Kvalitetssikret av Norges Bilbransjeforbund 25. januar 2023

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Arbeidsoppgaver

Billakkerarar arbeider med reparasjonslakkering og omlakkering. I mange tilfelle vil dette vere på bilar som har fått bulkar, skrapar eller andre skadar som må skjulast.

Ein del billakkerarar tek òg oppdrag med å spesiallakkere bilar etter kundane sine ønskje.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • sparkling, sliping og pussing av karosseri
  • reparasjonslakkering (smart repair)
  • vedlikehaldslakkering
  • spesiallakkering

Billakkeraren har mykje kunnskap om materialane som blir brukt i bilkarosseri, og lagar til blanding av grunningar, fargar og topplakkar. Ein brukar ulike typar utstyr og verktøy i arbeidet, slik som lakkblandeutstyr, sprøyter og sprøytekabin, i tillegg til dataprogram.

Billakkerarar reknar òg ut kostnadene til kvart einskild lakkeringsoppdrag.

For billakkerarar er det viktig å vareta miljøkrava, og fremje bruk av miljøvennlege materialar og lakkprodukt som reduserer utslepp av skadelege stoff. Ny teknologi og lakkmateriale har redusert faren for helseskadar til det minimale.

Ettersom du vil arbeide med ein del farlege kjemiske stoff, i tillegg til at støy og støv er ein del av jobben, er det òg viktig at du legg vekt på sikkerheit. Verneutstyret i dag er svært godt utvikla og varetek helsa di ved riktig bruk.

Billakkeraren arbeider ofte saman med chassispåbyggarar og bilskadereperatørar.

Hvor jobber billakkerarar ?

Dei aller fleste billakkerarar arbeider på bilverkstader eller billakkeringsverkstader. 

Intervjuer

Portrettbilde av Lars Øyvind Fagerli

Billakkerer

Lars Øyvind Fagerli

– Det jeg liker best med jobben er å kunne være kreativ og skape et godt resultat, sier billakkerer Lars Øyvind Fagerli.

Viktige egenskaper

Som billakkerar må du vere kreativ og nøyaktig. Det er viktig med estetisk sans og at du har praktisk og teknisk innsikt. Du må kunne kommunisere effektivt med både kundar og medarbeidarar.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i billakkerarfaget. Les meir om meisterutdanningI tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant billakkerarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 455206 - Billakkererfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med billakkerarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7142103 - LAKKERER
  • 7142101 - BILLAKKERER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.