Logoped hjelper mann.
Yrkesskildring

Logoped

favoritt ikon

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Logopeden utreder og jobbar med menneske som har ulike former for kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk- og talevanskar, taleflytvanskar (stamming eller løpsk tale) og svelgevanskar. 

Det er fleire årsaker til at menneske kan ha problem med å kommunisere. Nokre er fødd med det, medan andre har fått vanskane på grunn av sjukdom, skadar eller ulykker, som for eksempel hjerneslag eller hovudeskadar. Som logoped må du vurdere om tiltaka bør vere i form av førebygging, diagnostisering, undervising og/eller rettleiing. Arbeidsoppgåvene til logopeden varierer etter kvar han jobbar og kva fagområde han jobbar innanfor.

Som logoped samarbeider du med ei rekke andre yrkesgrupper. Desse kan vere lærarar, barnehagelærarar, spesialpedagogar, pedagogisk-psykologiske rådgivarar og andre tilsette i skoleverket og skolens stønadssystem. Du kan også samarbeide med helsepersonell som legar, psykologar, fysioterapeutar, sykepleiarar og ergoterapeutar.

Kvar arbeider logopedar?

Logopeden er tilsett i barnehage, skole, vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivingsteneste, ressurssenter, kompetansesenter, rehabiliteringssenter eller sjukehus. Logopedar jobbar også med undervisning og forsking på universitet og høgskole. Logopeden kan også arbeide i privat praksis eller starte eigen bedrift.

Personlege eigenskapar

Som logoped må du vere tolmodig, ha empati, forståing og respekt for andre. Du bør like å vere rundt menneske. Som logoped bør du ha gode kommunikasjonsferdigheiter og gode norskkunnskapar. Du bør også vere målmedviten, og evne å jobbe både saman med andre og aleine.

Utdanning

For å bli ein logoped i Noreg må du ha ei mastergrad i logoped. Det betyr at du må ha fullført ei relevant bachelorgrad eller tilsvarande først. Relevante studiar er spesialpedagogikk, pedagogikk, lærarutdanning/barnehagelærarutdanning, ulike helsefag, psykologi og lingvistikk/fonetikk.

Sjå oversikt over utdanningsstader

Etter- og vidareutdanning
Det finst tilbod om kurs, etterutdanning og vidareutdanning for logopedar, både innanlands og utanlands.

Hva er de vanligste utdanningene for logopedar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Audiograf eller logoped
Heltid
Alle sektorer
417 personer
315 personer
102 personer
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
41 190 kr
41 310 kr
40 830 kr
494 280 kr
495 720 kr
489 960 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
41 190 kr
41 310 kr
40 830 kr
494 280 kr
495 720 kr
489 960 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
42 320 kr
42 280 kr
42 450 kr
507 840 kr
507 360 kr
509 400 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
42 480 kr
42 390 kr
42 760 kr
509 760 kr
508 680 kr
513 120 kr
Audiograf eller logoped
Deltid
Alle sektorer
152 personer
135 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 560 kr
43 560 kr
522 720 kr
522 720 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 560 kr
43 560 kr
522 720 kr
522 720 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca
44 890 kr
44 720 kr
538 680 kr
536 640 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca
45 140 kr
44 990 kr
541 680 kr
539 880 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Privat
146 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 490 kr
497 880 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 490 kr
497 880 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca
43 900 kr
526 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca
44 000 kr
528 000 kr
Audiograf eller logoped
Heltid
Statlig
213 personer
164 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 830 kr
40 830 kr
489 960 kr
489 960 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 780 kr
39 880 kr
477 360 kr
478 560 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
40 020 kr
40 070 kr
480 240 kr
480 840 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.