Illustrasjonsbilde av kontoransatte
Yrkesskildring

Saksbehandlar

favoritt ikon

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Yrkestittelen saksbehandlar er felles for ulike yrke innan det offentlege og det private næringslivet.

Vanlege arbeidsoppgåver for saksbehandlaren:

  • gjere utgreiingar og vurderingar av saker, notat, søknader, og liknande
  • avgjere om ei sak skal godkjennast eller ikkje
  • lese korrektur
  • hjelpe kundar
  • delta i analyse- og utviklingsprosjekt

Det daglege arbeidet kan variere frå arbeidsstad til arbeidsstad. Mange bedrifter har behov for saksbehandlarar med spesialkompetanse innan eit spesialfelt. Ofte vil ein saksbehandlar ha ei høgare utdanning i det fagområde han jobbar med.

Saksbehandlaren har ofte fagleg bakgrunn som jurist eller økonom. Eller så har han anna administrativ utdanning.

Saksbehandlarar samarbeider tett med offentleg forvalting, avdelingar og høgare administrative organ. I mange tilfelle er juridisk kompetanse og kunnskap om offentlege prosessar nyttig.

Kvar arbeider saksbehandlarar?

Som saksbehandlar kan du vere tilsett i staten, i kommunar eller i fylkeskommunar. Du kan også jobbe i private firma, som til dømes bankar og forsikringsselskap.

Personlege eigenskapar

Saksbehandlarar må vere strukturerte. Dei må evne å jobbe etter ein plan, og dei må kunne framstille seg godt både munnleg og skriftleg. Det er også viktig å vere sørvisretta i jobben.

Utdanning

Saksbehandlarar har ofte bakgrunn som økonom, jurist, samfunnsvetar eller ei anna administrativ og organisatorisk utdanning.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og vidareutdanning
Det finst fleire skreddarsydde vidareutdanningar for saksbehandlarar. Vidareutdanning innan tema som juss, økonomi eller offentleg forvalting er ofte etterspurd.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 605 personer
5 436 personer
2 169 personer
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
41 720 kr
41 250 kr
44 910 kr
500 640 kr
495 000 kr
538 920 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
41 720 kr
41 250 kr
44 910 kr
500 640 kr
495 000 kr
538 920 kr
Ca 275 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
44 520 kr
43 400 kr
47 730 kr
534 240 kr
520 800 kr
572 760 kr
Ca 275 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
44 640 kr
43 510 kr
47 900 kr
535 680 kr
522 120 kr
574 800 kr
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
60 841 personer
38 126 personer
22 715 personer
Ca 285 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 230 kr
44 480 kr
49 460 kr
554 760 kr
533 760 kr
593 520 kr
Ca 285 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 230 kr
44 480 kr
49 460 kr
554 760 kr
533 760 kr
593 520 kr
Ca 300 kr
Ca 286 kr
Ca 324 kr
48 630 kr
46 380 kr
52 420 kr
583 560 kr
556 560 kr
629 040 kr
Ca 300 kr
Ca 286 kr
Ca 324 kr
49 280 kr
46 880 kr
53 330 kr
591 360 kr
562 560 kr
639 960 kr
Saksbehandler
Kommunal
21 577 personer
14 476 personer
7 101 personer
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca 299 kr
45 940 kr
44 580 kr
48 510 kr
551 280 kr
534 960 kr
582 120 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca 299 kr
45 940 kr
44 580 kr
48 510 kr
551 280 kr
534 960 kr
582 120 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 306 kr
46 910 kr
45 590 kr
49 560 kr
562 920 kr
547 080 kr
594 720 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 306 kr
47 240 kr
45 870 kr
49 990 kr
566 880 kr
550 440 kr
599 880 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 085 personer
2 334 personer
751 personer
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 279 kr
41 720 kr
41 180 kr
45 220 kr
500 640 kr
494 160 kr
542 640 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 279 kr
41 720 kr
41 180 kr
45 220 kr
500 640 kr
494 160 kr
542 640 kr
Ca 270 kr
Ca 265 kr
Ca 287 kr
43 720 kr
42 910 kr
46 550 kr
524 640 kr
514 920 kr
558 600 kr
Ca 270 kr
Ca 265 kr
Ca 287 kr
43 830 kr
43 010 kr
46 720 kr
525 960 kr
516 120 kr
560 640 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
18 492 personer
12 142 personer
6 350 personer
Ca 286 kr
Ca 278 kr
Ca 300 kr
46 280 kr
45 080 kr
48 540 kr
555 360 kr
540 960 kr
582 480 kr
Ca 286 kr
Ca 278 kr
Ca 300 kr
46 280 kr
45 080 kr
48 540 kr
555 360 kr
540 960 kr
582 480 kr
Ca 291 kr
Ca 283 kr
Ca 307 kr
47 210 kr
45 890 kr
49 740 kr
566 520 kr
550 680 kr
596 880 kr
Ca 291 kr
Ca 283 kr
Ca 307 kr
47 560 kr
46 190 kr
50 190 kr
570 720 kr
554 280 kr
602 280 kr
Saksbehandler
Privat
8 058 personer
4 367 personer
3 691 personer
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 348 kr
51 330 kr
48 120 kr
56 300 kr
615 960 kr
577 440 kr
675 600 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 348 kr
51 330 kr
48 120 kr
56 300 kr
615 960 kr
577 440 kr
675 600 kr
Ca 349 kr
Ca 316 kr
Ca 387 kr
56 480 kr
51 200 kr
62 630 kr
677 760 kr
614 400 kr
751 560 kr
Ca 349 kr
Ca 316 kr
Ca 387 kr
56 970 kr
51 570 kr
63 280 kr
683 640 kr
618 840 kr
759 360 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 248 personer
737 personer
511 personer
Ca 257 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
41 670 kr
42 090 kr
41 380 kr
500 040 kr
505 080 kr
496 560 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
41 670 kr
42 090 kr
41 380 kr
500 040 kr
505 080 kr
496 560 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 296 kr
46 020 kr
44 760 kr
47 880 kr
552 240 kr
537 120 kr
574 560 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 296 kr
46 100 kr
44 830 kr
47 980 kr
553 200 kr
537 960 kr
575 760 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 810 personer
3 630 personer
3 180 personer
Ca 322 kr
Ca 301 kr
Ca 353 kr
52 190 kr
48 840 kr
57 110 kr
626 280 kr
586 080 kr
685 320 kr
Ca 322 kr
Ca 301 kr
Ca 353 kr
52 190 kr
48 840 kr
57 110 kr
626 280 kr
586 080 kr
685 320 kr
Ca 355 kr
Ca 320 kr
Ca 394 kr
57 470 kr
51 890 kr
63 850 kr
689 640 kr
622 680 kr
766 200 kr
Ca 355 kr
Ca 320 kr
Ca 394 kr
58 000 kr
52 290 kr
64 540 kr
696 000 kr
627 480 kr
774 480 kr
Saksbehandler
Statlig
38 811 personer
24 719 personer
14 092 personer
Ca 280 kr
Ca 269 kr
Ca 301 kr
45 330 kr
43 650 kr
48 740 kr
543 960 kr
523 800 kr
584 880 kr
Ca 280 kr
Ca 269 kr
Ca 301 kr
45 330 kr
43 650 kr
48 740 kr
543 960 kr
523 800 kr
584 880 kr
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 314 kr
47 530 kr
45 610 kr
50 870 kr
570 360 kr
547 320 kr
610 440 kr
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 314 kr
48 330 kr
46 200 kr
52 030 kr
579 960 kr
554 400 kr
624 360 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 272 personer
2 365 personer
907 personer
Ca 258 kr
Ca 253 kr
Ca 282 kr
41 780 kr
40 950 kr
45 710 kr
501 360 kr
491 400 kr
548 520 kr
Ca 258 kr
Ca 253 kr
Ca 282 kr
41 780 kr
40 950 kr
45 710 kr
501 360 kr
491 400 kr
548 520 kr
Ca 276 kr
Ca 268 kr
Ca 300 kr
44 730 kr
43 480 kr
48 610 kr
536 760 kr
521 760 kr
583 320 kr
Ca 276 kr
Ca 268 kr
Ca 300 kr
44 880 kr
43 610 kr
48 810 kr
538 560 kr
523 320 kr
585 720 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
35 539 personer
22 354 personer
13 185 personer
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 301 kr
45 380 kr
43 690 kr
48 840 kr
544 560 kr
524 280 kr
586 080 kr
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 301 kr
45 380 kr
43 690 kr
48 840 kr
544 560 kr
524 280 kr
586 080 kr
Ca 294 kr
Ca 282 kr
Ca 315 kr
47 680 kr
45 750 kr
50 950 kr
572 160 kr
549 000 kr
611 400 kr
Ca 294 kr
Ca 282 kr
Ca 315 kr
48 510 kr
46 370 kr
52 140 kr
582 120 kr
556 440 kr
625 680 kr
Saksbehandler
Alle sektorer
68 446 personer
43 562 personer
24 884 personer
Ca 284 kr
Ca 274 kr
Ca 304 kr
45 950 kr
44 370 kr
49 240 kr
551 400 kr
532 440 kr
590 880 kr
Ca 284 kr
Ca 274 kr
Ca 304 kr
45 950 kr
44 370 kr
49 240 kr
551 400 kr
532 440 kr
590 880 kr
Ca 299 kr
Ca 285 kr
Ca 322 kr
48 360 kr
46 150 kr
52 200 kr
580 320 kr
553 800 kr
626 400 kr
Ca 299 kr
Ca 285 kr
Ca 322 kr
48 980 kr
46 620 kr
53 080 kr
587 760 kr
559 440 kr
636 960 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
768 personer
480 personer
288 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 259 kr
41 440 kr
41 320 kr
41 890 kr
497 280 kr
495 840 kr
502 680 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 259 kr
41 440 kr
41 320 kr
41 890 kr
497 280 kr
495 840 kr
502 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 307 kr
46 280 kr
44 490 kr
49 740 kr
555 360 kr
533 880 kr
596 880 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 307 kr
46 520 kr
44 700 kr
50 050 kr
558 240 kr
536 400 kr
600 600 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 775 personer
3 504 personer
4 271 personer
Ca 297 kr
Ca 277 kr
Ca 327 kr
48 150 kr
44 860 kr
53 020 kr
577 800 kr
538 320 kr
636 240 kr
Ca 297 kr
Ca 277 kr
Ca 327 kr
48 150 kr
44 860 kr
53 020 kr
577 800 kr
538 320 kr
636 240 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 365 kr
54 820 kr
49 550 kr
59 150 kr
657 840 kr
594 600 kr
709 800 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 365 kr
55 350 kr
50 120 kr
59 650 kr
664 200 kr
601 440 kr
715 800 kr
Forsikringsagenter
Privat
8 476 personer
3 945 personer
4 531 personer
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 325 kr
47 610 kr
44 680 kr
52 670 kr
571 320 kr
536 160 kr
632 040 kr
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 325 kr
47 610 kr
44 680 kr
52 670 kr
571 320 kr
536 160 kr
632 040 kr
Ca 336 kr
Ca 304 kr
Ca 364 kr
54 410 kr
49 190 kr
58 890 kr
652 920 kr
590 280 kr
706 680 kr
Ca 336 kr
Ca 304 kr
Ca 364 kr
54 930 kr
49 740 kr
59 380 kr
659 160 kr
596 880 kr
712 560 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
757 personer
473 personer
284 personer
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
41 490 kr
41 400 kr
41 890 kr
497 880 kr
496 800 kr
502 680 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
41 490 kr
41 400 kr
41 890 kr
497 880 kr
496 800 kr
502 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 308 kr
46 390 kr
44 580 kr
49 890 kr
556 680 kr
534 960 kr
598 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 308 kr
46 630 kr
44 790 kr
50 200 kr
559 560 kr
537 480 kr
602 400 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 719 personer
3 472 personer
4 247 personer
Ca 298 kr
Ca 277 kr
Ca 328 kr
48 300 kr
44 870 kr
53 120 kr
579 600 kr
538 440 kr
637 440 kr
Ca 298 kr
Ca 277 kr
Ca 328 kr
48 300 kr
44 870 kr
53 120 kr
579 600 kr
538 440 kr
637 440 kr
Ca 339 kr
Ca 306 kr
Ca 366 kr
54 920 kr
49 620 kr
59 250 kr
659 040 kr
595 440 kr
711 000 kr
Ca 339 kr
Ca 306 kr
Ca 366 kr
55 460 kr
50 200 kr
59 750 kr
665 520 kr
602 400 kr
717 000 kr
Forsikringsagenter
Alle sektorer
8 543 personer
3 984 personer
4 559 personer
Ca 294 kr
Ca 275 kr
Ca 323 kr
47 580 kr
44 510 kr
52 350 kr
570 960 kr
534 120 kr
628 200 kr
Ca 294 kr
Ca 275 kr
Ca 323 kr
47 580 kr
44 510 kr
52 350 kr
570 960 kr
534 120 kr
628 200 kr
Ca 335 kr
Ca 303 kr
Ca 363 kr
54 310 kr
49 120 kr
58 790 kr
651 720 kr
589 440 kr
705 480 kr
Ca 335 kr
Ca 303 kr
Ca 363 kr
54 830 kr
49 660 kr
59 280 kr
657 960 kr
595 920 kr
711 360 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Alle sektorer
2 430 personer
1 909 personer
521 personer
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 238 kr
37 640 kr
37 520 kr
38 500 kr
451 680 kr
450 240 kr
462 000 kr
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 238 kr
37 640 kr
37 520 kr
38 500 kr
451 680 kr
450 240 kr
462 000 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca 252 kr
38 580 kr
38 070 kr
40 810 kr
462 960 kr
456 840 kr
489 720 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca 252 kr
38 650 kr
38 140 kr
40 920 kr
463 800 kr
457 680 kr
491 040 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Alle sektorer
5 744 personer
4 105 personer
1 639 personer
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 000 kr
39 450 kr
41 980 kr
480 000 kr
473 400 kr
503 760 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 000 kr
39 450 kr
41 980 kr
480 000 kr
473 400 kr
503 760 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
Ca 272 kr
41 350 kr
40 290 kr
44 030 kr
496 200 kr
483 480 kr
528 360 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
Ca 272 kr
41 710 kr
40 600 kr
44 510 kr
500 520 kr
487 200 kr
534 120 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Kommunal
5 703 personer
4 629 personer
1 074 personer
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 252 kr
39 310 kr
39 030 kr
40 830 kr
471 720 kr
468 360 kr
489 960 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 252 kr
39 310 kr
39 030 kr
40 830 kr
471 720 kr
468 360 kr
489 960 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 257 kr
39 930 kr
39 510 kr
41 700 kr
479 160 kr
474 120 kr
500 400 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 257 kr
40 180 kr
39 740 kr
42 050 kr
482 160 kr
476 880 kr
504 600 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Kommunal
1 795 personer
1 541 personer
254 personer
Ca 233 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
37 700 kr
37 580 kr
39 200 kr
452 400 kr
450 960 kr
470 400 kr
Ca 233 kr
Ca 232 kr
Ca 242 kr
37 700 kr
37 580 kr
39 200 kr
452 400 kr
450 960 kr
470 400 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 249 kr
38 430 kr
38 180 kr
40 270 kr
461 160 kr
458 160 kr
483 240 kr
Ca 237 kr
Ca 236 kr
Ca 249 kr
38 500 kr
38 240 kr
40 440 kr
462 000 kr
458 880 kr
485 280 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Kommunal
3 908 personer
3 088 personer
820 personer
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 255 kr
39 870 kr
39 500 kr
41 250 kr
478 440 kr
474 000 kr
495 000 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 255 kr
39 870 kr
39 500 kr
41 250 kr
478 440 kr
474 000 kr
495 000 kr
Ca 249 kr
Ca 246 kr
Ca 259 kr
40 310 kr
39 880 kr
41 900 kr
483 720 kr
478 560 kr
502 800 kr
Ca 249 kr
Ca 246 kr
Ca 259 kr
40 610 kr
40 150 kr
42 280 kr
487 320 kr
481 800 kr
507 360 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Privat
1 192 personer
515 personer
677 personer
Ca 257 kr
Ca 246 kr
Ca 265 kr
41 670 kr
39 880 kr
43 000 kr
500 040 kr
478 560 kr
516 000 kr
Ca 257 kr
Ca 246 kr
Ca 265 kr
41 670 kr
39 880 kr
43 000 kr
500 040 kr
478 560 kr
516 000 kr
Ca 272 kr
Ca 252 kr
Ca 286 kr
44 040 kr
40 880 kr
46 380 kr
528 480 kr
490 560 kr
556 560 kr
Ca 272 kr
Ca 252 kr
Ca 286 kr
44 380 kr
41 340 kr
46 630 kr
532 560 kr
496 080 kr
559 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Privat
364 personer
172 personer
192 personer
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 251 kr
38 570 kr
37 720 kr
40 590 kr
462 840 kr
452 640 kr
487 080 kr
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 251 kr
38 570 kr
37 720 kr
40 590 kr
462 840 kr
452 640 kr
487 080 kr
Ca 256 kr
Ca 240 kr
Ca 271 kr
41 430 kr
38 870 kr
43 870 kr
497 160 kr
466 440 kr
526 440 kr
Ca 256 kr
Ca 240 kr
Ca 271 kr
41 560 kr
39 070 kr
43 930 kr
498 720 kr
468 840 kr
527 160 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Privat
828 personer
343 personer
485 personer
Ca 259 kr
Ca 249 kr
Ca 269 kr
42 000 kr
40 410 kr
43 560 kr
504 000 kr
