Klinisk ernæringsfysiolog
Yrkesskildring

Klinisk ernærings­fysiolog

favoritt ikon

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Ein klinisk ernæringsfysiolog undersøker, stiller diagnosar, rettleier om førebygging og behandlar sjukdomar og tilstandar knytt til kosthald, og tilstandar som påverkar mellom anna omsettinga og trongen til næringar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein klinisk ernæringsfysiolog:

  • kartlegge og vurdere behova til klienten basert på sjukehistoria, høgde, vekt og relevante blodprøvar
  • tilråde behandling, som for eksempel å justere kosthaldet, byrje med spesialkost, næringsdrikker eller intravenøs næring
  • behandle menneske som har ein sjukdom eller ei annan tilstand relatert til kosthald og ernæring
  • rettleie innan kosthald og ernæring
  • gi opplæring til pasientar, pårørande, barnehagar, skolar og helsepersonell
  • folkehelsearbeid, som for eksempel å utvikle informasjonsmateriell om kosthald og ernæring
  • førebyggje, rettleie og behandle såkalla livsstilssjukdommar, som hjarte- og karsjukdom, diabetes type 2 og overvekt

Arbeidsoppgåvene vil variere etter kvar du jobbar.

For enkelte sjukdommar er ei endring i kosthald den einaste behandlingsmetoden, til dømes ved cøliaki, matallergi, matintoleranse eller medfødde metabolske sjukdommar. 

Som klinisk ernæringsfysiolog kan du òg jobbe med friske og sjuke barn si vekst og utvikling, eller med kroniske eller akutte sjukdommar hos vaksne i alle aldra, til dømes kreftsjukdom, mage-tarmsjukdom eller lungesjukdom. Du kan òg drive med forsking. 

Klinisk ernæringsfysiolog er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet. Merk at liknande yrkestitlar som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgjevar ikkje er det same som klinisk ernæringsfysiolog og at desse ikkje er beskytta titlar. 

Kvar arbeider kliniske ernæringsfysiolog?

Kliniske ernæringsfysiologar jobbar ofte på sjukehus, og stadig fleire jobbar i kommunar og fylkeskommunar. Nokre kliniske ernæringsfysiologar jobbar også som sjølvstendig næringsdrivande.

Kliniske ernæringsfysiologar kan også jobbe på opplysingskontor, i matvare- og legemiddelindustrien og i helseforvaltinga, deriblant i Helsedirektoratet. Nokon jobbar også med forsking eller undervisning. 

Personlege eigenskapar

Som helsepersonell bør du like å jobbe med menneske, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du bør ha interesse for kosthald, medisinske spørsmål, fysiologi, kjemi og biologi.

Utdanning

Det tar fem år å utdanne seg til den beskytta tittelen klinisk ernæringsfysiolog. I Noreg er det per i dag berre Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar ernæringsutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ernæringsfysiolog
Heltid
Alle sektorer
553 personer
437 personer
116 personer
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 338 kr
48 630 kr
47 500 kr
54 830 kr
583 560 kr
570 000 kr
657 960 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 338 kr
48 630 kr
47 500 kr
54 830 kr
583 560 kr
570 000 kr
657 960 kr
Ca 317 kr
Ca 305 kr
Ca 361 kr
51 290 kr
49 370 kr
58 540 kr
615 480 kr
592 440 kr
702 480 kr
Ca 317 kr
Ca 305 kr
Ca 361 kr
51 360 kr
49 440 kr
58 590 kr
616 320 kr
593 280 kr
703 080 kr
Ernæringsfysiolog
Deltid
Alle sektorer
177 personer
164 personer
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca
44 810 kr
44 420 kr
537 720 kr
533 040 kr
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca
44 810 kr
44 420 kr
537 720 kr
533 040 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca
46 860 kr
46 830 kr
562 320 kr
561 960 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca
46 920 kr
46 890 kr
563 040 kr
562 680 kr
Ernæringsfysiolog
Heltid
Privat
341 personer
229 personer
112 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 345 kr
52 080 kr
50 040 kr
55 920 kr
624 960 kr
600 480 kr
671 040 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 345 kr
52 080 kr
50 040 kr
55 920 kr
624 960 kr
600 480 kr
671 040 kr
Ca 338 kr
Ca 325 kr
Ca 364 kr
54 760 kr
52 680 kr
59 020 kr
657 120 kr
632 160 kr
708 240 kr
Ca 338 kr
Ca 325 kr
Ca 364 kr
54 830 kr
52 750 kr
59 070 kr
657 960 kr
633 000 kr
708 840 kr
Ernæringsfysiolog
Heltid
Statlig
187 personer
185 personer
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
45 970 kr
45 880 kr
551 640 kr
550 560 kr
Ca 284 kr
Ca 283 kr
Ca
45 970 kr
45 880 kr
551 640 kr
550 560 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca
45 830 kr
45 800 kr
549 960 kr
549 600 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca
45 900 kr
45 870 kr
550 800 kr
550 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken