Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.
Yrkesskildring

Jordmor

favoritt ikon

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.

Hovudoppgåvene til jordmora er å hjelpe kvinner under normale svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av kvinnene og dei nyfødde barna. Jordmødrer hjelper til ved normale fødslar og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp dersom det oppstår problem.

Vanlege arbeidsoppgåver for jordmora:

  • hjelpe til under fødselen og ta seg av mora og det nyfødde barnet
  • ta imot gravide til svangerskapskontroll og førebu paret på fødsel og tida etter fødselen
  • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthald, livsstil og foreldrerolla 
  • gi fødselsførebuande kurs

Etter fødselen kan jordmora rettleie mora om amming, gi informasjon om hennar helse etter fødselen og råd om seksualitet. Jordmødrer jobbar også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontrollar og prevensjonsrettleiing. Jordmødrer kan ta celleprøvar frå livmorhalsen og sette inn spiral.

Jordmødrer har ein eigen autorisasjon frå Helsedirektoratet i tillegg til autorisasjonen som sjukepleiar.

Kvar arbeider jordmødrer?

Som jordmor kan du jobbe på ulike stader i den offentlege helsetenesta og i privat sektor. Dei fleste er tilsett ved fødeavdelingar på sjukehus, på mindre fødestover, helsestasjonar eller private jordmorklinikkar. Yrket opnar også for jobbmogelegheiter innan undervising, forsking og helseadministrasjon.

Personlege eigenskapar

Jordmødrer jobbar med menneske og må derfor like å vere rundt folk. Ei evne til å vise omsorg og medmenneskelegdom er viktig. I dette yrket må du vere sjølvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjonar der du må ta viktige avgjersler på eiga hand.

Utdanning

For å bli jordmor må du ta ei bachelorgrad i sjukepleie, ha minst eitt års yrkespraksis som sjukepleiar, og så to år spesialisering innan svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Etter- og vidareutdanning
Jordmødrer har mange mogelegheiter for etter- og vidareutdanning. Du kan mellom anna vidareutdanne deg innan ultralyddiagnostikk, ammerettleiing, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

Kva jobbar jordmorutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jordmor
Deltid
Alle sektorer
1 787 personer
1 783 personer
Ca 329 kr
Ca 329 kr
Ca
53 260 kr
53 260 kr
639 120 kr
639 120 kr
Ca 329 kr
Ca 329 kr
Ca
53 550 kr
53 550 kr
642 600 kr
642 600 kr
Ca 335 kr
Ca 335 kr
Ca
54 260 kr
54 260 kr
651 120 kr
651 120 kr
Ca 335 kr
Ca 335 kr
Ca
55 510 kr
55 510 kr
666 120 kr
666 120 kr
Jordmor
Heltid
Alle sektorer
1 136 personer
1 134 personer
Ca 317 kr
Ca 317 kr
Ca
51 400 kr
51 400 kr
616 800 kr
616 800 kr
Ca 317 kr
Ca 317 kr
Ca
51 920 kr
51 920 kr
623 040 kr
623 040 kr
Ca 315 kr
Ca 315 kr
Ca
51 080 kr
51 080 kr
612 960 kr
612 960 kr
Ca 315 kr
Ca 315 kr
Ca
52 750 kr
52 760 kr
633 000 kr
633 120 kr
Jordmor
Kommunal
700 personer
700 personer
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 670 kr
46 670 kr
560 040 kr
560 040 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 670 kr
46 670 kr
560 040 kr
560 040 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 680 kr
46 680 kr
560 160 kr
560 160 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
47 270 kr
47 270 kr
567 240 kr
567 240 kr
Jordmor
Deltid
Kommunal
430 personer
430 personer
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 250 kr
46 250 kr
555 000 kr
555 000 kr
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 250 kr
46 250 kr
555 000 kr
555 000 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 600 kr
46 600 kr
559 200 kr
559 200 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 830 kr
46 830 kr
561 960 kr
561 960 kr
Jordmor
Heltid
Kommunal
270 personer
270 personer
Ca 291 kr
Ca 291 kr
Ca
47 150 kr
47 150 kr
565 800 kr
565 800 kr
Ca 291 kr
Ca 291 kr
Ca
47 150 kr
47 150 kr
565 800 kr
565 800 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca
46 750 kr
46 750 kr
561 000 kr
561 000 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca
47 650 kr
47 650 kr
571 800 kr
571 800 kr
Jordmor
Statlig
2 180 personer
2 175 personer
Ca 333 kr
Ca 333 kr
Ca
53 890 kr
53 890 kr
646 680 kr
646 680 kr
Ca 333 kr
Ca 333 kr
Ca
54 610 kr
54 610 kr
655 320 kr
655 320 kr
Ca 336 kr
Ca 336 kr
Ca
54 490 kr
54 490 kr
653 880 kr
653 880 kr
Ca 336 kr
Ca 336 kr
Ca
56 230 kr
56 230 kr
674 760 kr
674 760 kr
Jordmor
Deltid
Statlig
1 331 personer
1 327 personer
Ca 341 kr
Ca 341 kr
Ca
55 310 kr
55 310 kr
663 720 kr
663 720 kr
Ca 341 kr
Ca 341 kr
Ca
55 880 kr
55 880 kr
670 560 kr
670 560 kr
Ca 349 kr
Ca 349 kr
Ca
56 470 kr
56 470 kr
677 640 kr
677 640 kr
Ca 349 kr
Ca 349 kr
Ca
58 010 kr
58 000 kr
696 120 kr
696 000 kr
Jordmor
Heltid
Statlig
849 personer
848 personer
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca
52 680 kr
52 680 kr
632 160 kr
632 160 kr
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca
53 580 kr
53 590 kr
642 960 kr
643 080 kr
Ca 324 kr
Ca 324 kr
Ca
52 550 kr
52 540 kr
630 600 kr
630 480 kr
Ca 324 kr
Ca 324 kr
Ca
54 490 kr
54 490 kr
653 880 kr
653 880 kr
Jordmor
Alle sektorer
2 923 personer
2 917 personer
Ca 321 kr
Ca 321 kr
Ca
52 070 kr
52 040 kr
624 840 kr
624 480 kr
Ca 321 kr
Ca 321 kr
Ca
52 460 kr
52 440 kr
629 520 kr
629 280 kr
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca
52 630 kr
52 620 kr
631 560 kr
631 440 kr
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca
54 100 kr
54 090 kr
649 200 kr
649 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken