Bilete
Nettverkstekniker jobber foran PC

Yrkesbeskrivelse

Nettverksteknikar

Ein nettverksteknikar feilsøker, driftar og forbetrar datanettverk.

Som nettverksteknikar driftar du nettverk og jobbar systematisk for å forbetre system. Nettverksteknikaren bør ha god kjennskap til og kunne samanlikne ulike tekniske løysingar for å sikre at bedrifta har eit optimalt nettverkssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein nettverksteknikar:

  • planlegge, installere og konfigurere nettverk
  • konfigurasjonsendringar og feilsøking ved endringar på eksempelvis servarar og skytenester
  • sikre at nettverkssikkerheita er varetatt, for eksempel at lokale nettverk er kopla opp mot internett på ein sikker måte og at brannmurteknologien er forsvarleg
  • nettverksdesign, planlegging og leiing av IT-prosjekt

Du bør ha scripting-kompetanse og kjennskap til programvaredefinert nettverk (SDN). Som nettverksteknikar har du ansvar for å kommunisere med nettverksarkitektar og eksterne leverandørar.

Du bør meistre teknisk engelsk, da brukarrettleiingar ofte er på engelsk.

Hvor jobber nettverksteknikarar ?

Nettverksteknikarar jobbar i store og mellomstore bedrifter.

Personlige egenskaper

Ein nettverkstekniker bør vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må kunne arbeide systematisk, målretta og nøyaktig, vere i stand til å planlegge, ta avgjersler, leie og følge opp.

Utdanning

Det finst ingen bestemt utdanning for å bli nettverksteknikar. Du kan eksempelvis utdanne deg på vidaregåande nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskolar og universitet.

Hva er de vanligste utdanningene for nettverksteknikarar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Nettverksteknikar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
  • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
  • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
  • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)
  • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER

Sist kvalitetssikret den 11. juni 2019, av Den Norske Dataforening, Abelia