Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Logistikkoperatører henter varer på et lager
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Logistikkoperatør

Ein logistikkoperatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.

Som logistikkoperatør jobbar du med transport av varer. Du skal sjå til at varer som bedrifta mottar, lagrar, sorterer og sender ikkje vert skada og at dei kjem fram til kunden til avtalt tid. 

Det inneber mellom anna sikring av last og planlegging, lagring og klargjering for frakt av gods. Ein del av arbeidet vil også innebere behandling av dokument og kundeservice. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein logistikkoperatør:

 • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemiddel
 • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
 • Kundebehandling
 • Planlegge vareflyt og lagring 
 • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling  
 • Vedlikehald og bruk av teknisk utstyr 
 • Spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging 

Logistikkoperatøren kan også bli kalla lagerarbeidar.

Video

Hvor jobber logistikkoperatørar ?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminal eller flyplass. Du kan også arbeide i ein rekke andre bransjar, som treforedlingsindustrien, verkstadindustrien, mekaniske industriar, metallurgiske industriar eller andre industriar og næringsverksemder.

Personlige egenskaper

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og nøyaktig. Du bør være serviceretta og venleg.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Hva jobber logistikkoperatørutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 454102 - Terminalarbeiderfaget, VK II
 • 455226 - Materialadministrasjonsfaget, VK II
 • 481905 - Logistikkfaget, Vg3

Bedrifter

Logistikkoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4321 - Lagermedarbeidere og material-forvaltere
 • 9333 - Laste- og lossearbeidere
 • 1324 - Ledere av logistikk og transport mv.
 • 4322 - Logistikkmedarbeidere
 • 8344 - Truckførere
 • 9334 - Varepåfyllere

Sist kvalitetsikret den 14. desember 2016, av Opplæringskontoret for service og samferdsel