Klinisk ernæringsfysiolog
Yrkesskildring

Klinisk ernærings­fysiolog

favoritt ikon

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Ein klinisk ernæringsfysiolog undersøker, stiller diagnosar, rettleier om førebygging og behandlar sjukdomar og tilstandar knytt til kosthald, og tilstandar som påverkar mellom anna omsettinga og trongen til næringar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein klinisk ernæringsfysiolog:

  • kartlegge og vurdere behova til klienten basert på sjukehistoria, høgde, vekt og relevante blodprøvar
  • tilråde behandling, som for eksempel å justere kosthaldet, byrje med spesialkost, næringsdrikker eller intravenøs næring
  • behandle menneske som har ein sjukdom eller ei annan tilstand relatert til kosthald og ernæring
  • rettleie innan kosthald og ernæring
  • gi opplæring til pasientar, pårørande, barnehagar, skolar og helsepersonell
  • folkehelsearbeid, som for eksempel å utvikle informasjonsmateriell om kosthald og ernæring
  • førebyggje, rettleie og behandle såkalla livsstilssjukdommar, som hjarte- og karsjukdom, diabetes type 2 og overvekt

Arbeidsoppgåvene vil variere etter kvar du jobbar.

For enkelte sjukdommar er ei endring i kosthald den einaste behandlingsmetoden, til dømes ved cøliaki, matallergi, matintoleranse eller medfødde metabolske sjukdommar. 

Som klinisk ernæringsfysiolog kan du òg jobbe med friske og sjuke barn si vekst og utvikling, eller med kroniske eller akutte sjukdommar hos vaksne i alle aldra, til dømes kreftsjukdom, mage-tarmsjukdom eller lungesjukdom. Du kan òg drive med forsking. 

Klinisk ernæringsfysiolog er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet. Merk at liknande yrkestitlar som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgjevar ikkje er det same som klinisk ernæringsfysiolog og at desse ikkje er beskytta titlar. 

Kvar arbeider kliniske ernæringsfysiolog?

Kliniske ernæringsfysiologar jobbar ofte på sjukehus, og stadig fleire jobbar i kommunar og fylkeskommunar. Nokre kliniske ernæringsfysiologar jobbar også som sjølvstendig næringsdrivande.

Kliniske ernæringsfysiologar kan også jobbe på opplysingskontor, i matvare- og legemiddelindustrien og i helseforvaltinga, deriblant i Helsedirektoratet. Nokon jobbar også med forsking eller undervisning. 

Personlege eigenskapar

Som helsepersonell bør du like å jobbe med menneske, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du bør ha interesse for kosthald, medisinske spørsmål, fysiologi, kjemi og biologi.

Utdanning

Det tar fem år å utdanne seg til den beskytta tittelen klinisk ernæringsfysiolog. I Noreg er det per i dag berre Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar ernæringsutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ernæringsfysiolog
Deltid
Alle sektorer
164 personer
147 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 030 kr
43 030 kr
516 360 kr
516 360 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 030 kr
43 030 kr
516 360 kr
516 360 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca
45 350 kr
45 140 kr
544 200 kr
541 680 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca
45 420 kr
45 210 kr
545 040 kr
542 520 kr
Ernæringsfysiolog
Heltid
Alle sektorer
526 personer
407 personer
119 personer
Ca 296 kr
Ca 292 kr
Ca 317 kr
47 920 kr
47 230 kr
51 410 kr
575 040 kr
566 760 kr
616 920 kr
Ca 296 kr
Ca 292 kr
Ca 317 kr
47 920 kr
47 230 kr
51 410 kr
575 040 kr
566 760 kr
616 920 kr
Ca 314 kr
Ca 303 kr
Ca 350 kr
50 800 kr
49 060 kr
56 760 kr
609 600 kr
588 720 kr
681 120 kr
Ca 314 kr
Ca 303 kr
Ca 350 kr
50 860 kr
49 110 kr
56 840 kr
610 320 kr
589 320 kr
682 080 kr
Ernæringsfysiolog
Privat
421 personer
292 personer
129 personer
Ca 309 kr
Ca 305 kr
Ca 317 kr
50 110 kr
49 430 kr
51 410 kr
601 320 kr
593 160 kr
616 920 kr
Ca 309 kr
Ca 305 kr
Ca 317 kr
50 110 kr
49 430 kr
51 410 kr
601 320 kr
593 160 kr
616 920 kr
Ca 327 kr
Ca 316 kr
Ca 350 kr
52 950 kr
51 200 kr
56 680 kr
635 400 kr
614 400 kr
680 160 kr
Ca 327 kr
Ca 316 kr
Ca 350 kr
53 010 kr
51 250 kr
56 760 kr
636 120 kr
615 000 kr
681 120 kr
Ernæringsfysiolog
Heltid
Privat
335 personer
221 personer
114 personer
Ca 314 kr
Ca 310 kr
Ca 321 kr
50 920 kr
50 170 kr
52 050 kr
611 040 kr
602 040 kr
624 600 kr
Ca 314 kr
Ca 310 kr
Ca 321 kr
50 920 kr
50 170 kr
52 050 kr
611 040 kr
602 040 kr
624 600 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 354 kr
54 220 kr
52 600 kr
57 380 kr
650 640 kr
631 200 kr
688 560 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 354 kr
54 270 kr
52 640 kr
57 460 kr
651 240 kr
631 680 kr
689 520 kr
Ernæringsfysiolog
Statlig
240 personer
234 personer
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca
45 080 kr
45 080 kr
540 960 kr
540 960 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca
45 080 kr
45 080 kr
540 960 kr
540 960 kr
Ca 281 kr
Ca 281 kr
Ca
45 560 kr
45 590 kr
546 720 kr
547 080 kr
Ca 281 kr
Ca 281 kr
Ca
45 620 kr
45 650 kr
547 440 kr
547 800 kr
Ernæringsfysiolog
Heltid
Statlig
176 personer
172 personer
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 940 kr
44 940 kr
539 280 kr
539 280 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 940 kr
44 940 kr
539 280 kr
539 280 kr
Ca 279 kr
Ca 279 kr
Ca
45 130 kr
45 160 kr
541 560 kr
541 920 kr
Ca 279 kr
Ca 279 kr
Ca
45 190 kr
45 220 kr
542 280 kr
542 640 kr
Ernæringsfysiolog
Alle sektorer
690 personer
554 personer
136 personer
Ca 293 kr
Ca 289 kr
Ca 314 kr
47 500 kr
46 780 kr
50 850 kr
570 000 kr
561 360 kr
610 200 kr
Ca 293 kr
Ca 289 kr
Ca 314 kr
47 500 kr
46 780 kr
50 850 kr
570 000 kr
561 360 kr
610 200 kr
Ca 309 kr
Ca 299 kr
Ca 346 kr
50 020 kr
48 420 kr
56 100 kr
600 240 kr
581 040 kr
673 200 kr
Ca 309 kr
Ca 299 kr
Ca 346 kr
50 080 kr
48 480 kr
56 170 kr
600 960 kr
581 760 kr
674 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken