Logistikkoperatører henter varer på et lager
Yrkesskildring

Logistikk­operatør

favoritt ikon

Ein logistikkoperatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.

Som logistikkoperatør jobbar du med transport av varer. Du skal sjå til at varer som bedrifta mottar, lagrar, sorterer og sender ikkje vert skada og at dei kjem fram til kunden til avtalt tid. 

Det inneber mellom anna sikring av last og planlegging, lagring og klargjering for frakt av gods. Ein del av arbeidet vil også innebere behandling av dokument og kundeservice. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein logistikkoperatør:

  • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
  • Lasting og lossing med tekniske hjelpemiddel
  • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
  • Kundebehandling
  • Planlegge vareflyt og lagring 
  • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling  
  • Vedlikehald og bruk av teknisk utstyr 
  • Spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging 

Logistikkoperatøren kan også bli kalla lagerarbeidar.

Kvar arbeider logistikkoperatørar?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminal eller flyplass. Du kan også arbeide i ein rekke andre bransjar, som treforedlingsindustrien, verkstadindustrien, mekaniske industriar, metallurgiske industriar eller andre industriar og næringsverksemder.

Personlege eigenskapar

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og nøyaktig. Du bør være serviceretta og venleg.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Kva jobbar logistikkoperatørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for logistikkoperatørar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Alle sektorer
7 918 personer
1 200 personer
6 718 personer
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
66 740 kr
66 680 kr
66 750 kr
800 880 kr
800 160 kr
801 000 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
Ca 412 kr
67 580 kr
67 170 kr
67 660 kr
810 960 kr
806 040 kr
811 920 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
468 personer
369 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
57 770 kr
58 280 kr
693 240 kr
699 360 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
58 080 kr
58 630 kr
696 960 kr
703 560 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Privat
7 765 personer
1 166 personer
6 599 personer
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 370 kr
Ca 382 kr
Ca 370 kr
60 000 kr
61 890 kr
60 000 kr
720 000 kr
742 680 kr
720 000 kr
Ca 413 kr
Ca 412 kr
Ca 413 kr
66 850 kr
66 690 kr
66 880 kr
802 200 kr
800 280 kr
802 560 kr
Ca 413 kr
Ca 412 kr
Ca 413 kr
67 660 kr
67 130 kr
67 760 kr
811 920 kr
805 560 kr
813 120 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Privat
462 personer
366 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
600 000 kr
600 000 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
57 810 kr
58 310 kr
693 720 kr
699 720 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca 360 kr
58 130 kr
58 660 kr
697 560 kr
703 920 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Alle sektorer
25 525 personer
3 477 personer
22 048 personer
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 239 kr
38 500 kr
37 420 kr
38 730 kr
462 000 kr
449 040 kr
464 760 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 239 kr
39 180 kr
37 750 kr
39 500 kr
470 160 kr
453 000 kr
474 000 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
39 810 kr
38 280 kr
40 050 kr
477 720 kr
459 360 kr
480 600 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
41 910 kr
39 600 kr
42 280 kr
502 920 kr
475 200 kr
507 360 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Deltid
Alle sektorer
10 719 personer
2 568 personer
8 151 personer
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 050 kr
35 940 kr
36 090 kr
432 600 kr
431 280 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 220 kr
36 000 kr
36 300 kr
434 640 kr
432 000 kr
435 600 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
36 140 kr
35 640 kr
36 290 kr
433 680 kr
427 680 kr
435 480 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
37 130 kr
36 300 kr
37 370 kr
445 560 kr
435 600 kr
448 440 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Privat
25 256 personer
3 406 personer
21 850 personer
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 239 kr
38 540 kr
37 440 kr
38 750 kr
462 480 kr
449 280 kr
465 000 kr
Ca 238 kr
Ca 231 kr
Ca 239 kr
39 220 kr
37 770 kr
39 520 kr
470 640 kr
453 240 kr
474 240 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
39 830 kr
38 310 kr
40 060 kr
477 960 kr
459 720 kr
480 720 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
41 940 kr
39 640 kr
42 290 kr
503 280 kr
475 680 kr
507 480 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Deltid
Privat
10 676 personer
2 551 personer
8 125 personer
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 050 kr
35 900 kr
36 090 kr
432 600 kr
430 800 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 222 kr
Ca 223 kr
36 220 kr
35 970 kr
36 300 kr
434 640 kr
431 640 kr
435 600 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
36 140 kr
35 640 kr
36 300 kr
433 680 kr
427 680 kr
435 600 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
37 130 kr
36 300 kr
37 390 kr
445 560 kr
435 600 kr
448 680 kr
Lagermedarbeider eller materialforvalter
Heltid
Statlig
231 personer
163 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 290 kr
37 410 kr
447 480 kr
448 920 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 770 kr
38 040 kr
453 240 kr
456 480 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 232 kr
37 290 kr
37 600 kr
447 480 kr
451 200 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 232 kr
38 410 kr
38 900 kr
460 920 kr
466 800 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
6 530 personer
1 731 personer
4 799 personer
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
44 020 kr
42 620 kr
44 650 kr
528 240 kr
511 440 kr
535 800 kr
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
44 260 kr
42 620 kr
45 080 kr
531 120 kr
511 440 kr
540 960 kr
Ca 284 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
46 000 kr
44 460 kr
46 560 kr
552 000 kr
533 520 kr
558 720 kr
Ca 284 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
48 060 kr
45 570 kr
48 960 kr
576 720 kr
546 840 kr
587 520 kr
Logistikkmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
772 personer
256 personer
516 personer
Ca 224 kr
Ca 230 kr
Ca 219 kr
36 240 kr
37 340 kr
35 440 kr
434 880 kr
448 080 kr
425 280 kr
Ca 224 kr
Ca 230 kr
Ca 219 kr
36 240 kr
37 340 kr
35 540 kr
434 880 kr
448 080 kr
426 480 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
Ca 232 kr
38 150 kr
39 200 kr
37 610 kr
457 800 kr
470 400 kr
451 320 kr
Ca 235 kr
Ca 242 kr
Ca 232 kr
39 000 kr
39 630 kr
38 670 kr
468 000 kr
475 560 kr
464 040 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Privat
6 250 personer
1 658 personer
4 592 personer
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
44 480 kr
43 020 kr
45 050 kr
533 760 kr
516 240 kr
540 600 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
44 740 kr
43 020 kr
45 520 kr
536 880 kr
516 240 kr
546 240 kr
Ca 286 kr
Ca 277 kr
Ca 290 kr
46 380 kr
44 820 kr
46 940 kr
556 560 kr
537 840 kr
563 280 kr
Ca 286 kr
Ca 277 kr
Ca 290 kr
48 500 kr
45 950 kr
49 410 kr
582 000 kr
551 400 kr
592 920 kr
Logistikkmedarbeider
Deltid
Privat
721 personer
231 personer
490 personer
Ca 225 kr
Ca 232 kr
Ca 220 kr
36 440 kr
37 510 kr
35 640 kr
437 280 kr
450 120 kr
427 680 kr
Ca 225 kr
Ca 232 kr
Ca 220 kr
36 440 kr
37 510 kr
35 740 kr
437 280 kr
450 120 kr
428 880 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
Ca 233 kr
38 370 kr
39 610 kr
37 770 kr
460 440 kr
475 320 kr
453 240 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
Ca 233 kr
39 230 kr
40 050 kr
38 830 kr
470 760 kr
480 600 kr
465 960 kr
Logistikkmedarbeider
Heltid
Statlig
255 personer
184 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 650 kr
35 800 kr
427 800 kr
429 600 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 700 kr
35 860 kr
428 400 kr
430 320 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 050 kr
37 390 kr
444 600 kr
448 680 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 690 kr
38 070 kr
452 280 kr
456 840 kr
Truckfører
Heltid
Alle sektorer
615 personer
596 personer
Ca 227 kr
Ca
Ca 227 kr
36 700 kr
36 700 kr
440 400 kr
440 400 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 227 kr
38 870 kr
38 910 kr
466 440 kr
466 920 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 360 kr
37 370 kr
448 320 kr
448 440 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
41 650 kr
41 710 kr
499 800 kr
500 520 kr
Truckfører
Deltid
Alle sektorer
164 personer
160 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 240 kr
34 240 kr
410 880 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
35 060 kr
35 030 kr
420 720 kr
420 360 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 510 kr
35 570 kr
426 120 kr
426 840 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
39 110 kr
39 220 kr
469 320 kr
470 640 kr
Truckfører
Heltid
Privat
614 personer
595 personer
Ca 227 kr
Ca
Ca 227 kr
36 700 kr
36 700 kr
440 400 kr
440 400 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 227 kr
38 880 kr
38 910 kr
466 560 kr
466 920 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 360 kr
448 200 kr
448 320 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
41 640 kr
41 710 kr
499 680 kr
500 520 kr
Truckfører
Deltid
Privat
164 personer
160 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 240 kr
34 240 kr
410 880 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
35 060 kr
35 030 kr
420 720 kr
420 360 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 510 kr
35 570 kr
426 120 kr
426 840 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
39 110 kr
39 220 kr
469 320 kr
470 640 kr
Laste- eller lossearbeider
Heltid
Alle sektorer
2 248 personer
163 personer
2 085 personer
Ca 230 kr
Ca 215 kr
Ca 231 kr
37 190 kr
34 900 kr
37 350 kr
446 280 kr
418 800 kr
448 200 kr
Ca 230 kr
Ca 215 kr
Ca 231 kr
37 450 kr
34 900 kr
37 690 kr
449 400 kr
418 800 kr
452 280 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
37 780 kr
37 370 kr
37 810 kr
453 360 kr
448 440 kr
453 720 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
39 750 kr
37 980 kr
39 890 kr
477 000 kr
455 760 kr
478 680 kr
Laste- eller lossearbeider
Deltid
Alle sektorer
3 001 personer
545 personer
2 456 personer
Ca 200 kr
Ca 172 kr
Ca 203 kr
32 480 kr
27 790 kr
32 950 kr
389 760 kr
333 480 kr
395 400 kr
Ca 200 kr
Ca 172 kr
Ca 203 kr
32 540 kr
27 790 kr
33 080 kr
390 480 kr
333 480 kr
396 960 kr
Ca 203 kr
Ca 177 kr
Ca 207 kr
32 870 kr
28 740 kr
33 540 kr
394 440 kr
344 880 kr
402 480 kr
Ca 203 kr
Ca 177 kr
Ca 207 kr
34 400 kr
29 140 kr
35 250 kr
412 800 kr
349 680 kr
423 000 kr
Laste- eller lossearbeider
Heltid
Privat
2 233 personer
159 personer
2 074 personer
Ca 230 kr
Ca 215 kr
Ca 231 kr
37 190 kr
34 900 kr
37 350 kr
446 280 kr
418 800 kr
448 200 kr
Ca 230 kr
Ca 215 kr
Ca 231 kr
37 460 kr
34 900 kr
37 690 kr
449 520 kr
418 800 kr
452 280 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
37 780 kr
37 370 kr
37 810 kr
453 360 kr
448 440 kr
453 720 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 233 kr
39 750 kr
38 000 kr
39 890 kr
477 000 kr
456 000 kr
478 680 kr
Laste- eller lossearbeider
Deltid
Privat
2 945 personer
517 personer
2 428 personer
Ca 200 kr
Ca 172 kr
Ca 204 kr
32 480 kr
27 860 kr
32 980 kr
389 760 kr
334 320 kr
395 760 kr
Ca 200 kr
Ca 172 kr
Ca 204 kr
32 550 kr
27 860 kr
33 110 kr
390 600 kr
334 320 kr
397 320 kr
Ca 203 kr
Ca 177 kr
Ca 207 kr
32 920 kr
28 720 kr
33 570 kr
395 040 kr
344 640 kr
402 840 kr
Ca 203 kr
Ca 177 kr
Ca 207 kr
34 460 kr
29 140 kr
35 280 kr
413 520 kr
349 680 kr
423 360 kr
Varepåfyller
Heltid
Alle sektorer
510 personer
428 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 400 kr
33 400 kr
400 800 kr
400 800 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 420 kr
33 470 kr
401 040 kr
401 640 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 280 kr
33 310 kr
399 360 kr
399 720 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
34 420 kr
34 550 kr
413 040 kr
414 600 kr
Varepåfyller
Deltid
Alle sektorer
974 personer
248 personer
726 personer
Ca 184 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
29 880 kr
29 830 kr
29 920 kr
358 560 kr
357 960 kr
359 040 kr
Ca 184 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
29 880 kr
29 830 kr
29 920 kr
358 560 kr
357 960 kr
359 040 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 750 kr
29 990 kr
29 680 kr
357 000 kr
359 880 kr
356 160 kr
Ca 184 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
30 160 kr
30 190 kr
30 160 kr
361 920 kr
362 280 kr
361 920 kr
Varepåfyller
Heltid
Privat
506 personer
425 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 440 kr
33 410 kr
401 280 kr
400 920 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 450 kr
33 480 kr
401 400 kr
401 760 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 330 kr
33 350 kr
399 960 kr
400 200 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
34 480 kr
34 600 kr
413 760 kr
415 200 kr
Varepåfyller
Deltid
Privat
970 personer
245 personer
725 personer
Ca 184 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
29 830 kr
29 720 kr
29 960 kr
357 960 kr
356 640 kr
359 520 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
29 830 kr
29 720 kr
29 960 kr
357 960 kr
356 640 kr
359 520 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 720 kr
29 860 kr
29 680 kr
356 640 kr
358 320 kr
356 160 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
30 130 kr
30 060 kr
30 160 kr
361 560 kr
360 720 kr
361 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Flygeleiaren overvakar og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske komponentane i til dømes navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar og autopilotsystem i eit luftfartøy.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Konduktør

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjerane sin sikkerheit om bord i toget og når dei stig av og på toget.