Kvalitetssikret av Faglig råd for salg, service og reiseliv 14. februar 2022

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Arbeidsoppgaver

Ein butikkmedarbeidar kan arbeide innanfor mange ulike bransjar, for eksempel daglegvarer, klede, sportsartiklar, kosmetikk med meir. 

Som butikkmedarbeidar må du ha kunnskap om produkta du skal selje for å kunne gi kundane den informasjonen og rettleiinga dei har bruk for.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein butikkmedarbeidar:

 • sal, service og kundebehandling
 • lagerarbeid og varepåfylling
 • handtera bestillingar og sendingar
 • marknadsføring av butikken
 • ansvar for å halda butikken rein og ryddig.

Arbeidsoppgåvene vil variera etter kva type butikk du jobbar i. Det er òg mogleg å vere butikkmedarbeidar for nettbutikkar og grossistverksemder.

Hvor jobber butikkmedarbeidarar ?

Butikkmedarbeidarar jobbar i alle typar forretningar og bransjar. 

Intervjuer

Portrettbilde av butikkmedarbeider Tomas Alnes i blå t-skjorte og briller.

Butikkmedarbeider

Tomas Alnes

– Målet er alltid at kunden skal ha en god handleopplevelse, sier Tomas Alnes.

Viktige egenskaper

Du må like å yte service og hjelpe. Du må vere tolmodig og kunne takle stressande situasjonar. Gode samarbeidsevner er også viktig. 

Lønn

Utdanning

Kva kompetanse som blir kravd varierer frå bransje til bransje. Du kan ta utdanning innan sal i vidaregåande opplæring og ta fagbrev. 

Fleire butikkjeder har òg eigne kjedeskular som gir tilsette relevant og lærerik opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Etter- og vidareutdanningsmoglegheitene for deg som har fagbrev i salsfaget er særs gode. Mange kjeder og bedrifter har gode interne utdannings- og opplæringsprogram. Det finst òg studietilbod ved høgskular som du kan søka på med fagbrev. Desse kallast y-vegen (yrkesvegen).

De som jobber som butikkmedarbeidarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med butikkmedarbeidarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5221162 - VAREPÅFYLLER
 • 5221157 - NETTSELGER
 • 5221156 - BUTIKKMEDARBEIDER (SALG AV SELSKAPSTØY)
 • 5221155 - BUTIKKMEDARABEIDER (BENSINSTASJON)
 • 5221154 - KOLONIALHANDLER (LITEN KOLONIAL)
 • 5221153 - KIOSKINNEHAVER
 • 5221152 - BUTIKKINNEHAVER (LITEN BUTIKK)
 • 5221151 - GATESELGERE, MAT
 • 5221149 - KUNDEVEILEDER (BUTIKK)
 • 5221147 - OMRÅDEANSVARLIG (BUTIKK)
 • 5221146 - KIOSKARBEIDER
 • 5221145 - BUTIKKHJELP
 • 5221144 - GRUPPELEDER (VAREHANDEL)
 • 5221143 - OPTIKERMEDARBEIDER (BUTIKK)
 • 5221142 - KJØKKENINTENIØRSELGER
 • 5221141 - STASJONSBETJENT (BENSINSTASJON)
 • 5221140 - APOTEKMEDARBEIDER
 • 5221139 - VAKTLEDER (BUTIKK)
 • 5221138 - BUTIKKSELGER
 • 5221137 - FRUKT/GRØNT-ANSVARLIG (BUTIKK)
 • 5221136 - KASSELEDER (BUTIKK)
 • 5221135 - FERSKVARESJEF (BUTIKK)
 • 5221133 - PÅFYLLER (BUTIKK)
 • 5221132 - KASSERER (BUTIKK)
 • 5221131 - FØRSTEKASSERER (BUTIKK)
 • 5221130 - BUTIKK-KASSERER
 • 5221129 - BUTIKKONSULENT
 • 5221127 - TORGHANDLER
 • 5221126 - BUTIKKMEDARBEIDER
 • 5221124 - KASSEMEDARBEIDER (BUTIKK)
 • 5221123 - BOKHANDLERMEDARBEIDER
 • 5221122 - DELEEKSPEDITØR
 • 5221121 - DEMONSTRASJONSMEDARBEIDER
 • 5221120 - KIOSKMEDARBEIDER
 • 5221119 - MØBELSELGER
 • 5221118 - SALGSFREMMER
 • 5221117 - BOKHANDLER
 • 5221116 - SJOKOLADESELGER
 • 5221114 - PROVISJONSSELGER
 • 5221111 - EKSPONERINGSHJELP (BUTIKK)
 • 5221110 - EKSPEDITØR
 • 5221107 - BUTIKKEKSPEDITØR
 • 5221106 - BOKSELGER
 • 5221105 - BOKHANDLERMEDHJELPER
 • 5221102 - AVDELINGSSJEF (BUTIKK)
 • 5221101 - AVDELINGSLEDER (BUTIKK)
 • 1314109 - STYRELEDER (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314108 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314106 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314105 - DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314104 - BUTIKKLEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1314102 - BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1224121 - BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE)
 • 1224109 - KJEDESJEF (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210206 - DISPONENT (BUTIKK OVER 9 ANSATTE)
 • 1210200 - DAGLIG LEDER (ENGROSHANDEL - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210197 - ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210134 - BUTIKKLEDER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1210127 - DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210106 - BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE)

Andre yrke

En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Frisør klipper kunde.

Frisør

Frisøren klipper, formar, fargar og endrar strukturen til ulike typar hår.
Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferdskonsulent

Ein gravferdskonsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferdskonsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Relaterte lenker