Bilete
Leger ser på røntgenbilde.

Yrkesbeskrivelse

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.

Radiologar er legar med spesialisering innan det medisinske fagfeltet radiologi, som er læra om bruk av ioniserande strålar, lydbølger og elektromagnetiske bølger. Radiologar brukar biletrettleiande metodar som røntgen, CT, ultralyd, gjennomlysing og MR til å stille diagnose.

Det er radiografane som tek bileta i dei fleste tilfella. Radiologen analyserer bileta og gir tilbakemelding om diagnosen eller tilrår ei vidare utgreiing til klinikken og legen som har bedt om undersøkinga.

Alle organa i kroppen kan undersøkast med biletdiagnostikk.

Eksempel på undersøkingar som radiologen utfører er:

 • vanlege røntgenundersøkingar av skjelettet og lungene
 • urinvegsundersøkingar
 • undersøkingar og behandling av blodårer og organ
 • undersøkingar av sentralnervesystemet
 • mage- og tarmundersøkingar
 • mammografi
 • computertomografi-skanning (CT)
 • magnetisk resonansskanning (MR)

Radiologen arbeider både sjølvstendig og saman med radiografar og andre assistentar. Det er heilt nødvendig at radiologen og andre legar samarbeider godt for å stille dei rette diagnosane og for å gi rett og effektiv behandling.

Hvor jobber radiologar ?

Dei fleste radiologar i Noreg arbeider ved biletdiagnostiske sjukehusavdelingar – tidlegare kalla røntgenavdelingar. Radiologar arbeider òg ved offentlege og private klinikkar eller institutt. Avdelingane radiologane arbeider på går under fleire ulike namn. 

Personlige egenskaper

Som lege og radiolog arbeider du som ein del av eit team og bør ha gode kommunikasjonsevne. Du må kunne handle objektivt, sjølv om du er rundt pasientar i ein sårbar livssituasjon. Du må kunne takle uføresette hendingar og krisesituasjonar utan å la det hindre deg i å gjere ein god jobb. Som lege må du vere innstilt på å halde deg oppdatert på den medisinske og teknologiske utviklinga. 

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanningen. Spesialistutdanninga går føre seg mens du jobbar som lege.

Hva jobber radiologutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763103 - Master of Philosophy, medisinske fag
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763239 - Radiologi, spesialistutdanning for leger

Hva er de vanligste utdanningene for radiologar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Radiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221141 - RADIOLOG

Sist kvalitetsikret den 10. april 2019, av Norsk radiologisk forening