Kvalitetssikret av Faglig råd for salg, service og reiseliv 14. februar 2022

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.

Arbeidsoppgaver

Som bilseljar formidlar du bilar, både nye bilar og bruktbilar. Ofte jobbar ein bilseljar enten med nye bilar eller med bruktbilar. Viss du jobbar med bruktbilar, vil verdivurdering vere ein viktig del av jobben. Du kan jobbe med privatkundar eller bedriftskundar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bilseljar:

  • rettleie kundar og gi salstilbod i butikk, på telefon og i digitale kanalar
  • gi tilbod på forsikrings- og finansieringsavtaler
  • planlegge, avtale og gjennomføre salsmøte med kundar
  • følge opp nye og gamle kundar
  • rapportere salstal
  • ulike marknadstiltak

Som bilseljar må du ha brei og oppdatert kunnskap om bil, bilutstyr og sikkerheit.

Hvor jobber bilseljarar ?

Bilseljarar jobbar gjerne hos bilforhandlarar. Du kan også vere sjølvstendig næringsdrivande.

Intervjuer

Bilselger Sigrid Hongseth som står og styrer en dataskjerm inne i bobilen.

Bilselger

Sigrid Hongseth

Sigrid gjorde det bra innen salg av andre varer, men hadde også en ustoppelig interesse for bil.

Viktige egenskaper

I dette yrket må du ha lett for å komme i kontakt med folk og å ha lett for å oppnå tillit. Du bør også vere strukturert og flink til å følge opp og halde avtaler.

Det å vere målbevisst og ambisiøs er gode eigenskapar som bilseljar. Du bør også ha stor arbeidskapasitet og kunne takle ein hektisk kvardag.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis Utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det er ingen formell offentleg utdanning for bilseljarar, men det finst privatskolar som tilbyr tilrettelagde studium og kurs. Elles kan utdanningar innan sal, marknadsføring eller økonomi vere relevant.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bilseljarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5221103 - BILSELGER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.