Kvalitetssikret av TietoEVRY 03. februar 2022

Nettverksteknikar

Ein nettverksteknikar feilsøker, driftar og forbetrar datanettverk.

Arbeidsoppgaver

Som nettverksteknikar driftar du nettverk og jobbar systematisk for å forbetre ytinga på system. Nettverksteknikaren bør ha god kjennskap til og kunne samanlikne ulike tekniske løysingar for å sikre at bedrifta har eit optimalt nettverkssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein nettverksteknikar:

  • planlegge, installere og konfigurere nettverk
  • konfigurasjonsendringar og feilsøking ved endringar på eksempelvis servarar og skytenester
  • sikre at nettverkssikkerheita er varetatt, til dømes at lokale nettverk er kopla opp mot internett på ein sikker måte og at brannmurteknologien er forsvarleg
  • nettverksdesign, planlegging og leiing av IT-prosjekt
  • kontakt med kundar og leverandørar

Du bør ha scripting-kompetanse og kjennskap til programvaredefinert nettverk (SDN). Som nettverksadministrator har du ansvar for å kommunisere med nettverksarkitektar og eksterne leverandørar.

Du bør meistre teknisk engelsk, da brukarrettleiingar ofte er på engelsk.

Hvor jobber nettverksteknikarar ?

Nettverksteknikarar jobbar i store og mellomstore bedrifter.

Intervjuer

En mann i mørkeblå t-skjorte sitter foran en pc innendørs

Nettverkstekniker

Karl Jhudiel Silvano Hansen

– Det er alltid etterspørsel etter nettverksteknikere, forteller Karl.

Viktige egenskaper

Ein nettverkstekniker må vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk, målretta og nøyaktig, og vere i stand til å planlegge, ta avgjersler, leie og følge opp.

Lønn

Utdanning

Det finst ingen bestemt utdanning for å bli nettverksteknikar. Du kan eksempelvis utdanne deg på vidaregåande nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskolar og universitet.

De som jobber som nettverksteknikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med nettverksteknikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
  • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
  • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
  • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
  • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.
Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-konsulent

Ein IT-konsulent har svært gode kunnskapar om datateknologi.
Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemiingeniør

Ein kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosessar.
Kjemiker

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddelar.