Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for salg, service og reiseliv 14. februar 2022

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Arbeidsoppgaver

Ein butikkmedarbeidar kan arbeide innanfor mange ulike bransjar, for eksempel daglegvarer, klede, sportsartiklar, kosmetikk med meir. 

Som butikkmedarbeidar må du ha kunnskap om produkta du skal selje for å kunne gi kundane den informasjonen og rettleiinga dei har bruk for.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein butikkmedarbeidar:

 • sal, service og kundebehandling
 • lagerarbeid og varepåfylling
 • handtera bestillingar og sendingar
 • marknadsføring av butikken
 • ansvar for å halda butikken rein og ryddig.

Arbeidsoppgåvene vil variera etter kva type butikk du jobbar i. Det er òg mogleg å vere butikkmedarbeidar for nettbutikkar og grossistverksemder.

Kor jobbar butikkmedarbeidarar?

Butikkmedarbeidarar jobbar i alle typar forretningar og bransjar. 

Bli med ein butikkmedarbeidar på jobb

Korleis er det å jobbe som butikkmedarbeidar?

Intervjuer

Portrettbilde av butikkmedarbeider Tomas Alnes i blå t-skjorte og briller.

Butikkmedarbeider

Tomas Alnes

– Målet er alltid at kunden skal ha en god handleopplevelse, sier Tomas Alnes.

Viktige eigenskapar for ein butikkmedarbeidar

Du må like å yte service og hjelpe. Du må vere tolmodig og kunne takle stressande situasjonar. Gode samarbeidsevner er også viktig. 

Kva tener butikkmedarbeidarar?

Korleis utdannar du deg til butikkmedarbeidar?

Kva kompetanse som blir kravd varierer frå bransje til bransje. Du kan ta utdanning innan sal i vidaregåande opplæring og ta fagbrev. 

Fleire butikkjeder har òg eigne kjedeskular som gir tilsette relevant og lærerik opplæring.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Etter- og vidareutdanningsmoglegheitene for deg som har fagbrev i salsfaget er særs gode. Mange kjeder og bedrifter har gode interne utdannings- og opplæringsprogram. Det finst òg studietilbod ved høgskular som du kan søka på med fagbrev. Desse kallast y-vegen (yrkesvegen).

Kva for ei utdanning er vanlegast for butikkmedarbeidarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Kor jobbar butikkmedarbeidarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med butikkmedarbeidarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5221138 - BUTIKKSELGER
 • 5221162 - VAREPÅFYLLER
 • 5221157 - NETTSELGER
 • 5221156 - BUTIKKMEDARBEIDER (SALG AV SELSKAPSTØY)
 • 5221155 - BUTIKKMEDARABEIDER (BENSINSTASJON)
 • 5221154 - KOLONIALHANDLER (LITEN KOLONIAL)
 • 5221153 - KIOSKINNEHAVER
 • 5221152 - BUTIKKINNEHAVER (LITEN BUTIKK)
 • 5221151 - GATESELGERE, MAT
 • 5221149 - KUNDEVEILEDER (BUTIKK)
 • 5221147 - OMRÅDEANSVARLIG (BUTIKK)
 • 5221146 - KIOSKARBEIDER
 • 5221145 - BUTIKKHJELP
 • 5221144 - GRUPPELEDER (VAREHANDEL)
 • 5221143 - OPTIKERMEDARBEIDER (BUTIKK)
 • 5221142 - KJØKKENINTENIØRSELGER
 • 5221141 - STASJONSBETJENT (BENSINSTASJON)
 • 5221140 - APOTEKMEDARBEIDER
 • 5221139 - VAKTLEDER (BUTIKK)
 • 5221137 - FRUKT/GRØNT-ANSVARLIG (BUTIKK)
 • 5221136 - KASSELEDER (BUTIKK)
 • 5221135 - FERSKVARESJEF (BUTIKK)
 • 5221133 - PÅFYLLER (BUTIKK)
 • 5221132 - KASSERER (BUTIKK)
 • 5221131 - FØRSTEKASSERER (BUTIKK)
 • 5221130 - BUTIKK-KASSERER
 • 5221129 - BUTIKKONSULENT
 • 5221127 - TORGHANDLER
 • 5221126 - BUTIKKMEDARBEIDER
 • 5221124 - KASSEMEDARBEIDER (BUTIKK)
 • 5221123 - BOKHANDLERMEDARBEIDER
 • 5221122 - DELEEKSPEDITØR
 • 5221121 - DEMONSTRASJONSMEDARBEIDER
 • 5221120 - KIOSKMEDARBEIDER
 • 5221119 - MØBELSELGER
 • 5221118 - SALGSFREMMER
 • 5221107 - BUTIKKEKSPEDITØR
 • 5221117 - BOKHANDLER
 • 5221116 - SJOKOLADESELGER
 • 5221114 - PROVISJONSSELGER
 • 5221111 - EKSPONERINGSHJELP (BUTIKK)
 • 5221110 - EKSPEDITØR
 • 5221106 - BOKSELGER
 • 5221105 - BOKHANDLERMEDHJELPER
 • 5221102 - AVDELINGSSJEF (BUTIKK)
 • 5221101 - AVDELINGSLEDER (BUTIKK)
 • 1314109 - STYRELEDER (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314108 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314106 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314105 - DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314104 - BUTIKKLEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314102 - BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224121 - BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE)
 • 1224109 - KJEDESJEF (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210206 - DISPONENT (BUTIKK OVER 9 ANSATTE)
 • 1210200 - DAGLIG LEDER (ENGROSHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210197 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210134 - BUTIKKLEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210127 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210106 - BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 5221104 - BODSELGER

Andre yrke

En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Frisør klipper kunde.

Frisør

Frisøren klipper, formar, fargar og endrar strukturen til ulike typar hår.
Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferdskonsulent

Ein gravferdskonsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferdskonsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Relaterte lenker