Postbud leverer post
Yrkesskildring

Postbod

favoritt ikon

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Postbod arbeider med å distribuere post – alt av brev, pakker, blad, aviser, reklame og anna. Arbeidet består av å sortere og levere ut post til private husstandar og bedrifter.

Utdelinga går føre seg utandørs, hovudsakleg i tidsrommet frå klokka 09.00 til 17.00. Stort sett går utdelinga føre seg med sykkel, moped eller bil, avhengig av arbeidsstad.

Sorteringa skjer ved omdelingseiningar, og blir utført om morgonen og i nokon grad om ettermiddagen. Sorteringa av posten skjer som oftast maskinelt. I større byar skjer sorteringa på natta og postboda her må jobbe nattarbeid. Mange postbod arbeider difor på skift.  

Kvar arbeider postbod?

Postbodet er vanlegvis tilsett i Posten eller Bring. Du kan også arbeide som bod for private selskap. 

Personlege eigenskapar

Som postbod må du vere ansvarsbevisst, ærleg og opptatt av at kundane skal vere fornøgde. Du må ha evne til både å jobbe sjølvstendig og å samarbeide. På same måten som kundebehandlarar, er postbodet Posten sitt ansikt utetter overfor privatkundar og bedrifter. Du må arbeide raskt, vere serviceinnstilt og nøyaktig. God fysisk form er også nødvendig. Det er ofte ein føresetnad at du har førarkort.

Utdanning

Du treng inga formell utdanning for å bli postbod. Kursing og opplæring går føre seg internt i bedrifta du er tilsett i.

Etter- og vidareutdanning
Arbeidsgivarar tilbyr gjerne kurs for etter- og vidareutdanning. Det er mogleg å ta kurs for å få leiaransvar. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Postbud eller postsorterer
Heltid
Alle sektorer
2 498 personer
950 personer
1 548 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 280 kr
36 460 kr
36 280 kr
435 360 kr
437 520 kr
435 360 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 940 kr
37 040 kr
37 010 kr
443 280 kr
444 480 kr
444 120 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
36 610 kr
36 710 kr
36 550 kr
439 320 kr
440 520 kr
438 600 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
37 700 kr
37 690 kr
37 700 kr
452 400 kr
452 280 kr
452 400 kr
Postbud eller postsorterer
Deltid
Alle sektorer
1 945 personer
962 personer
983 personer
Ca 217 kr
Ca 222 kr
Ca 208 kr
35 150 kr
36 000 kr
33 690 kr
421 800 kr
432 000 kr
404 280 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
Ca 208 kr
35 380 kr
36 210 kr
33 930 kr
424 560 kr
434 520 kr
407 160 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
35 180 kr
35 610 kr
34 750 kr
422 160 kr
427 320 kr
417 000 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
35 680 kr
36 070 kr
35 300 kr
428 160 kr
432 840 kr
423 600 kr
Postbud eller postsorterer
Heltid
Privat
2 492 personer
948 personer
1 544 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 280 kr
36 460 kr
36 270 kr
435 360 kr
437 520 kr
435 240 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 940 kr
37 040 kr
37 010 kr
443 280 kr
444 480 kr
444 120 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
36 600 kr
36 710 kr
36 530 kr
439 200 kr
440 520 kr
438 360 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
37 690 kr
37 690 kr
37 680 kr
452 280 kr
452 280 kr
452 160 kr
Postbud eller postsorterer
Deltid
Privat
1 941 personer
961 personer
980 personer
Ca 217 kr
Ca 222 kr
Ca 208 kr
35 150 kr
36 000 kr
33 690 kr
421 800 kr
432 000 kr
404 280 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
Ca 208 kr
35 380 kr
36 210 kr
33 930 kr
424 560 kr
434 520 kr
407 160 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
35 180 kr
35 610 kr
34 760 kr
422 160 kr
427 320 kr
417 120 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 215 kr
35 680 kr
36 070 kr
35 310 kr
428 160 kr
432 840 kr
423 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken