Klinisk sosionom ved spillemaskiner.
Yrkesskildring

Klinisk sosionom

favoritt ikon

Som klinisk sosionom arbeider du for å forbetre klientane si evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Ein klinisk sosionom er ein sosionom med vidareutdanning innan klinisk sosialt arbeid. Kliniske sosionomar arbeider terapeutisk med menneske med mentale, kjenslemessige eller åtferdsrelaterte problem. Arbeidet kan utførast gjennom individuell oppfølging eller gruppeterapi.

Det er vanleg å spesialisere seg innan:

  • familieterapi
  • psykisk helsearbeid
  • psykisk helse hos barn og unge
  • gruppemetode i sosial- og helsesektoren
  • rusproblematikk

Kvar arbeider kliniske sosionomar?

Du kan arbeide både i det private og det offentlege. Eksempel på arbeidsstader kan vere barnevernstenesta, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorga, skolesektoren, familievern, flyktning- og innvandrararbeid og i frivillige organisasjonar.

Personlege eigenskapar

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om og har evne til å sjå kvart enkelt menneske. Du bør vere empatisk og ha eit genuint ønske om å hjelpe menneske. I tillegg er det viktig å vere tolmodig og ha gode kommunikasjonsevner.

Utdanning

For å bli klinisk sosionom må du ha ein godkjent bachelor i sosialt arbeid eller tilsvarande utdanning frå utlandet. I tillegg må du ha minst fem års arbeidserfaring som sosionom. Du må ha jobba i minst to år før du tek til på vidareutdanninga innan eit klinisk område. Klinisk vidareutdanning føreset at du er i praksis samtidig som du studerer.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar sosialsektorutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 664 personer
1 418 personer
246 personer
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca 267 kr
42 290 kr
42 120 kr
43 180 kr
507 480 kr
505 440 kr
518 160 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
Ca 267 kr
42 290 kr
42 120 kr
43 180 kr
507 480 kr
505 440 kr
518 160 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 260 kr
43 160 kr
43 950 kr
519 120 kr
517 920 kr
527 400 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 590 kr
43 500 kr
44 210 kr
523 080 kr
522 000 kr
530 520 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
5 302 personer
4 447 personer
855 personer
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 460 kr
42 160 kr
43 970 kr
509 520 kr
505 920 kr
527 640 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 460 kr
42 160 kr
43 970 kr
509 520 kr
505 920 kr
527 640 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 275 kr
42 510 kr
42 130 kr
44 530 kr
510 120 kr
505 560 kr
534 360 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 275 kr
42 980 kr
42 600 kr
45 030 kr
515 760 kr
511 200 kr
540 360 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Kommunal
4 753 personer
4 188 personer
565 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 430 kr
41 330 kr
42 770 kr
497 160 kr
495 960 kr
513 240 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 430 kr
41 330 kr
42 770 kr
497 160 kr
495 960 kr
513 240 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
41 560 kr
41 290 kr
43 560 kr
498 720 kr
495 480 kr
522 720 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 269 kr
42 050 kr
41 780 kr
44 080 kr
504 600 kr
501 360 kr
528 960 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Kommunal
1 133 personer
996 personer
137 personer
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
41 380 kr
41 380 kr
41 400 kr
496 560 kr
496 560 kr
496 800 kr
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
41 380 kr
41 380 kr
41 400 kr
496 560 kr
496 560 kr
496 800 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 268 kr
42 780 kr
42 710 kr
43 340 kr
513 360 kr
512 520 kr
520 080 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 268 kr
43 150 kr
43 080 kr
43 680 kr
517 800 kr
516 960 kr
524 160 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Kommunal
3 620 personer
3 192 personer
428 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 450 kr
41 330 kr
42 830 kr
497 400 kr
495 960 kr
513 960 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 264 kr
41 450 kr
41 330 kr
42 830 kr
497 400 kr
495 960 kr
513 960 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 269 kr
41 360 kr
41 060 kr
43 590 kr
496 320 kr
492 720 kr
523 080 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 269 kr
41 870 kr
41 570 kr
44 140 kr
502 440 kr
498 840 kr
529 680 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Privat
1 094 personer
772 personer
322 personer
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 270 kr
43 140 kr
42 990 kr
43 750 kr
517 680 kr
515 880 kr
525 000 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 270 kr
43 140 kr
42 990 kr
43 750 kr
517 680 kr
515 880 kr
525 000 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
43 980 kr
43 750 kr
44 540 kr
527 760 kr
525 000 kr
534 480 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
44 200 kr
43 960 kr
44 800 kr
530 400 kr
527 520 kr
537 600 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Privat
301 personer
235 personer
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca
42 150 kr
41 810 kr
505 800 kr
501 720 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
Ca
42 150 kr
41 810 kr
505 800 kr
501 720 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 810 kr
42 690 kr
513 720 kr
512 280 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca
42 940 kr
42 820 kr
515 280 kr
513 840 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Privat
793 personer
537 personer
256 personer
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 380 kr
43 140 kr
43 960 kr
520 560 kr
517 680 kr
527 520 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 271 kr
43 380 kr
43 140 kr
43 960 kr
520 560 kr
517 680 kr
527 520 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 276 kr
44 220 kr
44 010 kr
44 650 kr
530 640 kr
528 120 kr
535 800 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 276 kr
44 460 kr
44 240 kr
44 930 kr
533 520 kr
530 880 kr
539 160 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Statlig
1 119 personer
905 personer
214 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
45 420 kr
45 420 kr
45 920 kr
545 040 kr
545 040 kr
551 040 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
45 420 kr
45 420 kr
45 920 kr
545 040 kr
545 040 kr
551 040 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 288 kr
45 720 kr
45 500 kr
46 670 kr
548 640 kr
546 000 kr
560 040 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 288 kr
46 210 kr
45 960 kr
47 320 kr
554 520 kr
551 520 kr
567 840 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Deltid
Statlig
230 personer
187 personer
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca
45 330 kr
45 240 kr
543 960 kr
542 880 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca
45 330 kr
45 240 kr
543 960 kr
542 880 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
45 940 kr
45 860 kr
551 280 kr
550 320 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
46 340 kr
46 300 kr
556 080 kr
555 600 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Heltid
Statlig
889 personer
718 personer
171 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
45 420 kr
45 420 kr
45 830 kr
545 040 kr
545 040 kr
549 960 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
45 420 kr
45 420 kr
45 830 kr
545 040 kr
545 040 kr
549 960 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 288 kr
45 690 kr
45 450 kr
46 710 kr
548 280 kr
545 400 kr
560 520 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 288 kr
46 200 kr
45 910 kr
47 420 kr
554 400 kr
550 920 kr
569 040 kr
Barnevern- eller familievernmedarbeider
Alle sektorer
6 966 personer
5 865 personer
1 101 personer
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 450 kr
42 150 kr
43 960 kr
509 400 kr
505 800 kr
527 520 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 271 kr
42 450 kr
42 150 kr
43 960 kr
509 400 kr
505 800 kr
527 520 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
42 620 kr
42 280 kr
44 470 kr
511 440 kr
507 360 kr
533 640 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 275 kr
43 070 kr
42 730 kr
44 940 kr
516 840 kr
512 760 kr
539 280 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold