Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 02. juni 2022

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

Arbeidsoppgaver

Ein bilmekanikar på lette køyretøy søker, finn og utbetrar feil på køyretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske system. Dette arbeidet blir utført på både eldre og nyare køyretøy.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • søkje etter elektroniske feil ved bruk av PC eller diagnoseverktøy
 • søkje etter mekaniske feil
 • gjennomføre service og vedlikehald av køyretøy
 • utføre reparasjonar og skifte delar

Bilmekanikaren for lette køyretøy gjer òg kostnadsoverslag i samband med eit arbeid som skal gjerast. 

I arbeidet brukar ein ulike verktøy, utstyr og instrument, for å skaffe informasjon og kunnskap om kvart einskild køyretøy. Som bilmekanikar skal du tolke opplysingane du finn fram til og foreslå arbeid basert på dette.

Faget er i stadig utvikling, og ein spesialiserer seg ofte på eitt eller fleire område. Dette kan til dømes vere motor, motorstyring eller elektroniske komponentar i bilen.

På ein verkstad arbeider du sjølvstendig eller i samarbeid med andre. 

Yrket har mange likskapstrekk med bilmekanikar for tunge køyretøy.

 

 

Hvor jobber bilmekanikarar (lette køyretøy) ?

Bilmekanikarar arbeider vanlegvis på ein verkstad, hos ein bilforhandlar eller på ein frittståande verkstad. 

Intervjuer

Jesper M Millinge smiler inn i kameraet. I bakgrunnen syntes deler av verkstedet der han jobber.

Bilmekaniker lette kjøretøy

Jesper Marinus Millinge

Jesper sier selv han var en kløne da han startet utdanningen som bilmekaniker. Gode læremestre og erfaring har gjort underverker.

Viktige egenskaper

Som bilmekanikar bør du vere interessert i motorar, mekanikk og elektronikk. Du må like å arbeide med hendene og ha evna til å finne praktiske løysingar. Du må òg vere nøyaktig.

Gode kommunikasjonsevner er viktig, sidan du har mykje kontakt med kundar, òg kundar som ikkje kan så mykje om bil.

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i bilfag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant bilmekanikarutdanna (lette køyretøy)

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455204 - Bilfaget, lette kjøretøy, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bilmekanikarar (lette køyretøy)

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7231129 - BILINSPEKTØR (MEKANISK BILVERKSTED)
 • 7231126 - MEKANIKER (BIL)
 • 7231125 - VERKSMESTER (MEKANISK BILVERKSTED)
 • 7231124 - SPESIALARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231123 - FORMANN (BILMEKANIKER)
 • 7231121 - FAGARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231115 - VERKSTEDARBEIDER (BIL)
 • 7231113 - REPARATØR (LETTE KJØRETØYER)
 • 7231112 - BILELEKTRIKER
 • 7231101 - BILMEKANIKER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.