Farshad Monseni sitter ved en kontorpult, to dataskjermer i bakgrunnen.

YrkesintervjuKlinisk sosionom favoritt ikon

– Jeg jobber med den lille forskjellen som gjør at barn føler seg ivaretatt, sett og hørt, sier Farshad Monseni.

Farshad Monseni
51 år
Klinisk sosionom
Politiet i Sør-Øst, Statens barnehus, Sandefjord

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg utdannet meg til sosionom og jobbet i forskjellige offentlige instanser i mange år. Så begynte jeg å jobbe på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) hvor en av betingelsene var å være klinisk sosionom. Jeg ville drive med hjelp til selvhjelp og med er et yrke hvor du selv må våge å motta veiledning for å kunne veilede andre. Jeg satt på skolebenken i tre år, fast bestemt på å jobbe med barne- og ungdomspsykiatri. Det er et bredt felt og jeg er godt fornøyd med valget. Vi jobber med krevende saker og å ha både livs- og yrkeserfaring er avgjørende i en stilling som min.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er ansatt i politiet og jobber på Statens barnehus. På barnehuset gjøres tilrettelagte avhør i politisaker hvor barn og ungdom kan ha vært utsatt for, eller vitne til vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med psykisk utviklingshemming. Statens barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i saker hvor det er mistanke om vold og overgrep.

Jeg jobber ikke som politi, men er spesialist i barne- og unges psykiske helse og barnefaglig rådgiver. Jeg må sette meg inn i saker og samarbeide med politiadvokat, etterforsker og barnevern. Sammen forbereder og planlegger vi avhørsdagen. I noen tilfeller er jeg også i kontakt med andre offentlige instanser som hjelper barna som skal avhøres.

Når et barn kommer til oss tar jeg og den som skal gjøre avhøret imot barnet og dets pårørende. Jeg er ikke selv med i avhørsrommet, men sitter i et annet rom sammen med politiadvokat, etterforsker, barnevernet og eventuelt andre involverte. Vi ser avhøret på en skjerm. Barnet avhøres av en som er spesialutdannet i å snakke med barn.

Hvis det er behov for terapi i etterkant av avhøret så kan jeg gi opptil 15 timers terapi med barnet. Jeg snakker med og ikke til barnet, som skal få være ekspert på eget liv. Jeg er til stede med hode og hjerte, viser at jeg genuint ønsker å lytte, forstå og hjelpe.

Telefonen kan ringe når som helst i løpet av arbeidsdagen. Det kan for eksempel være en barnehage som har en mistanke om noe ulovlig.

Vi er et kompetansesenter og jeg har mange andre arbeidsoppgaver som undervisning for helsesøster, barnevernet, høgskoler, barnehager, skoler med flere.

img_4097.jpg

Farshad Monseni ved en kontorpult i et stort rom med flere PC-skjermer og en stor tv-skjerm på veggen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg utdannet meg først til sosionom og jobbet i mange år. I BUP fikk jeg tilbud om videreutdanning til å ta utdanning som klinisk sosionom i barne- og unges psykiske helse. Det var en tre åring spesialistutdanning. Parallelt tok jeg en toårig familieterapi utdanning. Tittelen klinisk sosionom er basert på en femårig utdanning. Ordet klinisk blir tildelt av Fellesorganisasjonen (FO) på vegne av departementet etter gitte krav. Det er mange krav til det å bli klinisk sosionom og kriteriene finner man på fellesorganisasjon hjemmeside. Den virkelig store kunsten i mitt yrke er å være så profesjonell at jeg legger igjen jobben på kontoret. Noen ganger lykkes jeg ikke med det.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke hvis du ikke er god å kommunisere. Jobben er ikke noe for nyutdannede og passer heller ikke hvis du ikke har en profesjonell holdning til sakene. De må kunne håndteres.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å være der for dem som trenger det og kunne gjøre den lille forskjellen. Det er alltid et håp.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst å ikke kunne følge opp videre. Mitt mandat er her og når barnet går ut herfra vet vi ikke hva som skjer videre. Vi er med i noen viktige timer i et barns liv, og så er vi ute.

img_4084.jpg

Lekekrok med dukkehus og lekekjøkken.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må ønske å jobbe med det psykososiale. Ting som betyr mye i livet og hjelp til selvhjelp. En som kan hjelpe barna der og da, kunne tåle en trøkk og ikke er redd for å ta et tak.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De aller fleste jobber i NAV, barnevernet og andre kommunale tjenester. Noen starter for seg selv som terapeuter og veiledere. Det er også mange andre muligheter i psykiatrien, barnevernsinstitusjon, departement og direktorat, innen rusomsorgen, sykehussosionom, fengsel og også som rådgiver hos fylkesmannen. Leger uten grenser, Røde Kors og andre humanitære organisasjoner trenger noen ganger også kliniske sosionomer. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som seniorrådgiver er lønnen et sted mellom 570 000 og 650 000 kroner i året med full ansiennitet.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er store muligheter for å finne en jobb. Jeg kjenner ingen arbeidsledige kliniske sosionomer.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
    • Vi jobber med krevende saker og å ha både livs- og yrkeserfaring er avgjørende i en stilling som min.
    • Den virkelig store kunsten i mitt yrke er å være så profesjonell at jeg legger igjen jobben på kontoret. Noen ganger lykkes jeg ikke med det.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser