Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.

Arbeidsoppgaver

Anleggsmaskinførar er eit yrke med mykje ansvar. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krev konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal køyrast på eller gravast i. 

Også bruk av GPS- og 3D-system i maskinene må anleggsmaskinføraren meistre.

Anleggsmaskiner kan skade natur og miljø, og derfor er det viktig at anleggsmaskinføraren veit korleis ein køyrer maskinene best mogleg for å unngå skade på omgivnaden.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein anleggsmaskinførar:

 • ulike arbeidsoppgåver med forskjellige maskintypar som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel og traktorgravar/gravelastar med tilhøyrande spesialutstyr
 • utføre enklare stikkings- og oppmålingsarbeidar
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
 • enklare vedlikehald på dei ulike maskintypane
 • variert anleggsarbeid med ulike typar løfte-, komprimerings- og boreutstyr

Anleggsmaskinføraren samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på ein bygg- og anleggsplass, slik som veg- og anleggsarbeidarar, fjell- og bergverksarbeidararanleggsgartnarar, asfaltørar og betongfagarbeidarar.

Hvor jobber anleggsmaskinførarar ?

Ein kan arbeide i små og store, private og offentlege verksemder over heile landet. 

Intervjuer

Anleggsmaskinfører

Elin Marie Sveen

– Å lære seg å kjøre en maskin handler bare om øving, men hvis du vil jobbe med dette hele tiden, må du være motivert og interessert, sier Elin Marie Sveen.

Viktige egenskaper

Som anleggsmaskinførar arbeider du ofte tett med andre på små eller store anlegg. Du jobbar og ein del åleine. Derfor er det viktig både å kunna samarbeida med andre og å kunna jobba sjølvstendig og ta eigne avgjerder. 

Du bør og ha teknisk interesse og innsikt, dessutan evne til å arbeide planmessig og effektivt.

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i anleggsmaskinførerfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant dei som er utdanna anleggsmaskinførar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 481401 - Yrkessjåførfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med anleggsmaskinførarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8331126 - VEGMERKER
 • 8331125 - LØYPEKJØRER
 • 8331124 - ASFALTVERKSFØRER
 • 8331121 - MASKININSTRUKTØR
 • 8331120 - MASKINFØRER (ANLEGGSMASKINER)
 • 8331119 - VEGVALSEKJØRER
 • 8331118 - VEGHØVELKJØRER
 • 8331117 - VEGDEKKEMASKINFØRER
 • 8331116 - SHOVELDOSERKJØRER
 • 8331115 - MUDDERMASKINFØRER
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 8331113 - FAGARBEIDER (MASKINFØRER)
 • 8331112 - ANLEGGSMASKINFØRER
 • 8331111 - HJULLASTERSJÅFØR
 • 8331110 - MINIGRAVERFØRER
 • 8331109 - SJÅFØR (BULLDOSER)
 • 8331108 - MASKINKJØRER
 • 8331107 - SJÅFØR (ANLEGGSMASKIN)
 • 8331106 - ASFALTMASKINKJØRER
 • 8331105 - GRAVEMASKINKJØRER
 • 8331104 - DUMPERKJØRER
 • 8331103 - BULLDOSERKJØRER
 • 8331102 - BRØYTEBILKJØRER
 • 8331101 - ANLEGGSMASKINKJØRER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.