Maskiningeniør i arbeid
Yrkesskildring

Maskin­ingeniør

favoritt ikon

Ein maskiningeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Maskiningeniørar jobbar i mange ulike bransjar. Arbeidsoppgåvene varierer etter arbeidsstad. Nokon lagar skipsmotorar medan andre lagar utstyr til sjukehus.

Alle maskiningeniørar jobbar med eksisterande teknologi og bruker han til å utvikle nye produkt og tenester. Maskiningeniørar arbeider mykje med design. Målet er å gjere teknologien om meir gagnleg og tenleg.

Vanlege arbeidsoppgåver for maskiningeniørar:

  • lage teknologiske produkt og produksjonsutstyr
  • utvikle arbeidsmetodar for produksjon
  • leie produksjonen og selje produkta
  • drifte og halde ved like ymist
  • marknadsføre og drive økonomistyring

Maskiningeniørar har vore med på å lage mange av dei tekniske utstyra vi har rundt oss. Arbeidet går som oftast føre seg i team saman med andre ingeniørar og andre yrkesgrupper.

Kvar arbeider maskiningeniørar?

Ein maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som til dømes verkstadindustrien og prosessindustrien. Prosessindustrien inkluderer mellom anna papir-, metall- og olje- og gassproduksjon. Mange jobbar i transportsektoren, i kommunar eller hos ingeniørfirma som driv med rådgiving.

Maskiningeniørar jobbar også hos produsentar og leverandørar av utstyr, i reiarlag og oljeselskap eller hos kontrollmyndigheiter. Ein del maskiningeniørar startar si eiga verksemd.

Personlege eigenskapar

Som maskiningeniør bør du vere kreativ og ha praktisk sans. Du bør også kunne samarbeide med andre. Ei interesse for realfag og teknologi kjem godt med.

Utdanning

Maskiningeniørutdanninga er ei treårig bachelorgrad. Det er også mogeleg å ta ei mastergrad.

