Illustrasjonsbilde av kontoransatte
Yrkesskildring

Saksbehandlar

favoritt ikon

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Yrkestittelen saksbehandlar er felles for ulike yrke innan det offentlege og det private næringslivet.

Vanlege arbeidsoppgåver for saksbehandlaren:

  • gjere utgreiingar og vurderingar av saker, notat, søknader, og liknande
  • avgjere om ei sak skal godkjennast eller ikkje
  • lese korrektur
  • hjelpe kundar
  • delta i analyse- og utviklingsprosjekt

Det daglege arbeidet kan variere frå arbeidsstad til arbeidsstad. Mange bedrifter har behov for saksbehandlarar med spesialkompetanse innan eit spesialfelt. Ofte vil ein saksbehandlar ha ei høgare utdanning i det fagområde han jobbar med.

Saksbehandlaren har ofte fagleg bakgrunn som jurist eller økonom. Eller så har han anna administrativ utdanning.

Saksbehandlarar samarbeider tett med offentleg forvalting, avdelingar og høgare administrative organ. I mange tilfelle er juridisk kompetanse og kunnskap om offentlege prosessar nyttig.

Kvar arbeider saksbehandlarar?

Som saksbehandlar kan du vere tilsett i staten, i kommunar eller i fylkeskommunar. Du kan også jobbe i private firma, som til dømes bankar og forsikringsselskap.

Personlege eigenskapar

Saksbehandlarar må vere strukturerte. Dei må evne å jobbe etter ein plan, og dei må kunne framstille seg godt både munnleg og skriftleg. Det er også viktig å vere sørvisretta i jobben.

Utdanning

Saksbehandlarar har ofte bakgrunn som økonom, jurist, samfunnsvetar eller ei anna administrativ og organisatorisk utdanning.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og vidareutdanning
Det finst fleire skreddarsydde vidareutdanningar for saksbehandlarar. Vidareutdanning innan tema som juss, økonomi eller offentleg forvalting er ofte etterspurd.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
63 060 personer
39 690 personer
23 370 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 410 kr
48 150 kr
54 260 kr
604 920 kr
577 800 kr
651 120 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
51 110 kr
48 690 kr
55 250 kr
613 320 kr
584 280 kr
663 000 kr
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 643 personer
5 414 personer
2 229 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
44 610 kr
49 450 kr
550 560 kr
535 320 kr
593 400 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 010 kr
44 730 kr
49 630 kr
552 120 kr
536 760 kr
595 560 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
19 120 personer
12 591 personer
6 529 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 040 kr
47 790 kr
51 460 kr
588 480 kr
573 480 kr
617 520 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 440 kr
48 130 kr
51 970 kr
593 280 kr
577 560 kr
623 640 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 127 personer
2 341 personer
786 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 090 kr
44 090 kr
48 460 kr
541 080 kr
529 080 kr
581 520 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 190 kr
44 180 kr
48 600 kr
542 280 kr
530 160 kr
583 200 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 951 personer
3 681 personer
3 270 personer
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
59 520 kr
53 910 kr
65 830 kr
714 240 kr
646 920 kr
789 960 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
60 160 kr
54 370 kr
66 670 kr
721 920 kr
652 440 kr
800 040 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 304 personer
771 personer
533 personer
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 530 kr
45 560 kr
50 600 kr
570 360 kr
546 720 kr
607 200 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 610 kr
45 650 kr
50 670 kr
571 320 kr
547 800 kr
608 040 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
36 989 personer
23 418 personer
13 571 personer
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
49 410 kr
47 430 kr
52 820 kr
592 920 kr
569 160 kr
633 840 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
50 290 kr
48 090 kr
54 080 kr
603 480 kr
577 080 kr
648 960 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 212 personer
2 302 personer
910 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 060 kr
44 850 kr
49 670 kr
552 720 kr
538 200 kr
596 040 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 240 kr
45 000 kr
49 940 kr
554 880 kr
540 000 kr
599 280 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 793 personer
3 500 personer
4 293 personer
Ca 317 kr
Ca 296 kr
Ca 345 kr
51 280 kr
48 010 kr
55 830 kr
615 360 kr
576 120 kr
669 960 kr
Ca 317 kr
Ca 296 kr
Ca 345 kr
51 280 kr
48 010 kr
55 830 kr
615 360 kr
576 120 kr
669 960 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 384 kr
57 920 kr
52 620 kr
62 240 kr
695 040 kr
631 440 kr
746 880 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 384 kr
58 480 kr
53 210 kr
62 770 kr
701 760 kr
638 520 kr
753 240 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
784 personer
466 personer
318 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 700 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 400 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 700 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 400 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 300 kr
45 950 kr
52 260 kr
579 600 kr
551 400 kr
627 120 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 620 kr
46 180 kr
52 750 kr
583 440 kr
554 160 kr
633 000 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 738 personer
3 468 personer
4 270 personer
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 345 kr
51 300 kr
48 060 kr
55 940 kr
615 600 kr
576 720 kr
671 280 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 345 kr
51 300 kr
48 060 kr
55 940 kr
615 600 kr
576 720 kr
671 280 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 385 kr
58 020 kr
52 700 kr
62 340 kr
696 240 kr
632 400 kr
748 080 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 385 kr
58 580 kr
53 290 kr
62 870 kr
702 960 kr
639 480 kr
754 440 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
776 personer
460 personer
316 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 640 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 640 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 390 kr
46 030 kr
52 340 kr
580 680 kr
552 360 kr
628 080 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 720 kr
46 260 kr
52 830 kr
584 640 kr
555 120 kr
633 960 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Alle sektorer
5 659 personer
4 013 personer
1 646 personer
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 270 kr
41 830 kr
41 190 kr
43 750 kr
501 960 kr
494 280 kr
525 000 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 270 kr
41 830 kr
41 190 kr
43 750 kr
501 960 kr
494 280 kr
525 000 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 283 kr
43 000 kr
41 820 kr
45 860 kr
516 000 kr
501 840 kr
550 320 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 283 kr
43 360 kr
42 130 kr
46 330 kr
520 320 kr
505 560 kr
555 960 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Alle sektorer
2 412 personer
1 866 personer
546 personer
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
38 780 kr
38 620 kr
40 430 kr
465 360 kr
463 440 kr
485 160 kr
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
38 780 kr
38 620 kr
40 430 kr
465 360 kr
463 440 kr
485 160 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 010 kr
39 380 kr
42 650 kr
480 120 kr
472 560 kr
511 800 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 090 kr
39 440 kr
42 790 kr
481 080 kr
473 280 kr
513 480 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Kommunal
3 789 personer
2 994 personer
795 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 265 kr
41 690 kr
41 350 kr
43 000 kr
500 280 kr
496 200 kr
516 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 265 kr
41 690 kr
41 350 kr
43 000 kr
500 280 kr
496 200 kr
516 000 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
41 920 kr
41 520 kr
43 400 kr
503 040 kr
498 240 kr
520 800 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
42 210 kr
41 800 kr
43 740 kr
506 520 kr
501 600 kr
524 880 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Kommunal
1 737 personer
1 488 personer
249 personer
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 253 kr
38 820 kr
38 750 kr
41 020 kr
465 840 kr
465 000 kr
492 240 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 253 kr
38 820 kr
38 750 kr
41 020 kr
465 840 kr
465 000 kr
492 240 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 790 kr
39 560 kr
41 520 kr
477 480 kr
474 720 kr
498 240 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 860 kr
39 620 kr
41 700 kr
478 320 kr
475 440 kr
500 400 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Privat
906 personer
373 personer
533 personer
Ca 271 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
43 860 kr
41 820 kr
45 740 kr
526 320 kr
501 840 kr
548 880 kr
Ca 271 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
43 860 kr
41 820 kr
45 740 kr
526 320 kr
501 840 kr
548 880 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 301 kr
46 310 kr
42 850 kr
48 730 kr
555 720 kr
514 200 kr
584 760 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 301 kr
46 590 kr
43 160 kr
48 980 kr
559 080 kr
517 920 kr
587 760 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Privat
424 personer
202 personer
222 personer
Ca 250 kr
Ca 241 kr
Ca 262 kr
40 550 kr
38 970 kr
42 450 kr
486 600 kr
467 640 kr
509 400 kr
Ca 250 kr
Ca 241 kr
Ca 262 kr
40 550 kr
38 970 kr
42 450 kr
486 600 kr
467 640 kr
509 400 kr
Ca 267 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
43 270 kr
40 030 kr
46 570 kr
519 240 kr
480 360 kr
558 840 kr
Ca 267 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
43 400 kr
40 150 kr
46 710 kr
520 800 kr
481 800 kr
560 520 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Statlig
964 personer
646 personer
318 personer
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 269 kr
40 930 kr
39 970 kr
43 580 kr
491 160 kr
479 640 kr
522 960 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 269 kr
40 930 kr
39 970 kr
43 800 kr
491 160 kr
479 640 kr
525 600 kr
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 291 kr
44 120 kr
42 590 kr
47 210 kr
529 440 kr
511 080 kr
566 520 kr
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 291 kr
44 810 kr
43 050 kr
48 380 kr
537 720 kr
516 600 kr
580 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Statlig
251 personer
176 personer
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca
36 830 kr
37 410 kr
441 960 kr
448 920 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca
36 830 kr
37 410 kr
441 960 kr
448 920 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca
37 070 kr
37 310 kr
444 840 kr
447 720 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca
37 110 kr
37 360 kr
445 320 kr
448 320 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
39 825 personer
30 221 personer
9 604 personer
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
39 100 kr
38 630 kr
40 910 kr
469 200 kr
463 560 kr
490 920 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
39 100 kr
38 630 kr
40 910 kr
469 200 kr
463 560 kr
490 920 kr
Ca 251 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
40 680 kr
39 860 kr
43 260 kr
488 160 kr
478 320 kr
519 120 kr
Ca 251 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
41 160 kr
40 250 kr
44 030 kr
493 920 kr
483 000 kr
528 360 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Alle sektorer
27 015 personer
21 918 personer
5 097 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
36 230 kr
36 520 kr
33 610 kr
434 760 kr
438 240 kr
403 320 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
36 230 kr
36 520 kr
33 610 kr
434 760 kr
438 240 kr
403 320 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
37 410 kr
37 620 kr
36 280 kr
448 920 kr
451 440 kr
435 360 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
37 550 kr
37 730 kr
36 550 kr
450 600 kr
452 760 kr
438 600 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Kommunal
5 329 personer
4 326 personer
1 003 personer
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 230 kr
38 060 kr
38 180 kr
37 320 kr
456 720 kr
458 160 kr
447 840 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 230 kr
38 060 kr
38 180 kr
37 320 kr
456 720 kr
458 160 kr
447 840 kr
Ca 230 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
37 260 kr
37 690 kr
35 390 kr
447 120 kr
452 280 kr
424 680 kr
Ca 230 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
37 550 kr
37 920 kr
35 950 kr
450 600 kr
455 040 kr
431 400 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Kommunal
6 072 personer
5 282 personer
790 personer
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
36 660 kr
36 760 kr
34 100 kr
439 920 kr
441 120 kr
409 200 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
36 660 kr
36 760 kr
34 100 kr
439 920 kr
441 120 kr
409 200 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 216 kr
36 560 kr
36 770 kr
34 970 kr
438 720 kr
441 240 kr
419 640 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 216 kr
36 650 kr
36 850 kr
35 160 kr
439 800 kr
442 200 kr
421 920 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Privat
27 322 personer
19 682 personer
7 640 personer
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 260 kr
40 000 kr
41 880 kr
483 120 kr
480 000 kr
502 560 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 260 kr
40 000 kr
41 880 kr
483 120 kr
480 000 kr
502 560 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
42 250 kr
41 250 kr
44 830 kr
507 000 kr
495 000 kr
537 960 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
42 800 kr
41 690 kr
45 650 kr
513 600 kr
500 280 kr
547 800 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Privat
17 874 personer
14 011 personer
3 863 personer
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 208 kr
36 530 kr
36 980 kr
33 770 kr
438 360 kr
443 760 kr
405 240 kr
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 208 kr
36 530 kr
36 980 kr
33 770 kr
438 360 kr
443 760 kr
405 240 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 190 kr
38 500 kr
36 900 kr
458 280 kr
462 000 kr
442 800 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 350 kr
38 620 kr
37 200 kr
460 200 kr
463 440 kr
446 400 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Statlig
7 174 personer
6 213 personer
961 personer
Ca 227 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 830 kr
36 430 kr
38 630 kr
441 960 kr
437 160 kr
463 560 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 830 kr
36 430 kr
38 630 kr
441 960 kr
437 160 kr
463 560 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 241 kr
37 260 kr
36 990 kr
39 020 kr
447 120 kr
443 880 kr
468 240 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 241 kr
37 630 kr
37 330 kr
39 560 kr
451 560 kr
447 960 kr
474 720 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Statlig
3 069 personer
2 625 personer
444 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
34 780 kr
34 930 kr
33 610 kr
417 360 kr
419 160 kr
403 320 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
34 780 kr
34 930 kr
33 610 kr
417 360 kr
419 160 kr
403 320 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
35 150 kr
35 340 kr
33 690 kr
421 800 kr
424 080 kr
404 280 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
35 300 kr
35 490 kr
33 850 kr
423 600 kr
425 880 kr
406 200 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovudansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken.