Saksbehandler

Mari Thoresen jobber som saksbehandler i NAV. Hennes oppgave er å vurdere søknader om barnebidrag.
portrettbilde av Mari Thoresen
Mari Thoresen, 29 år
Saksbehandler/førstekonsulent
NAV, Familie- og pensjonsytelser, Oslo
«Vedtaket skal være rettferdig, både ovenfor den som skal betale og for den som skal motta pengene. »
― Mari Thoresen
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 13.09.2022
«Vedtaket skal være rettferdig, både ovenfor den som skal betale og for den som skal motta pengene. »
― Mari Thoresen
«Vi må fatte rettferdige vedtak, og da må vi følge lovverket. »
― Mari Thoresen

Hvorfor valgte du å bli saksbehandler?

– Jeg er veldig glad i å lese og skrive. Det gjør jeg mye i jobben min. Jeg synes det er veldig fint å gjøre det, utvikle meg faglig og samtidig hjelpe andre mennesker.

Image
Mari Thoresen står ved en benk på jobb, hun blar i noen papirer.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg jobber med å fastsette barnebidrag i NAV. Jeg jobber med saker hvor foreldre ikke kommer til enighet privat om hvor mye barnebidrag som skal betales. Da kan de sende en søknad til NAV og få NAV til å fastsette barnebidraget. Det er min jobb å fastsette bidraget og bestemme hvor mye som eventuelt skal betales hver måned. For å kunne gjøre dette er vi ofte avhengig av å få tilsendt dokumentasjon og opplysninger. Det er partenes ansvar å sende inn relevant dokumentasjon til oss.

Mye av arbeidshverdagen min går til å lese og vurdere dokumentasjonen som har blitt sendt inn. Dette kan være et alt ifra lønnsslipper til et rettsdokument på 40 sider, hvor kanskje bare to setninger er relevante for saken. Man må likevel lese igjennom alt og vurdere det.

Dersom dokumentasjonen ikke kan brukes eller om vi trenger mer dokumentasjon, må jeg be om det. Alle vurderinger og all dokumentasjon fører jeg inn i journalen til saken. Når fristen har gått ut og saken er klar så fatter jeg et vedtak. Å fatte et vedtak betyr at jeg bestemmer om det skal betales et barnebidrag eller ikke, og i så fall på hvor mye.

Vedtaket skal være rettferdig, både ovenfor den som skal betale og for den som skal motta pengene. NAV har ingen egeninteresse for om det skal bli betalt barnebidrag eller ikke. Vår jobb er vurdere saken helt nøytralt, dette gjør vi ved å følge retningslinjer og norsk lov. Reglene gjelder for alle og vi behandler alle saker likt. Jeg bruker mye tid på å lese norske lover på lovdata.no. Dette er tung informasjon som jeg så må bearbeide og forenkle når jeg skriver vedtaket. Jeg er opptatt av å skrive forståelige vedtak, slik at brukeren enkelt kan skjønne hva som ble bestemt.

Jeg gjør også andre ting. På denne avdelingen møter vi ikke brukere fysisk, men vi har dager der vi ringer ut til brukere for å svare på spørsmål. Jeg svarer også på spørsmål i chatfunksjonen til NAV. Det skal mine to neste uker gå til. 

Hva kreves for å kunne jobbe som saksbehandler?

– Mange saksbehandlere i NAV har en femårig utdannelse innen juss eller samfunnsvitenskap. Det er fordel å være utdannet jurist, men man trenger ikke å være det. Jeg er statsviter, det søkte NAV etter når jeg søkte jobb her. En kollega av meg i samme stilling er sosiolog.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du må være glad i å lese og bearbeide omfattende og tung informasjon, og du burde være glad i å skrive. Du må også ha en genuin interesse for å hjelpe folk, slik at du behandler saker nøye. Du må klare å jobbe effektivt, vi har tidsfrister vi må forholde oss til, samtidig som vi må gjøre en grundig jobb.

Man bør ikke velge denne jobben dersom man har konsentrasjons, eller lese- og skrivevansker. Dette er en kontorjobb hvor man sitter mye statisk og jobber selvstendig, så det må man kunne like.

Hva liker du best med å være saksbehandler? 

– Det jeg liker best er at jobben kombinerer min interesse for lesing og skriving, med muligheten til å hjelpe andre.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Vi ser mange saker med mennesker som har ulike utfordringer. Vi kan ikke alltid hjelpe alle på den måten de ønsker. Vi må fatte rettferdige vedtak, og da må vi følge lovverket. Noen kan føle at vi er urettferdige. Vår jobb er å hjelpe folk så godt som mulig innenfor det lovverket vi har.

Image
Mari Thoresen sitter ved sine to pc-skjermer og jobber.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe som saksbehandler innenfor forskjellige ytelser, som for eksempel med dagpenger, barnetrygd eller uføretrygd. Man kan også jobbe med å avdekke trygdesvindel eller jobbe som saksbehandler på de lokale NAV-kontorene.

Etter å ha vært saksbehandler/førstekonsulent i NAV, kan man søke om å bli rådgiver. Når man er rådgiver gjør man mye av de samme arbeidsoppgavene, men du håndterer større saker og har flere ansvarsområder. Kanskje du har ansvar for ditt eget fagområde, gir opplæring til andre og svarer på spørsmål fra andre kollegaer.

Hva kan man forvente i lønn som saksbehandler? 

– Man kan forvente rundt 500 000–520 000 kroner i årslønn som saksbehandler med mastergrad.

Hvordan er sjansene for å få jobb som saksbehandler?

– Jeg tror de er gode. Det jeg har sett er at utdanningsfelt ikke alltid er så viktig. Arbeidserfaring og personlige egenskaper er viktigere. Dessuten er det ikke alltid krav til arbeidserfaring, så dette er en jobb man kan få rett etter studiet.