Ca 325 kr
Ca 351 kr
56 990 kr
52 970 kr
57 420 kr
683 880 kr
635 640 kr
689 040 kr
Programvareutviklere
Deltid
Privat
337 personer
47 personer
290 personer
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 930 kr
44 550 kr
539 160 kr
534 600 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 930 kr
44 550 kr
539 160 kr
534 600 kr
Ca 312 kr
Ca 294 kr
Ca 315 kr
50 590 kr
47 630 kr
51 070 kr
607 080 kr
571 560 kr
612 840 kr
Ca 312 kr
Ca 294 kr
Ca 315 kr
50 760 kr
47 630 kr
51 260 kr
609 120 kr
571 560 kr
615 120 kr
Programvareutviklere
Heltid
Privat
3 760 personer
357 personer
3 403 personer
Ca 332 kr
Ca 309 kr
Ca 334 kr
53 720 kr
50 000 kr
54 170 kr
644 640 kr
600 000 kr
650 040 kr
Ca 332 kr
Ca 309 kr
Ca 334 kr
53 720 kr
50 000 kr
54 170 kr
644 640 kr
600 000 kr
650 040 kr
Ca 349 kr
Ca 326 kr
Ca 352 kr
56 550 kr
52 750 kr
56 950 kr
678 600 kr
633 000 kr
683 400 kr
Ca 349 kr
Ca 326 kr
Ca 352 kr
57 040 kr
53 060 kr
57 460 kr
684 480 kr
636 720 kr
689 520 kr
Driftsteknikere, IKT
Deltid
Alle sektorer
1 350 personer
333 personer
1 017 personer
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 110 kr
40 080 kr
40 400 kr
481 320 kr
480 960 kr
484 800 kr
Ca 248 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 110 kr
40 080 kr
40 400 kr
481 320 kr
480 960 kr
484 800 kr
Ca 269 kr
Ca 257 kr
Ca 274 kr
43 640 kr
41 570 kr
44 380 kr
523 680 kr
498 840 kr
532 560 kr
Ca 269 kr
Ca 257 kr
Ca 274 kr
44 360 kr
42 010 kr
45 200 kr
532 320 kr
504 120 kr
542 400 kr
Driftsteknikere, IKT
Heltid
Alle sektorer
12 260 personer
2 098 personer
10 162 personer
Ca 290 kr
Ca 285 kr
Ca 292 kr
47 000 kr
46 130 kr
47 240 kr
564 000 kr
553 560 kr
566 880 kr
Ca 290 kr
Ca 285 kr
Ca 292 kr
47 000 kr
46 130 kr
47 240 kr
564 000 kr
553 560 kr
566 880 kr
Ca 306 kr
Ca 299 kr
Ca 308 kr
49 580 kr
48 360 kr
49 830 kr
594 960 kr
580 320 kr
597 960 kr
Ca 306 kr
Ca 299 kr
Ca 308 kr
50 720 kr
49 040 kr
51 070 kr
608 640 kr
588 480 kr
612 840 kr
Driftsteknikere, IKT
Deltid
Kommunal
165 personer
44 personer
121 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 870 kr
35 870 kr
430 440 kr
430 440 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 870 kr
35 870 kr
430 440 kr
430 440 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
36 470 kr
34 850 kr
37 060 kr
437 640 kr
418 200 kr
444 720 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
36 560 kr
34 850 kr
37 140 kr
438 720 kr
418 200 kr
445 680 kr
Driftsteknikere, IKT
Heltid
Kommunal
951 personer
151 personer
800 personer
Ca 235 kr
Ca 243 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
39 330 kr
37 730 kr
456 480 kr
471 960 kr
452 760 kr
Ca 235 kr
Ca 243 kr
Ca 233 kr
38 040 kr
39 330 kr
37 730 kr
456 480 kr
471 960 kr
452 760 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
Ca 213 kr
34 910 kr
37 080 kr
34 510 kr
418 920 kr
444 960 kr
414 120 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
Ca 213 kr
35 450 kr
37 360 kr
35 100 kr
425 400 kr
448 320 kr
421 200 kr
Driftsteknikere, IKT
Deltid
Privat
984 personer
226 personer
758 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
42 180 kr
41 670 kr
42 810 kr
506 160 kr
500 040 kr
513 720 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca 264 kr
42 180 kr
41 670 kr
42 810 kr
506 160 kr
500 040 kr
513 720 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 287 kr
45 730 kr
43 480 kr
46 460 kr
548 760 kr
521 760 kr
557 520 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 287 kr
46 650 kr
44 060 kr
47 500 kr
559 800 kr
528 720 kr
570 000 kr
Driftsteknikere, IKT
Heltid
Privat
8 911 personer
1 483 personer
7 428 personer
Ca 305 kr
Ca 295 kr
Ca 309 kr
49 450 kr
47 750 kr
49 990 kr
593 400 kr
573 000 kr
599 880 kr
Ca 305 kr
Ca 295 kr
Ca 309 kr
49 450 kr
47 750 kr
49 990 kr
593 400 kr
573 000 kr
599 880 kr
Ca 324 kr
Ca 312 kr
Ca 326 kr
52 490 kr
50 570 kr
52 870 kr
629 880 kr
606 840 kr
634 440 kr
Ca 324 kr
Ca 312 kr
Ca 326 kr
53 700 kr
51 250 kr
54 190 kr
644 400 kr
615 000 kr
650 280 kr
Driftsteknikere, IKT
Deltid
Statlig
201 personer
63 personer
138 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 232 kr
38 230 kr
37 580 kr
458 760 kr
450 960 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 232 kr