Kva jobbar maskiningeniørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for maskiningeniørar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Alle sektorer
198 personer
164 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca 384 kr
62 500 kr
62 140 kr
750 000 kr
745 680 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 384 kr
62 500 kr
62 140 kr
750 000 kr
745 680 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
64 760 kr
64 670 kr
777 120 kr
776 040 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 399 kr
65 380 kr
65 350 kr
784 560 kr
784 200 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 334 personer
414 personer
2 920 personer
Ca 393 kr
Ca 362 kr
Ca 400 kr
63 650 kr
58 620 kr
64 840 kr
763 800 kr
703 440 kr
778 080 kr
Ca 393 kr
Ca 362 kr
Ca 400 kr
63 650 kr
58 620 kr
64 840 kr
763 800 kr
703 440 kr
778 080 kr
Ca 412 kr
Ca 373 kr
Ca 417 kr
66 690 kr
60 470 kr
67 580 kr
800 280 kr
725 640 kr
810 960 kr
Ca 412 kr
Ca 373 kr
Ca 417 kr
68 920 kr
61 530 kr
69 970 kr
827 040 kr
738 360 kr
839 640 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Privat
3 242 personer
412 personer
2 830 personer
Ca 402 kr
Ca 364 kr
Ca 410 kr
65 070 kr
59 020 kr
66 390 kr
780 840 kr
708 240 kr
796 680 kr
Ca 402 kr
Ca 364 kr
Ca 410 kr
65 070 kr
59 020 kr
66 390 kr
780 840 kr
708 240 kr
796 680 kr
Ca 419 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
67 830 kr
61 060 kr
68 810 kr
813 960 kr
732 720 kr
825 720 kr
Ca 419 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
69 870 kr
62 080 kr
71 000 kr
838 440 kr
744 960 kr
852 000 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Privat
177 personer
147 personer
Ca 401 kr
Ca
Ca 401 kr
65 040 kr
64 950 kr
780 480 kr
779 400 kr
Ca 401 kr
Ca
Ca 401 kr
65 040 kr
64 950 kr
780 480 kr
779 400 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 415 kr
67 150 kr
67 150 kr
805 800 kr
805 800 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 415 kr
67 800 kr
67 860 kr
813 600 kr
814 320 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Privat
3 065 personer
382 personer
2 683 personer
Ca 402 kr
Ca 362 kr
Ca 410 kr
65 080 kr
58 710 kr
66 500 kr
780 960 kr
704 520 kr
798 000 kr
Ca 402 kr
Ca 362 kr
Ca 410 kr
65 080 kr
58 710 kr
66 500 kr
780 960 kr
704 520 kr
798 000 kr
Ca 419 kr
Ca 375 kr
Ca 425 kr
67 850 kr
60 700 kr
68 870 kr
814 200 kr
728 400 kr
826 440 kr
Ca 419 kr
Ca 375 kr
Ca 425 kr
69 940 kr
61 760 kr
71 110 kr
839 280 kr
741 120 kr
853 320 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Statlig
280 personer
249 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 309 kr
51 150 kr
50 100 kr
613 800 kr
601 200 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 309 kr
52 030 kr
51 260 kr
624 360 kr
615 120 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca 324 kr
53 080 kr
52 500 kr
636 960 kr
630 000 kr
Ca 328 kr
Ca
Ca 324 kr
56 770 kr
56 510 kr
681 240 kr
678 120 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Statlig
264 personer
234 personer
Ca 317 kr
Ca
Ca 311 kr
51 360 kr
50 370 kr
616 320 kr
604 440 kr
Ca 317 kr
Ca
Ca 311 kr
52 330 kr
51 570 kr
627 960 kr
618 840 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 327 kr
53 500 kr
52 910 kr
642 000 kr
634 920 kr
Ca 330 kr
Ca
Ca 327 kr
57 320 kr
57 060 kr
687 840 kr
684 720 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Alle sektorer
3 532 personer
448 personer
3 084 personer
Ca 393 kr
Ca 364 kr
Ca 400 kr
63 610 kr
58 970 kr
64 730 kr
763 320 kr
707 640 kr
776 760 kr
Ca 393 kr
Ca 364 kr
Ca 400 kr
63 610 kr
58 970 kr
64 730 kr
763 320 kr
707 640 kr
776 760 kr
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 417 kr
66 620 kr
60 730 kr
67 480 kr
799 440 kr
728 760 kr
809 760 kr
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 417 kr
68 790 kr
61 760 kr
69 820 kr
825 480 kr
741 120 kr
837 840 kr
Maskiningeniør
Deltid
Alle sektorer
445 personer
389 personer
Ca 291 kr
Ca
Ca 291 kr
47 210 kr
47 210 kr
566 520 kr
566 520 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 291 kr
47 210 kr
47 210 kr
566 520 kr
566 520 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca 313 kr
50 640 kr
50 680 kr
607 680 kr
608 160 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca 313 kr
52 400 kr
52 550 kr
628 800 kr
630 600 kr
Maskiningeniør
Heltid
Alle sektorer
6 306 personer
403 personer
5 903 personer
Ca 311 kr
Ca 309 kr
Ca 311 kr
50 420 kr
50 100 kr
50 440 kr
605 040 kr
601 200 kr
605 280 kr
Ca 311 kr
Ca 309 kr
Ca 311 kr
50 670 kr
50 100 kr
50 760 kr
608 040 kr
601 200 kr
609 120 kr
Ca 327 kr
Ca 323 kr
Ca 327 kr
53 000 kr
52 400 kr
53 040 kr
636 000 kr
628 800 kr
636 480 kr
Ca 327 kr
Ca 323 kr
Ca 327 kr
56 020 kr
53 800 kr
56 170 kr
672 240 kr
645 600 kr
674 040 kr
Maskiningeniør
Privat
6 637 personer
444 personer
6 193 personer
Ca 311 kr
Ca 310 kr
Ca 312 kr
50 460 kr
50 170 kr
50 490 kr
605 520 kr
602 040 kr
605 880 kr
Ca 311 kr
Ca 310 kr
Ca 312 kr
50 660 kr
50 170 kr
50 750 kr
607 920 kr
602 040 kr
609 000 kr
Ca 327 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
53 050 kr
52 520 kr
53 090 kr
636 600 kr
630 240 kr
637 080 kr
Ca 327 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
56 040 kr
53 920 kr
56 190 kr
672 480 kr
647 040 kr
674 280 kr
Maskiningeniør
Deltid
Privat
431 personer
381 personer
Ca 293 kr
Ca
Ca 293 kr
47 500 kr
47 500 kr
570 000 kr
570 000 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca 293 kr
47 500 kr
47 500 kr
570 000 kr
570 000 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 314 kr
50 900 kr
50 890 kr
610 800 kr
610 680 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca 314 kr
52 710 kr
52 800 kr
632 520 kr
633 600 kr
Maskiningeniør
Heltid
Privat
6 206 personer
394 personer
5 812 personer
Ca 312 kr
Ca 310 kr
Ca 312 kr
50 600 kr
50 200 kr
50 620 kr
607 200 kr
602 400 kr
607 440 kr
Ca 312 kr
Ca 310 kr
Ca 312 kr
50 840 kr
50 200 kr
50 930 kr
610 080 kr
602 400 kr
611 160 kr
Ca 328 kr
Ca 325 kr
Ca 328 kr
53 140 kr
52 650 kr
53 180 kr
637 680 kr
631 800 kr
638 160 kr
Ca 328 kr
Ca 325 kr
Ca 328 kr
56 180 kr
54 080 kr
56 330 kr
674 160 kr
648 960 kr
675 960 kr
Maskiningeniør
Alle sektorer
6 751 personer
459 personer
6 292 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 310 kr
50 230 kr
50 000 kr
50 280 kr
602 760 kr
600 000 kr
603 360 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 310 kr
50 430 kr
50 000 kr
50 550 kr
605 160 kr
600 000 kr
606 600 kr
Ca 327 kr
Ca 322 kr
Ca 327 kr
52 900 kr
52 230 kr
52 950 kr
634 800 kr
626 760 kr
635 400 kr
Ca 327 kr
Ca 322 kr
Ca 327 kr
55 870 kr
53 590 kr
56 030 kr
670 440 kr
643 080 kr
672 360 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker