Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. januar 2022

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Arbeidsoppgaver

Brønnoperatøren i havbotnsinstallasjonar er ein brønnoperatør som betener verktøysystem og operasjonar til brønnar på havbotnen som ikkje har strenger til riggar eller plattformer. Desse brønnane tek gradvis over for plattformer, og eignar seg for djupe havområde.

Installasjon og vedlikehald av brønnar og produksjonsutstyr på havbotn skjer ofte frå rigg eller båt. Her blir utstyret søkt etter at det er testa og kopla saman, ned på havbotnen med fjernstyrte undervassfarkostar i samarbeid med FU-operatør og andre. Deretter blir funksjonane testa på havbotnen frå ein kontrollstasjon over havbotnen.

Vanlege arbeidsoppgåver for brønnoperatøren i havbotnsinstallasjonar:

  • installere og betene undervassutstyr
  • betene verktøysystem og installasjonsprogram
  • utføre intervensjon, reparasjon og vedlikehald på subseautstyr og einingar
  • rapportere på verktøysystem og utstyrseiningar
  • legge til rette for arbeidet som transport og rigging, bestilling og mottak av varer og handtering av delelager
  • utføre arbeidet i samsvar med HMS og bedrifta sine rutinar og prosedyrar

Du er nøydd til å følge strenge prosedyrar og regelverk. Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er svært viktig. 

Som regel arbeider du 14 dagar i eitt strekk på båt, rigg eller plattform. Du må derfor rekne med lange arbeidsdagar og du må vere innstilt på å jobbe turnus.

Etter som arbeidet blir utført i eit internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskapar ein fordel.

Det blir stilt krav til helse og funksjonsdyktigheit.

 

Hvor jobber brønnoperatørar havbotnsinstallasjonar ?

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar jobbar i olje- eller gassindustrien både offshore på båt, på riggar og ved verkstader på land.

Intervjuer

Portrettbilde av havbunnsinstallatør Lena Beate E. Sundfjord

Havbunnsinstallatør

Lena Beate E. Sundfjord

– Jeg synes det er gøy å sitte på kompetanse mange ikke vet så mye om, sier Lena Beate E. Sundfjord.

Viktige egenskaper

Som brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarleg. Samarbeid er ein viktig del av jobben for å vareta eigen og andres sikkerheit under krevjande og kritiske operasjonar. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også vere fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metodar og nytt utstyr.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Du kan òg ta utdanning i havbunnsinstallasjoner på fagskole. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant brønnoperatørutdanna havbotnsinstallasjonar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 458410 - Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med brønnoperatørar havbotnsinstallasjonar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8114110 - SPESIALARBEIDER (BRØNNSERVICEOPERATØR)
  • 8114108 - BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
  • 8114104 - BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.