Logoped hjelper mann.
Yrkesskildring

Logoped

favoritt ikon

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Logopeden utreder og jobbar med menneske som har ulike former for kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk- og talevanskar, taleflytvanskar (stamming eller løpsk tale) og svelgevanskar. 

Det er fleire årsaker til at menneske kan ha problem med å kommunisere. Nokre er fødd med det, medan andre har fått vanskane på grunn av sjukdom, skadar eller ulykker, som for eksempel hjerneslag eller hovudeskadar. Som logoped må du vurdere om tiltaka bør vere i form av førebygging, diagnostisering, undervising og/eller rettleiing. Arbeidsoppgåvene til logopeden varierer etter kvar han jobbar og kva fagområde han jobbar innanfor.

Som logoped samarbeider du med ei rekke andre yrkesgrupper. Desse kan vere lærarar, barnehagelærarar, spesialpedagogar, pedagogisk-psykologiske rådgivarar og andre tilsette i skoleverket og skolens stønadssystem. Du kan også samarbeide med helsepersonell som legar, psykologar, fysioterapeutar, sykepleiarar og ergoterapeutar.

Kvar arbeider logopedar?

Logopeden er tilsett i barnehage, skole, vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivingsteneste, ressurssenter, kompetansesenter, rehabiliteringssenter eller sjukehus. Logopedar jobbar også med undervisning og forsking på universitet og høgskole. Logopeden kan også arbeide i privat praksis eller starte eigen bedrift.

Personlege eigenskapar

Som logoped må du vere tolmodig, ha empati, forståing og respekt for andre. Du bør like å vere rundt menneske. Som logoped bør du ha gode kommunikasjonsferdigheiter og gode norskkunnskapar. Du bør også vere målmedviten, og evne å jobbe både saman med andre og aleine.

Utdanning

For å bli ein logoped i Noreg må du ha ei mastergrad i logoped. Det betyr at du må ha fullført ei relevant bachelorgrad eller tilsvarande først. Relevante studiar er spesialpedagogikk, pedagogikk, lærarutdanning/barnehagelærarutdanning, ulike helsefag, psykologi og lingvistikk/fonetikk.

Sjå oversikt over utdanningsstader

Etter- og vidareutdanning
Det finst tilbod om kurs, etterutdanning og vidareutdanning for logopedar, både innanlands og utanlands.

Hva er de vanligste utdanningene for logopedar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Audiograf eller logoped
Deltid
Alle sektorer
134 personer
118 personer
Ca 260 kr
Ca 262 kr
Ca
42 130 kr
42 500 kr
505 560 kr
510 000 kr
Ca 260 kr
Ca 262 kr
Ca
42 130 kr
42 500 kr
505 560 kr
510 000 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca
43 700 kr
43 960 kr
524 400 kr
527 520 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca
43 840 kr
44 120 kr
526 080 kr
529 440 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Alle sektorer
386 personer
287 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 630 kr
41 780 kr
499 560 kr
501 360 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 780 kr
41 870 kr
501 360 kr
502 440 kr
Audiograf eller logoped
Privat
204 personer
142 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 840 kr
40 840 kr
490 080 kr
490 080 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 840 kr
40 840 kr
490 080 kr
490 080 kr
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca
43 290 kr
43 870 kr
519 480 kr
526 440 kr
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca
43 420 kr
43 980 kr
521 040 kr
527 760 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Privat
141 personer
Ca 252 kr
Ca
Ca
40 830 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
40 830 kr
489 960 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 060 kr
516 720 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 150 kr
517 800 kr
Audiograf eller logoped
Statlig
235 personer
187 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 910 kr
39 910 kr
478 920 kr
478 920 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
40 110 kr
40 040 kr
481 320 kr
480 480 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Statlig
200 personer
154 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca
39 630 kr
39 570 kr
475 560 kr
474 840 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca
39 850 kr
39 710 kr
478 200 kr
476 520 kr
Audiograf eller logoped
Alle sektorer
520 personer
405 personer
115 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
40 830 kr
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
40 830 kr
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 259 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
41 990 kr
42 210 kr
41 240 kr
503 880 kr
506 520 kr
494 880 kr
Ca 259 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
42 140 kr
42 310 kr
41 540 kr
505 680 kr
507 720 kr
498 480 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken