Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.

Arbeidsoppgaver

Anleggsmaskinførar er eit yrke med mykje ansvar. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krev konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal køyrast på eller gravast i. 

Også bruk av GPS- og 3D-system i maskinene må anleggsmaskinføraren meistre.

Anleggsmaskiner kan skade natur og miljø, og derfor er det viktig at anleggsmaskinføraren veit korleis ein køyrer maskinene best mogleg for å unngå skade på omgivnaden.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein anleggsmaskinførar:

 • ulike arbeidsoppgåver med forskjellige maskintypar som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel og traktorgravar/gravelastar med tilhøyrande spesialutstyr
 • utføre enklare stikkings- og oppmålingsarbeidar
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
 • enklare vedlikehald på dei ulike maskintypane
 • variert anleggsarbeid med ulike typar løfte-, komprimerings- og boreutstyr

Anleggsmaskinføraren samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på ein bygg- og anleggsplass, slik som veg- og anleggsarbeidarar, fjell- og bergverksarbeidararanleggsgartnarar, asfaltørar og betongfagarbeidarar.

Kor jobbar anleggsmaskinførarar?

Ein kan arbeide i små og store, private og offentlege verksemder over heile landet. 

Intervjuer

Portrettbilde av en kvinne med brunt hår og ullgenser på.

Anleggsmaskinfører

Elin Marie Sveen

– Å lære seg å kjøre en maskin handler bare om øving, men hvis du vil jobbe med dette hele tiden, må du være motivert og interessert, sier Elin Marie Sveen.

Viktige eigenskapar

Som anleggsmaskinførar arbeider du ofte tett med andre på små eller store anlegg. Du jobbar og ein del åleine. Derfor er det viktig både å kunna samarbeida med andre og å kunna jobba sjølvstendig og ta eigne avgjerder. 

Du bør og ha teknisk interesse og innsikt, dessutan evne til å arbeide planmessig og effektivt.

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i anleggsmaskinførerfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei vanlegaste jobbane blant dei som er utdanna anleggsmaskinførar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 481401 - Yrkessjåførfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter anleggsmaskinførarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med anleggsmaskinførarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 8331126 - VEGMERKER
 • 8331125 - LØYPEKJØRER
 • 8331124 - ASFALTVERKSFØRER
 • 8331121 - MASKININSTRUKTØR
 • 8331120 - MASKINFØRER (ANLEGGSMASKINER)
 • 8331119 - VEGVALSEKJØRER
 • 8331118 - VEGHØVELKJØRER
 • 8331117 - VEGDEKKEMASKINFØRER
 • 8331116 - SHOVELDOSERKJØRER
 • 8331115 - MUDDERMASKINFØRER
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 8331113 - FAGARBEIDER (MASKINFØRER)
 • 8331112 - ANLEGGSMASKINFØRER
 • 8331111 - HJULLASTERSJÅFØR
 • 8331110 - MINIGRAVERFØRER
 • 8331109 - SJÅFØR (BULLDOSER)
 • 8331108 - MASKINKJØRER
 • 8331107 - SJÅFØR (ANLEGGSMASKIN)
 • 8331106 - ASFALTMASKINKJØRER
 • 8331105 - GRAVEMASKINKJØRER
 • 8331104 - DUMPERKJØRER
 • 8331103 - BULLDOSERKJØRER
 • 8331102 - BRØYTEBILKJØRER
 • 8331101 - ANLEGGSMASKINKJØRER
 • 7127106 - BORER (TUNNEL- OG FJELLARBEID, SPRENGNING OL.)

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.