484 920 kr
522 720 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
Ca 269 kr
42 000 kr
40 410 kr
43 560 kr
504 000 kr
484 920 kr
522 720 kr
Ca 275 kr
Ca 255 kr
Ca 289 kr
44 580 kr
41 380 kr
46 840 kr
534 960 kr
496 560 kr
562 080 kr
Ca 275 kr
Ca 255 kr
Ca 289 kr
44 970 kr
41 900 kr
47 130 kr
539 640 kr
502 800 kr
565 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Statlig
1 279 personer
870 personer
409 personer
Ca 241 kr
Ca 237 kr
Ca 254 kr
39 010 kr
38 340 kr
41 100 kr
468 120 kr
460 080 kr
493 200 kr
Ca 241 kr
Ca 237 kr
Ca 254 kr
39 010 kr
38 340 kr
41 100 kr
468 120 kr
460 080 kr
493 200 kr
Ca 259 kr
Ca 252 kr
Ca 273 kr
41 930 kr
40 870 kr
44 190 kr
503 160 kr
490 440 kr
530 280 kr
Ca 259 kr
Ca 252 kr
Ca 273 kr
42 450 kr
41 200 kr
45 130 kr
509 400 kr
494 400 kr
541 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Statlig
271 personer
196 personer
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca
35 680 kr
36 260 kr
428 160 kr
435 120 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca
35 680 kr
36 260 kr
428 160 kr
435 120 kr
Ca 224 kr
Ca 227 kr
Ca
36 340 kr
36 720 kr
436 080 kr
440 640 kr
Ca 224 kr
Ca 227 kr
Ca
36 380 kr
36 750 kr
436 560 kr
441 000 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Statlig
1 008 personer
674 personer
334 personer
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 260 kr
39 710 kr
38 700 kr
42 080 kr
476 520 kr
464 400 kr
504 960 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 260 kr
39 710 kr
38 700 kr
42 190 kr
476 520 kr
464 400 kr
506 280 kr
Ca 264 kr
Ca 257 kr
Ca 279 kr
42 770 kr
41 570 kr
45 170 kr
513 240 kr
498 840 kr
542 040 kr
Ca 264 kr
Ca 257 kr
Ca 279 kr
43 360 kr
41 950 kr
46 200 kr
520 320 kr
503 400 kr
554 400 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Alle sektorer
8 174 personer
6 014 personer
2 160 personer
Ca 244 kr
Ca 241 kr
Ca 257 kr
39 480 kr
39 010 kr
41 590 kr
473 760 kr
468 120 kr
499 080 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
Ca 257 kr
39 480 kr
39 010 kr
41 590 kr
473 760 kr
468 120 kr
499 080 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 269 kr
40 840 kr
39 830 kr
43 620 kr
490 080 kr
477 960 kr
523 440 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 269 kr
41 150 kr
40 090 kr
44 060 kr
493 800 kr
481 080 kr
528 720 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Alle sektorer
27 988 personer
22 664 personer
5 324 personer
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 200 kr
35 120 kr
35 430 kr
32 480 kr
421 440 kr
425 160 kr
389 760 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 200 kr
35 120 kr
35 430 kr
32 480 kr
421 440 kr
425 160 kr
389 760 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
36 120 kr
36 410 kr
34 660 kr
433 440 kr
436 920 kr
415 920 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
36 250 kr
36 520 kr
34 900 kr
435 000 kr
438 240 kr
418 800 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
40 110 personer
30 277 personer
9 833 personer
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 690 kr
37 420 kr
39 580 kr
452 280 kr
449 040 kr
474 960 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 690 kr
37 420 kr
39 580 kr
452 280 kr
449 040 kr
474 960 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
Ca 258 kr
39 340 kr
38 550 kr
41 790 kr
472 080 kr
462 600 kr
501 480 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
Ca 258 kr
39 800 kr
38 900 kr
42 550 kr
477 600 kr
466 800 kr
510 600 kr
Kontormedarbeider
Kommunal
11 882 personer
10 019 personer
1 863 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
36 270 kr
36 370 kr
35 350 kr
435 240 kr
436 440 kr
424 200 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
36 270 kr
36 370 kr
35 350 kr
435 240 kr
436 440 kr
424 200 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
35 790 kr
36 040 kr
34 450 kr
429 480 kr
432 480 kr
413 400 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
35 980 kr
36 180 kr
34 880 kr
431 760 kr
434 160 kr
418 560 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Kommunal
6 467 personer
5 621 personer
846 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 204 kr
35 520 kr
35 670 kr
33 020 kr
426 240 kr
428 040 kr
396 240 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 204 kr
35 520 kr
35 670 kr
33 020 kr
426 240 kr
428 040 kr
396 240 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
35 270 kr
35 510 kr
33 310 kr
423 240 kr
426 120 kr
399 720 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
35 340 kr
35 570 kr
33 460 kr
424 080 kr
426 840 kr
401 520 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Kommunal
5 415 personer
4 398 personer
1 017 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
36 910 kr
37 010 kr
36 090 kr
442 920 kr
444 120 kr
433 080 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
36 910 kr
37 010 kr
36 090 kr
442 920 kr
444 120 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
36 100 kr
36 390 kr
34 860 kr
433 200 kr
436 680 kr
418 320 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
36 360 kr
36 590 kr
35 380 kr
436 320 kr
439 080 kr
424 560 kr
Kontormedarbeider
Privat
45 811 personer
33 986 personer
11 825 personer
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 080 kr
37 760 kr
39 230 kr
456 960 kr
453 120 kr
470 760 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 080 kr
37 760 kr
39 230 kr
456 960 kr
453 120 kr
470 760 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
39 820 kr
39 110 kr
41 770 kr
477 840 kr
469 320 kr
501 240 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
40 250 kr
39 440 kr
42 490 kr
483 000 kr
473 280 kr
509 880 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Privat
18 295 personer
14 306 personer
3 989 personer
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
35 140 kr
35 720 kr
32 480 kr
421 680 kr
428 640 kr
389 760 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
35 140 kr
35 720 kr
32 480 kr
421 680 kr
428 640 kr
389 760 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 217 kr
36 750 kr
37 150 kr
35 170 kr
441 000 kr
445 800 kr
422 040 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 217 kr
36 910 kr
37 280 kr
35 440 kr
442 920 kr
447 360 kr
425 280 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Privat
27 516 personer
19 680 personer
7 836 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
39 140 kr
38 630 kr
40 430 kr
469 680 kr
463 560 kr
485 160 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
39 140 kr
38 630 kr
40 430 kr
469 680 kr
463 560 kr
485 160 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
40 790 kr
39 810 kr
43 240 kr
489 480 kr
477 720 kr
518 880 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
41 310 kr
40 210 kr
44 060 kr
495 720 kr
482 520 kr
528 720 kr
Kontormedarbeider
Statlig
10 405 personer
8 936 personer
1 469 personer
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
35 680 kr
35 580 kr
36 260 kr
428 160 kr
426 960 kr
435 120 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
35 680 kr
35 580 kr
36 260 kr
428 160 kr
426 960 kr
435 120 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 226 kr
35 910 kr
35 800 kr
36 580 kr
430 920 kr
429 600 kr
438 960 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 226 kr
36 230 kr
36 100 kr
37 050 kr
434 760 kr
433 200 kr
444 600 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Statlig
3 226 personer
2 737 personer
489 personer
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 201 kr
34 680 kr
34 830 kr
32 640 kr
416 160 kr
417 960 kr
391 680 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 201 kr
34 680 kr
34 830 kr
32 640 kr
416 160 kr
417 960 kr
391 680 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 202 kr
34 580 kr
34 840 kr
32 770 kr
414 960 kr
418 080 kr
393 240 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 202 kr
34 710 kr
34 970 kr
32 900 kr
416 520 kr
419 640 kr
394 800 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Statlig
7 179 personer
6 199 personer
980 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
35 890 kr
35 680 kr
37 420 kr
430 680 kr
428 160 kr
449 040 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
35 890 kr
35 680 kr
37 420 kr
430 680 kr
428 160 kr
449 040 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
36 240 kr
36 050 kr
37 440 kr
434 880 kr
432 600 kr
449 280 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
36 610 kr
36 390 kr
37 980 kr
439 320 kr
436 680 kr
455 760 kr
Kontormedarbeider
Alle sektorer
68 098 personer
52 941 personer
15 157 personer
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 236 kr
37 000 kr
36 790 kr
38 160 kr
444 000 kr
441 480 kr
457 920 kr
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 236 kr
37 000 kr
36 790 kr
38 160 kr
444 000 kr
441 480 kr
457 920 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 250 kr
38 520 kr
37 960 kr
40 430 kr
462 240 kr
455 520 kr
485 160 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 250 kr
38 890 kr
38 250 kr
41 090 kr
466 680 kr
459 000 kr
493 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker