Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.
Yrkesskildring

Jordmor

favoritt ikon

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.

Hovudoppgåvene til jordmora er å hjelpe kvinner under normale svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av kvinnene og dei nyfødde barna. Jordmødrer hjelper til ved normale fødslar og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp dersom det oppstår problem.

Vanlege arbeidsoppgåver for jordmora:

  • hjelpe til under fødselen og ta seg av mora og det nyfødde barnet
  • ta imot gravide til svangerskapskontroll og førebu paret på fødsel og tida etter fødselen
  • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthald, livsstil og foreldrerolla 
  • gi fødselsførebuande kurs

Etter fødselen kan jordmora rettleie mora om amming, gi informasjon om hennar helse etter fødselen og råd om seksualitet. Jordmødrer jobbar også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontrollar og prevensjonsrettleiing. Jordmødrer kan ta celleprøvar frå livmorhalsen og sette inn spiral.

Jordmødrer har ein eigen autorisasjon frå Helsedirektoratet i tillegg til autorisasjonen som sjukepleiar.

Kvar arbeider jordmødrer?

Som jordmor kan du jobbe på ulike stader i den offentlege helsetenesta og i privat sektor. Dei fleste er tilsett ved fødeavdelingar på sjukehus, på mindre fødestover, helsestasjonar eller private jordmorklinikkar. Yrket opnar også for jobbmogelegheiter innan undervising, forsking og helseadministrasjon.

Personlege eigenskapar

Jordmødrer jobbar med menneske og må derfor like å vere rundt folk. Ei evne til å vise omsorg og medmenneskelegdom er viktig. I dette yrket må du vere sjølvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjonar der du må ta viktige avgjersler på eiga hand.

Utdanning

For å bli jordmor må du ta ei bachelorgrad i sjukepleie, ha minst eitt års yrkespraksis som sjukepleiar, og så to år spesialisering innan svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Etter- og vidareutdanning
Jordmødrer har mange mogelegheiter for etter- og vidareutdanning. Du kan mellom anna vidareutdanne deg innan ultralyddiagnostikk, ammerettleiing, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

Kva jobbar jordmorutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jordmor
Heltid
Alle sektorer
1 202 personer
1 199 personer
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca
52 350 kr
52 350 kr
628 200 kr
628 200 kr
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca
52 890 kr
52 890 kr
634 680 kr
634 680 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca
51 880 kr
51 870 kr
622 560 kr
622 440 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca
53 700 kr
53 690 kr
644 400 kr
644 280 kr
Jordmor
Deltid
Alle sektorer
1 767 personer
1 764 personer
Ca 334 kr
Ca 334 kr
Ca
54 070 kr
54 060 kr
648 840 kr
648 720 kr
Ca 334 kr
Ca 334 kr
Ca
54 380 kr
54 370 kr
652 560 kr
652 440 kr
Ca 340 kr
Ca 340 kr
Ca
55 140 kr
55 140 kr
661 680 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca 340 kr
Ca
56 570 kr
56 570 kr
678 840 kr
678 840 kr
Jordmor
Heltid
Kommunal
315 personer
315 personer
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca
48 750 kr
48 750 kr
585 000 kr
585 000 kr
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca
48 750 kr
48 750 kr
585 000 kr
585 000 kr
Ca 299 kr
Ca 299 kr
Ca
48 380 kr
48 380 kr
580 560 kr
580 560 kr
Ca 299 kr
Ca 299 kr
Ca
49 000 kr
49 000 kr
588 000 kr
588 000 kr
Jordmor
Deltid
Kommunal
443 personer
443 personer
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca
48 130 kr
48 130 kr
577 560 kr
577 560 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca
48 130 kr
48 130 kr
577 560 kr
577 560 kr
Ca 298 kr
Ca 298 kr
Ca
48 300 kr
48 300 kr
579 600 kr
579 600 kr
Ca 298 kr
Ca 298 kr
Ca
48 830 kr
48 830 kr
585 960 kr
585 960 kr
Jordmor
Heltid
Statlig
877 personer
874 personer
Ca 333 kr
Ca 333 kr
Ca
53 960 kr
53 950 kr
647 520 kr
647 400 kr
Ca 333 kr
Ca 333 kr
Ca
55 060 kr
55 040 kr
660 720 kr
660 480 kr
Ca 328 kr
Ca 328 kr
Ca
53 190 kr
53 180 kr
638 280 kr
638 160 kr
Ca 328 kr
Ca 328 kr
Ca
55 470 kr
55 450 kr
665 640 kr
665 400 kr
Jordmor
Deltid
Statlig
1 294 personer
1 291 personer
Ca 347 kr
Ca 347 kr
Ca
56 220 kr
56 200 kr
674 640 kr
674 400 kr
Ca 347 kr
Ca 347 kr
Ca
56 840 kr
56 820 kr
682 080 kr
681 840 kr
Ca 354 kr
Ca 353 kr
Ca
57 270 kr
57 260 kr
687 240 kr
687 120 kr
Ca 354 kr
Ca 353 kr
Ca
58 970 kr
58 960 kr
707 640 kr
707 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreftsjukepleiar

Ein kreftsjukepleiar er ein sjukepleiar med spesial­utdanning innan kreftomsorg. Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog diagnostiserer, planlegg og behandlar du pasientar med kreft.

Kjeveortoped ser i munnen til ei jente med tannregulering

Kjeveortoped

Ein kjeveortoped er ein tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstillinga og bitet til pasientar.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sjukepleiar

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandlar du tenner.