38 230 kr
37 580 kr
458 760 kr
450 960 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
38 220 kr
38 500 kr
38 090 kr
458 640 kr
462 000 kr
457 080 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
38 380 kr
38 500 kr
38 250 kr
460 560 kr
462 000 kr
459 000 kr
Driftsteknikere, IKT
Heltid
Statlig
2 398 personer
464 personer
1 934 personer
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 790 kr
44 780 kr
44 830 kr
537 480 kr
537 360 kr
537 960 kr
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 790 kr
44 780 kr
44 850 kr
537 480 kr
537 360 kr
538 200 kr
Ca 275 kr
Ca 277 kr
Ca 274 kr
44 550 kr
44 940 kr
44 460 kr
534 600 kr
539 280 kr
533 520 kr
Ca 275 kr
Ca 277 kr
Ca 274 kr
45 660 kr
45 760 kr
45 640 kr
547 920 kr
549 120 kr
547 680 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Alle sektorer
1 007 personer
518 personer
489 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 202 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 700 kr
389 760 kr
389 760 kr
392 400 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 202 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 700 kr
389 760 kr
389 760 kr
392 400 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 650 kr
34 850 kr
36 500 kr
427 800 kr
418 200 kr
438 000 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 840 kr
34 980 kr
36 750 kr
430 080 kr
419 760 kr
441 000 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Alle sektorer
3 683 personer
1 099 personer
2 584 personer
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 970 kr
40 720 kr
480 000 kr
467 640 kr
488 640 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 970 kr
40 720 kr
480 000 kr
467 640 kr
488 640 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
42 900 kr
41 370 kr
43 550 kr
514 800 kr
496 440 kr
522 600 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
43 640 kr
41 830 kr
44 410 kr
523 680 kr
501 960 kr
532 920 kr
Brukerstøtte, IKT
Deltid
Privat
959 personer
497 personer
462 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 570 kr
34 790 kr
36 410 kr
426 840 kr
417 480 kr
436 920 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
35 770 kr
34 920 kr
36 670 kr
429 240 kr
419 040 kr
440 040 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Privat
3 338 personer
1 010 personer
2 328 personer
Ca 247 kr
Ca 238 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
38 540 kr
40 400 kr
480 000 kr
462 480 kr
484 800 kr
Ca 247 kr
Ca 238 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
38 540 kr
40 400 kr
480 000 kr
462 480 kr
484 800 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 270 kr
42 950 kr
41 330 kr
43 660 kr
515 400 kr
495 960 kr
523 920 kr
Ca 265 kr
Ca 255 kr
Ca 270 kr
43 680 kr
41 780 kr
44 510 kr
524 160 kr
501 360 kr
534 120 kr
Brukerstøtte, IKT
Heltid
Statlig
287 personer
77 personer
210 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca 259 kr
41 600 kr
41 920 kr
499 200 kr
503 040 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca 259 kr
41 880 kr
42 280 kr
502 560 kr
507 360 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
42 180 kr
41 740 kr
42 340 kr
506 160 kr
500 880 kr
508 080 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
43 110 kr
41 740 kr
43 430 kr
517 320 kr
500 880 kr
521 160 kr
Nettverks- og systemteknikere, IKT
Heltid
Alle sektorer
613 personer
82 personer
531 personer
Ca 318 kr
Ca
Ca 323 kr
51 560 kr
52 290 kr
618 720 kr
627 480 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 323 kr
51 560 kr
52 290 kr
618 720 kr
627 480 kr
Ca 328 kr
Ca 302 kr
Ca 333 kr
53 210 kr
48 870 kr
53 880 kr
638 520 kr
586 440 kr
646 560 kr
Ca 328 kr
Ca 302 kr
Ca 333 kr
54 670 kr
48 870 kr
55 440 kr
656 040 kr
586 440 kr
665 280 kr
Nettverks- og systemteknikere, IKT
Heltid
Privat
559 personer
76 personer
483 personer
Ca 323 kr
Ca
Ca 328 kr
52 340 kr
53 130 kr
628 080 kr
637 560 kr
Ca 323 kr
Ca
Ca 328 kr
52 340 kr
53 130 kr
628 080 kr
637 560 kr
Ca 333 kr
Ca 302 kr
Ca 338 kr
53 960 kr
49 000 kr
54 740 kr
647 520 kr
588 000 kr
656 880 kr
Ca 333 kr
Ca 302 kr
Ca 338 kr
55 480 kr
49 000 kr
56 350 kr
665 760 kr
588 000 kr
676 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold