Yrkesbeskrivelse

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Ein klinisk ernæringsfysiolog undersøker, stiller diagnosar, rettleier om førebygging og behandlar sjukdomar og tilstandar knytt til kosthald.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • kartlegga og vurdera behovet til pasienten eller klienten ut frå sjukehistoria deira, høgde, vekt og blodprøvar
 • tilrå behandling, som til dømes å justera kosthaldet, byrja med spesialkost, næringsdrikker eller intravenøs næring
 • gi råd om kosthald og ernæring
 • gi opplæring til pasientar og pårørande deira, til helsepersonell, barnehagar, skolar eller andre
 • folkehelsearbeid, til dømes ved å utvikla informasjonsmateriell om kosthald og ernæring
 • førebygga, rettleia og behandla såkalla livsstilssjukdommar, som hjarte- og karsjukdom, diabetes type 2 og overvekt

Arbeidsoppgåvene vil variere etter kvar du jobbar. Du kan òg drive med forsking. 

Klinisk ernæringsfysiolog er ein beskytta tittel som krev autorisasjon  frå Helsedirektoratet. Merk at liknande yrkestitlar som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgjevar ikkje er det same som klinisk ernæringsfysiolog og at desse ikkje er beskytta titlar. 

Hvor jobber kliniske ernæringsfysiolog ?

Kliniske ernæringsfysiologar jobbar ofte på sjukehus, og stadig fleire arbeider no òg i kommunar og fylkeskommunar. Nokre kliniske ernæringsfysiologar driv eigen praksis og er sjølvstendig næringsdrivande.

Andre aktuelle arbeidsstader er opplysningskontor, matvare- og legemiddelindustri og i helseforvaltninga, mellom dei i Helsedirektoratet. Mange jobbar òg med forsking eller undervisning.

Personlige egenskaper

Som helsepersonell bør du like å jobbe med menneske, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du bør ha interesse for kosthald, medisinske spørsmål, fysiologi, kjemi og biologi.

Utdanning

Det tar fem år å utdanne seg til den beskytta tittelen klinisk ernæringsfysiolog. I Noreg er det per i dag berre Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Hva jobber ernæringsutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 869902 - Dr.scient.-utdanning, ernæring
 • 769906 - Cand.scient.-utdanning, ernæring
 • 769917 - Master, ernæring, toårig
 • 769937 - Master, klinisk ernæring, femårig

Bedrifter

Klinisk ernæringsfysiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2225102 - KLINISK ERNÆRINSFYSIOLOG
 • 2225101 - ERNÆRINGSFYSIOLOG

Sist kvalitetsikret den 18. november 2020, av Kliniske ernæringsfysiologers forening