Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker
Yrkesskildring

Miljø­terapeut

favoritt ikon

Miljøterapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.


Miljøterapeutens viktigaste oppgåve er å leggje til rette for at brukarane av omsorgstenesta meistrar eigen kvardag.

Vanlege arbeidsoppgåver for miljøterapeuten:

  • planleggje og gjennomføre helsefremmande, førebyggjande, rehabiliterande og miljøterapeutiske tiltak
  • sikre at omsorgstenesta svarar krava i lovverket, politiske vedtak og kommunale avgjersler
  • styrke det sosiale nettverket til brukarane

Respekt for enkeltmennesket er viktig i dette arbeidet. Dei daglege gjeremåla kan variere frå arbeidsstad til arbeidsstad og etter brukargruppene du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om teieplikt.

Kvar arbeider miljøterapeutar?

Miljøterapeutar jobbar som oftast ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjonar. Du kan og arbeide i heimebaserte tenester, i frivillige organisasjonar, NAV eller ved skolar.

Personlege eigenskapar

Som miljøterapeut må du vere flink med menneske og like å vere rundt mange ulike menneske. Du må kunne samarbeide godt med andre. Det er viktig å kunne kommunisere både med klientar og andre fagfolk.

Utdanning

Det finst ikkje ei eiga miljøterapeututdanning. Miljøterapeuten er som regel ein offentleg godkjend vernepleiar, sosionom, ergoterapeut, sjukepleiar, barnevernspedagog, barnehagelærar eller spesialpedagog. Miljøterapeutar kan også ha anna fagleg bakgrunn.

Etter- og vidareutdanning
Fleire universitet og høgskolar i Noreg tilbyr relevante fag innan helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr eit dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har også ulike ordningar for godkjenning.

Kva jobbar sosialfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for miljøterapeutar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Helsefagarbeider
Heltid
Alle sektorer
28 189 personer
22 539 personer
5 650 personer
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
40 570 kr
40 610 kr
40 230 kr
486 840 kr
487 320 kr
482 760 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
40 590 kr
40 630 kr
40 240 kr
487 080 kr
487 560 kr
482 880 kr
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 234 kr
37 610 kr
37 520 kr
37 970 kr
451 320 kr
450 240 kr
455 640 kr
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 234 kr
38 240 kr
38 080 kr
38 860 kr
458 880 kr
456 960 kr
466 320 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Alle sektorer
83 678 personer
72 374 personer
11 304 personer
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
42 320 kr
42 410 kr
40 910 kr
507 840 kr
508 920 kr
490 920 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
42 370 kr
42 450 kr
40 990 kr
508 440 kr
509 400 kr
491 880 kr
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca 253 kr
41 850 kr
41 960 kr
41 040 kr
502 200 kr
503 520 kr
492 480 kr
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca 253 kr
42 340 kr
42 420 kr
41 760 kr
508 080 kr
509 040 kr
501 120 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Alle sektorer
14 561 personer
10 698 personer
3 863 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
42 500 kr
42 420 kr
42 660 kr
510 000 kr
509 040 kr
511 920 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
42 500 kr
42 420 kr
42 660 kr
510 000 kr
509 040 kr
511 920 kr
Ca 263 kr
Ca 262 kr
Ca 266 kr
42 620 kr
42 450 kr
43 100 kr
511 440 kr
509 400 kr
517 200 kr
Ca 263 kr
Ca 262 kr
Ca 266 kr
42 930 kr
42 730 kr
43 510 kr
515 160 kr
512 760 kr
522 120 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Alle sektorer
6 042 personer
4 418 personer
1 624 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 261 kr
42 150 kr
42 110 kr
42 320 kr
505 800 kr
505 320 kr
507 840 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 261 kr
42 150 kr
42 110 kr
42 320 kr
505 800 kr
505 320 kr
507 840 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 274 kr
43 500 kr
43 220 kr
44 340 kr
522 000 kr
518 640 kr
532 080 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 274 kr
43 920 kr
43 590 kr
44 900 kr
527 040 kr
523 080 kr
538 800 kr
Vernepleier
Heltid
Alle sektorer
11 440 personer
8 551 personer
2 889 personer
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 288 kr
45 520 kr
45 170 kr
46 690 kr
546 240 kr
542 040 kr
560 280 kr
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 288 kr
45 530 kr
45 180 kr
46 720 kr
546 360 kr
542 160 kr
560 640 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 160 kr
44 740 kr
46 420 kr
541 920 kr
536 880 kr
557 040 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 760 kr
45 280 kr
47 210 kr
549 120 kr
543 360 kr
566 520 kr
Vernepleier
Deltid
Alle sektorer
9 462 personer
7 264 personer
2 198 personer
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
45 990 kr
45 690 kr
47 330 kr
551 880 kr
548 280 kr
567 960 kr
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
46 000 kr
45 690 kr
47 400 kr
552 000 kr
548 280 kr
568 800 kr
Ca 287 kr
Ca 285 kr
Ca 293 kr
46 430 kr
46 130 kr
47 470 kr
557 160 kr
553 560 kr
569 640 kr
Ca 287 kr
Ca 285 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
46 590 kr
48 160 kr
563 280 kr
559 080 kr
577 920 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Kommunal
22 458 personer
18 585 personer
3 873 personer
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
40 930 kr
40 920 kr
40 960 kr
491 160 kr
491 040 kr
491 520 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
Ca 253 kr
40 950 kr
40 940 kr
40 970 kr
491 400 kr
491 280 kr
491 640 kr
Ca 233 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
37 720 kr
37 670 kr
37 950 kr
452 640 kr
452 040 kr
455 400 kr
Ca 233 kr
Ca 233 kr
Ca 234 kr
38 300 kr
38 200 kr
38 770 kr
459 600 kr
458 400 kr
465 240 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Kommunal
69 820 personer
61 723 personer
8 097 personer
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
42 600 kr
42 650 kr
41 870 kr
511 200 kr
511 800 kr
502 440 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
42 650 kr
42 690 kr
41 960 kr
511 800 kr
512 280 kr
503 520 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 258 kr
42 250 kr
42 310 kr
41 740 kr
507 000 kr
507 720 kr
500 880 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 258 kr
42 710 kr
42 740 kr
42 410 kr
512 520 kr
512 880 kr
508 920 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Kommunal
7 766 personer
6 351 personer
1 415 personer
Ca 263 kr
Ca 262 kr
Ca 267 kr
42 570 kr
42 480 kr
43 220 kr
510 840 kr
509 760 kr
518 640 kr
Ca 263 kr
Ca 262 kr
Ca 267 kr
42 570 kr
42 480 kr
43 220 kr
510 840 kr
509 760 kr
518 640 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 268 kr
42 510 kr
42 310 kr
43 400 kr
510 120 kr
507 720 kr
520 800 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 268 kr
42 780 kr
42 590 kr
43 640 kr
513 360 kr
511 080 kr
523 680 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Kommunal
2 675 personer
2 144 personer
531 personer
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
42 570 kr
42 550 kr
42 580 kr
510 840 kr
510 600 kr
510 960 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
Ca 263 kr
42 570 kr
42 550 kr
42 580 kr
510 840 kr
510 600 kr
510 960 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 276 kr
43 710 kr
43 490 kr
44 650 kr
524 520 kr
521 880 kr
535 800 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 276 kr
44 010 kr
43 780 kr
45 000 kr
528 120 kr
525 360 kr
540 000 kr
Vernepleier
Heltid
Kommunal
8 146 personer
6 417 personer
1 729 personer
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 289 kr
45 500 kr
45 170 kr
46 760 kr
546 000 kr
542 040 kr
561 120 kr
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 289 kr
45 500 kr
45 170 kr
46 780 kr
546 000 kr
542 040 kr
561 360 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 120 kr
44 740 kr
46 520 kr
541 440 kr
536 880 kr
558 240 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 630 kr
45 200 kr
47 200 kr
547 560 kr
542 400 kr
566 400 kr
Vernepleier
Deltid
Kommunal
6 851 personer
5 511 personer
1 340 personer
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 291 kr
45 750 kr
45 520 kr
47 080 kr
549 000 kr
546 240 kr
564 960 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 291 kr
45 750 kr
45 520 kr
47 130 kr
549 000 kr
546 240 kr
565 560 kr
Ca 285 kr
Ca 284 kr
Ca 292 kr
46 250 kr
46 030 kr
47 270 kr
555 000 kr
552 360 kr
567 240 kr
Ca 285 kr
Ca 284 kr
Ca 292 kr
46 660 kr
46 400 kr
47 840 kr
559 920 kr
556 800 kr
574 080 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Privat
3 423 personer
2 186 personer
1 237 personer
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 225 kr
36 800 kr
37 110 kr
36 430 kr
441 600 kr
445 320 kr
437 160 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 225 kr
36 800 kr
37 110 kr
36 430 kr
441 600 kr
445 320 kr
437 160 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 340 kr
36 370 kr
36 280 kr
436 080 kr
436 440 kr
435 360 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 224 kr
36 880 kr
36 820 kr
36 970 kr
442 560 kr
441 840 kr
443 640 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Privat
9 288 personer
6 839 personer
2 449 personer
Ca 232 kr
Ca 235 kr
Ca 226 kr
37 640 kr
38 020 kr
36 650 kr
451 680 kr
456 240 kr
439 800 kr
Ca 232 kr
Ca 235 kr
Ca 226 kr
37 640 kr
38 020 kr
36 650 kr
451 680 kr
456 240 kr
439 800 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 231 kr
38 010 kr
38 200 kr
37 440 kr
456 120 kr
458 400 kr
449 280 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 231 kr
38 470 kr
38 630 kr
38 000 kr
461 640 kr
463 560 kr
456 000 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Privat
5 039 personer
3 142 personer
1 897 personer
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
41 670 kr
41 670 kr
41 670 kr
500 040 kr
500 040 kr
500 040 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
41 670 kr
41 670 kr
41 670 kr
500 040 kr
500 040 kr
500 040 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 240 kr
42 210 kr
42 280 kr
506 880 kr
506 520 kr
507 360 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 530 kr
42 430 kr
42 670 kr
510 360 kr
509 160 kr
512 040 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Privat
2 054 personer
1 403 personer
651 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
40 690 kr
40 690 kr
40 710 kr
488 280 kr
488 280 kr
488 520 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
40 690 kr
40 690 kr
40 710 kr
488 280 kr
488 280 kr
488 520 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
41 760 kr
41 580 kr
42 190 kr
501 120 kr
498 960 kr
506 280 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
41 980 kr
41 780 kr
42 460 kr
503 760 kr
501 360 kr
509 520 kr
Vernepleier
Heltid
Privat
1 420 personer
872 personer
548 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 278 kr
44 290 kr
44 020 kr
45 030 kr
531 480 kr
528 240 kr
540 360 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 278 kr
44 290 kr
44 020 kr
45 030 kr
531 480 kr
528 240 kr
540 360 kr
Ca 272 kr
Ca 270 kr
Ca 276 kr
44 140 kr
43 750 kr
44 760 kr
529 680 kr
525 000 kr
537 120 kr
Ca 272 kr
Ca 270 kr
Ca 276 kr
44 590 kr
44 200 kr
45 210 kr
535 080 kr
530 400 kr
542 520 kr
Vernepleier
Deltid
Privat
1 192 personer
804 personer
388 personer
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
44 310 kr
44 460 kr
44 010 kr
531 720 kr
533 520 kr
528 120 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
44 310 kr
44 460 kr
44 010 kr
531 720 kr
533 520 kr
528 120 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
44 820 kr
44 720 kr
45 040 kr
537 840 kr
536 640 kr
540 480 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
45 290 kr
45 200 kr
45 480 kr
543 480 kr
542 400 kr
545 760 kr
Helsefagarbeider
Heltid
Statlig
2 308 personer
1 768 personer
540 personer
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
40 440 kr
39 890 kr
42 090 kr
485 280 kr
478 680 kr
505 080 kr
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 260 kr
40 650 kr
40 050 kr
42 530 kr
487 800 kr
480 600 kr
510 360 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 260 kr
38 480 kr
37 390 kr
42 060 kr
461 760 kr
448 680 kr
504 720 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 260 kr
39 720 kr
38 440 kr
43 940 kr
476 640 kr
461 280 kr
527 280 kr
Helsefagarbeider
Deltid
Statlig
4 570 personer
3 812 personer
758 personer
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 410 kr
42 230 kr
44 500 kr
508 920 kr
506 760 kr
534 000 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 630 kr
42 420 kr
45 000 kr
511 560 kr
509 040 kr
540 000 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 277 kr
42 890 kr
42 550 kr
44 810 kr
514 680 kr
510 600 kr
537 720 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 277 kr
43 990 kr
43 520 kr
46 610 kr
527 880 kr
522 240 kr
559 320 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Heltid
Statlig
1 756 personer
1 205 personer
551 personer
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 282 kr
44 330 kr
43 750 kr
45 630 kr
531 960 kr
525 000 kr
547 560 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 282 kr
44 330 kr
43 750 kr
45 740 kr
531 960 kr
525 000 kr
548 880 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 220 kr
43 800 kr
45 130 kr
530 640 kr
525 600 kr
541 560 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 279 kr
44 790 kr
44 220 kr
46 030 kr
537 480 kr
530 640 kr
552 360 kr
Miljøarbeider i sosiale fagfelt
Deltid
Statlig
1 313 personer
871 personer
442 personer
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 285 kr
45 000 kr
44 270 kr
46 230 kr
540 000 kr
531 240 kr
554 760 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 285 kr
45 180 kr
44 400 kr
46 680 kr
542 160 kr
532 800 kr
560 160 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 291 kr
45 910 kr
45 290 kr
47 220 kr
550 920 kr
543 480 kr
566 640 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 291 kr
46 910 kr
46 150 kr
48 520 kr
562 920 kr
553 800 kr
582 240 kr
Vernepleier
Heltid
Statlig
1 874 personer
1 262 personer
612 personer
Ca 286 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 320 kr
45 750 kr
47 450 kr
555 840 kr
549 000 kr
569 400 kr
Ca 286 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 560 kr
45 930 kr
47 870 kr
558 720 kr
551 160 kr
574 440 kr
Ca 285 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 130 kr
45 400 kr
47 640 kr
553 560 kr
544 800 kr
571 680 kr
Ca 285 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
47 240 kr
46 380 kr
49 040 kr
566 880 kr
556 560 kr
588 480 kr
Vernepleier
Deltid
Statlig
1 419 personer
949 personer
470 personer
Ca 302 kr
Ca 296 kr
Ca 314 kr
48 920 kr
47 970 kr
50 870 kr
587 040 kr
575 640 kr
610 440 kr
Ca 302 kr
Ca 296 kr
Ca 314 kr
49 300 kr
48 290 kr
51 370 kr
591 600 kr
579 480 kr
616 440 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca 311 kr
48 960 kr
48 230 kr
50 410 kr
587 520 kr
578 760 kr
604 920 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca 311 kr
50 080 kr
49 260 kr
51 710 kr
600 960 kr
591 120 kr
620 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og om mennesket som ein del av ei gruppe. Som sosiolog brukar du denne kunnskapen til å forstå korleis menneske fungerer.

Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

Helse­fagarbeidar

Som helse­fagarbeidar gir du omsorg, og ut­fører grunnleggjande sjukepleie til menneske i alle aldrar.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Psykoterapeut hører på klient

Psyko­terapeut

Psyko­terapeutar brukar samtaleterapi og andre metodar for å auke livskvalitet og betre menneske si mentale helse.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

Ein tann­teknikar lagar tannerstatningar til pasientar som har mista eller skadt tennene sine.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.

Portør

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller andre behandlingsinstitusjonar.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreftsjukepleiar

Ein kreftsjukepleiar er ein sjukepleiar med spesial­utdanning innan kreftomsorg. Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.