Lydtekniker i arbeid
Yrkesskildring

Lyd­teknikar

favoritt ikon

Som lydteknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

Lydteknikarar arbeider med den tekniske delen av lydformidling. Lydteknikaren held seg i bakgrunnen, men har ei avgjerande rolle for lydformidlinga og forminga av lydbiletet til artistar. Ein god lydteknikar blir ikkje lagt merke til; lyden skal opplevast som naturleg.

Det finst to typar lydteknikarar: konsertlydteknikarar (live-lydteknikar) og studioteknikarar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for konsertlydteknikaren:

  • planleggje konsertar og festivalar
  • rigge opp og ned små og store lydanlegg
  • avslutte konsertar
  • vedlikehalde digitalt og analogt lydutstyr

Vanlege arbeidsoppgåver for studioteknikaren:

  • rigge opp mikrofonar og lytte i studio
  • ta opp lyd i studio
  • delta saman med artistane i utforminga av lydbiletet
  • miksing og omarbeiding av lyd
  • vedlikehalde dei digitale og analoge instrument

Arbeidstidene varierer, og du må rekne med seine kveldar og netter. Mange artistar reiser med eigne lydteknikarar på turné.

Lydteknikaren er ei etterspurt vare. Ettersom teknikken stadig blir meir avansert har bransjar bruk for spesialkompetanse innan lydformidling

Ofte blir lydteknikarar og musikkprodusentar tatt for å vere det same yrket. Yrka har mange fellestrekk, men musikkprodusenten konsentrerer seg hovudsakleg om artistane og musikken, mens lydteknikaren jobbar meir med den tekniske lydformidlinga.

Kvar arbeider lydteknikarar?

Lydteknikaren kan arbeide innan radio, TV, film, i konsertlokale, på teater og i studio. Mange lydteknikarar startar eigne føretak og jobbar frilans. Med eige firma tar du oppdrag for arrangørar og bedrifter.

Personlege eigenskapar

Ein lydteknikar må kunne kommunisere raskt og tydeleg i produksjonsarbeidet. Gode samarbeidseigenskapar og teknisk innsikt kjem godt med, skal du gjere ein god jobb som lydteknikar. I eit hektisk arbeidstilvære må du kunne handtere problem også under stress, og du må klare å halde oversikt.

Utdanning

Dersom du ynskjer å jobbe som konsertlydteknikar (live-lydteknikar) på konsertar med livemusikk, finst det få gode utdanningstilbod i Noreg. Dei fleste live-lydteknikarar utdannar seg innanfor firmaet eller konsertlokalet dei er tilsette i.

Dersom du ynskjer å jobbe som studioteknikar i musikkstudio og på kontrollrom, finst det ei rekke utdanningar – både private og offentlege – innanfor lydteknikk i Noreg. I tillegg har fleire folkehøgskolar opplæring i lydteknikk.

Se oversikt over utdanning

Kva jobbar lydteknikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for lydteknikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Alle sektorer
1 088 personer
228 personer
860 personer
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
45 000 kr
45 000 kr
45 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
45 000 kr
45 000 kr
45 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
540 000 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
46 450 kr
45 390 kr
46 730 kr
557 400 kr
544 680 kr
560 760 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 288 kr
48 370 kr
47 070 kr
48 710 kr
580 440 kr
564 840 kr
584 520 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Alle sektorer
477 personer
376 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca 252 kr
41 340 kr
40 850 kr
496 080 kr
490 200 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 252 kr
41 340 kr
40 850 kr
496 080 kr
490 200 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 264 kr
42 900 kr
42 800 kr
514 800 kr
513 600 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 264 kr
43 720 kr
43 610 kr
524 640 kr
523 320 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Kommunal
150 personer
124 personer
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
40 850 kr
40 850 kr
490 200 kr
490 200 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
40 850 kr
40 850 kr
490 200 kr
490 200 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 255 kr
41 490 kr
41 330 kr
497 880 kr
495 960 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 255 kr
41 900 kr
41 710 kr
502 800 kr
500 520 kr
Tekniker, radio eller tv
Heltid
Privat
977 personer
217 personer
760 personer
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
46 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
46 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
552 000 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 291 kr
46 880 kr
45 780 kr
47 200 kr
562 560 kr
549 360 kr
566 400 kr
Ca 289 kr
Ca 283 kr
Ca 291 kr
48 790 kr
47 510 kr
49 160 kr
585 480 kr
570 120 kr
589 920 kr
Tekniker, radio eller tv
Deltid
Privat
316 personer
242 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca 254 kr
41 490 kr
41 110 kr
497 880 kr
493 320 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 254 kr
41 490 kr
41 110 kr
497 880 kr
493 320 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 268 kr
43 500 kr
43 420 kr
522 000 kr
521 040 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 268 kr
44 480 kr
44 410 kr
533 760 kr
532 920 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke i Nes kommune i Akershus´ nye bibliotek, 2012.

Bibliotekar

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.