Karriereveileder gir råd på tavle.
Yrkesskildring

Karriererettleiar

favoritt ikon

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.

Ein karriererettleiar hjelper unge eller vaksne til å ta sjølvstendige, bevisste og meiningsfulle val. Karriererrettleiaren hjelper dei med å planleggje ein utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriererettleiar tek du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdiar og ambisjonar, men også samfunnets behov for arbeidskraft, i rettleiinga. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • rettleie unge eller vaksne til å ta val om utdanning og karriere
  • rådgjeving til skriving av CV, søknader og jobbintervju
  • utvikling av karriererettleiingstenestar
  • halde seg oppdatert på utdanningstilbod og arbeidsmarknad

Karriererettleiaren rettleier menneske ved å utvikle deira kunnskap, sjølvinnsikt, sjølvstende og handlingsdugleik. Karriererettleiing kan gjennomførast gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tenester eller som ein kombinasjon av desse.

Kvar arbeider karriererettleiarar?

Karriererettleiarar er ofte tilknytt universitet, høgskolar, vidaregåande skolar eller ungdomsskolar. Mange er også tilknytt NAV, karrieresenter, rekrutteringsbyrå, arbeids- og inkluderingsbedrifter og Forsvaret. Karriererettleiarar kan også vere ansattt i personalavdelingar i større bedrifter, kriminalomsorga og på folkehøgskolar. 

Personlege eigenskapar

Som karriererettleiar må du ha gode pedagogiske eigenskapar og gode kommunikasjons- og samarbeidsevnar.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Alle sektorer
2 297 personer
1 531 personer
766 personer
Ca 330 kr
Ca 323 kr
Ca 340 kr
53 420 kr
52 310 kr
55 080 kr
641 040 kr
627 720 kr
660 960 kr
Ca 330 kr
Ca 323 kr
Ca 340 kr
53 420 kr
52 310 kr
55 080 kr
641 040 kr
627 720 kr
660 960 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
Ca 332 kr
51 430 kr
50 220 kr
53 860 kr
617 160 kr
602 640 kr
646 320 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
Ca 332 kr
51 700 kr
50 490 kr
54 120 kr
620 400 kr
605 880 kr
649 440 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Alle sektorer
543 personer
390 personer
153 personer
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 318 kr
44 170 kr
42 920 kr
51 540 kr
530 040 kr
515 040 kr
618 480 kr
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 318 kr
44 170 kr
42 920 kr
51 540 kr
530 040 kr
515 040 kr
618 480 kr
Ca 285 kr
Ca 277 kr
Ca 308 kr
46 240 kr
44 910 kr
49 910 kr
554 880 kr
538 920 kr
598 920 kr
Ca 285 kr
Ca 277 kr
Ca 308 kr
46 300 kr
44 940 kr
50 060 kr
555 600 kr
539 280 kr
600 720 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Kommunal
1 344 personer
891 personer
453 personer
Ca 344 kr
Ca 341 kr
Ca 348 kr
55 730 kr
55 310 kr
56 370 kr
668 760 kr
663 720 kr
676 440 kr
Ca 344 kr
Ca 341 kr
Ca 348 kr
55 730 kr
55 310 kr
56 370 kr
668 760 kr
663 720 kr
676 440 kr
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 346 kr
54 340 kr
53 500 kr
55 990 kr
652 080 kr
642 000 kr
671 880 kr
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 346 kr
54 530 kr
53 660 kr
56 240 kr
654 360 kr
643 920 kr
674 880 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Kommunal
248 personer
179 personer
Ca 289 kr
Ca 279 kr
Ca
46 830 kr
45 190 kr
561 960 kr
542 280 kr
Ca 289 kr
Ca 279 kr
Ca
46 830 kr
45 190 kr
561 960 kr
542 280 kr
Ca 296 kr
Ca 288 kr
Ca
47 930 kr
46 620 kr
575 160 kr
559 440 kr
Ca 296 kr
Ca 288 kr
Ca
48 030 kr
46 660 kr
576 360 kr
559 920 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Privat
846 personer
558 personer
288 personer
Ca 279 kr
Ca 269 kr
Ca 300 kr
45 150 kr
43 640 kr
48 600 kr
541 800 kr
523 680 kr
583 200 kr
Ca 279 kr
Ca 269 kr
Ca 300 kr
45 150 kr
43 640 kr
48 600 kr
541 800 kr
523 680 kr
583 200 kr
Ca 292 kr
Ca 281 kr
Ca 314 kr
47 370 kr
45 530 kr
50 920 kr
568 440 kr
546 360 kr
611 040 kr
Ca 292 kr
Ca 281 kr
Ca 314 kr
47 750 kr
45 970 kr
51 190 kr
573 000 kr
551 640 kr
614 280 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Privat
278 personer
200 personer
Ca 265 kr
Ca 259 kr
Ca
42 920 kr
41 960 kr
515 040 kr
503 520 kr
Ca 265 kr
Ca 259 kr
Ca
42 920 kr
41 960 kr
515 040 kr
503 520 kr
Ca 278 kr
Ca 270 kr
Ca
44 990 kr
43 680 kr
539 880 kr
524 160 kr
Ca 278 kr
Ca 270 kr
Ca
45 020 kr
43 710 kr
540 240 kr
524 520 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Statlig
107 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca
46 940 kr
563 280 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
46 940 kr
563 280 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 490 kr
569 880 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Alle sektorer
3 893 personer
1 700 personer
2 193 personer
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 840 kr
40 040 kr
41 550 kr
490 080 kr
480 480 kr
498 600 kr
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 840 kr
40 040 kr
41 680 kr
490 080 kr
480 480 kr
500 160 kr
Ca 279 kr
Ca 265 kr
Ca 289 kr
45 150 kr
42 970 kr
46 820 kr
541 800 kr
515 640 kr
561 840 kr
Ca 279 kr
Ca 265 kr
Ca 289 kr
46 400 kr
43 620 kr
48 540 kr
556 800 kr
523 440 kr
582 480 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Alle sektorer
4 098 personer
1 745 personer
2 353 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
35 120 kr
35 210 kr
35 080 kr
421 440 kr
422 520 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
35 120 kr
35 210 kr
35 200 kr
421 440 kr
422 520 kr
422 400 kr
Ca 234 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
37 900 kr
36 840 kr
38 650 kr
454 800 kr
442 080 kr
463 800 kr
Ca 234 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 900 kr
37 500 kr
39 890 kr
466 800 kr
450 000 kr
478 680 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Privat
3 884 personer
1 694 personer
2 190 personer
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 830 kr
40 010 kr
41 540 kr
489 960 kr
480 120 kr
498 480 kr
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 830 kr
40 010 kr
41 670 kr
489 960 kr
480 120 kr
500 040 kr
Ca 279 kr
Ca 265 kr
Ca 289 kr
45 150 kr
42 970 kr
46 830 kr
541 800 kr
515 640 kr
561 960 kr
Ca 279 kr
Ca 265 kr
Ca 289 kr
46 400 kr
43 620 kr
48 550 kr
556 800 kr
523 440 kr
582 600 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Privat
4 098 personer
1 745 personer
2 353 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
35 120 kr
35 210 kr
35 080 kr
421 440 kr
422 520 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
35 120 kr
35 210 kr
35 200 kr
421 440 kr
422 520 kr
422 400 kr
Ca 234 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
37 900 kr
36 840 kr
38 650 kr
454 800 kr
442 080 kr
463 800 kr
Ca 234 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 900 kr
37 500 kr
39 890 kr
466 800 kr
450 000 kr
478 680 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

Ein gravferds­konsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferds­konsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleiar

Tannpleiaren behandlar tennene og tannkjøtet til pasientar, og gir rettleiing i god munnhygiene og gode tannhelsevanar.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

Ein prest held gudstenester og har ansvar for kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd.

Samtaleterapi

Gestalt­terapeut

Ein gestalt­terapeut er ein person som bruker samtaleterapi i behandlinga av klientar.

Professor underviser ein gruppe studentar.

Professor

Professoren arbeidar med forsking og med undervising og rettleiing av studentar.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.