Ein mann reparerer en datamaskin.
Yrkesskildring

IT-­konsulent

favoritt ikon

Som IT-konsulent har du svært gode kunnskapar om datateknologi.

Dei fleste bedrifter er avhengige av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), og det er eit aukande behov for dette. Som medarbeidar innan IKT kan du ha eit breitt spekter av arbeidsoppgåver og stillingar.

Aktuelle yrke:

 

Utdanning

IT-konsulent er ikkje ein  beskyttet tittel, og krev i utgangspunktet ingen spesiell utdanning. De fleste IT-konsulentar har ein eller annan form for teknisk utdanning eller erfaring.

Kva jobbar IKT-fagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for IT- konsulentar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
IKT-konsulent
Heltid
Alle sektorer
15 751 personer
3 225 personer
12 526 personer
Ca 354 kr
Ca 329 kr
Ca 360 kr
57 420 kr
53 320 kr
58 330 kr
689 040 kr
639 840 kr
699 960 kr
Ca 354 kr
Ca 329 kr
Ca 360 kr
57 420 kr
53 320 kr
58 330 kr
689 040 kr
639 840 kr
699 960 kr
Ca 375 kr
Ca 351 kr
Ca 381 kr
60 710 kr
56 900 kr
61 690 kr
728 520 kr
682 800 kr
740 280 kr
Ca 375 kr
Ca 351 kr
Ca 381 kr
61 830 kr
57 550 kr
62 930 kr
741 960 kr
690 600 kr
755 160 kr
IKT-konsulent
Deltid
Alle sektorer
1 098 personer
366 personer
732 personer
Ca 273 kr
Ca 289 kr
Ca 264 kr
44 230 kr
46 830 kr
42 760 kr
530 760 kr
561 960 kr
513 120 kr
Ca 273 kr
Ca 289 kr
Ca 264 kr
44 230 kr
46 830 kr
42 760 kr
530 760 kr
561 960 kr
513 120 kr
Ca 313 kr
Ca 312 kr
Ca 313 kr
50 690 kr
50 600 kr
50 740 kr
608 280 kr
607 200 kr
608 880 kr
Ca 313 kr
Ca 312 kr
Ca 313 kr
51 030 kr
50 820 kr
51 150 kr
612 360 kr
609 840 kr
613 800 kr
IKT-konsulent
Heltid
Kommunal
415 personer
345 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca 288 kr
46 550 kr
46 650 kr
558 600 kr
559 800 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca 288 kr
46 550 kr
46 650 kr
558 600 kr
559 800 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca 289 kr
46 790 kr
46 870 kr
561 480 kr
562 440 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca 289 kr
47 680 kr
47 860 kr
572 160 kr
574 320 kr
IKT-konsulent
Heltid
Privat
14 713 personer
3 006 personer
11 707 personer
Ca 361 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
58 450 kr
54 170 kr
59 730 kr
701 400 kr
650 040 kr
716 760 kr
Ca 361 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
58 450 kr
54 170 kr
59 730 kr
701 400 kr
650 040 kr
716 760 kr
Ca 380 kr
Ca 356 kr
Ca 387 kr
61 640 kr
57 620 kr
62 670 kr
739 680 kr
691 440 kr
752 040 kr
Ca 380 kr
Ca 356 kr
Ca 387 kr
62 740 kr
58 280 kr
63 880 kr
752 880 kr
699 360 kr
766 560 kr
IKT-konsulent
Deltid
Privat
1 012 personer
327 personer
685 personer
Ca 275 kr
Ca 290 kr
Ca 264 kr
44 480 kr
47 020 kr
42 760 kr
533 760 kr
564 240 kr
513 120 kr
Ca 275 kr
Ca 290 kr
Ca 264 kr
44 480 kr
47 020 kr
42 760 kr
533 760 kr
564 240 kr
513 120 kr
Ca 315 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
51 110 kr
51 210 kr
51 060 kr
613 320 kr
614 520 kr
612 720 kr
Ca 315 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
51 450 kr
51 420 kr
51 470 kr
617 400 kr
617 040 kr
617 640 kr
IKT-konsulent
Heltid
Statlig
623 personer
149 personer
474 personer
Ca 288 kr
Ca 278 kr
Ca 293 kr
46 680 kr
45 000 kr
47 400 kr
560 160 kr
540 000 kr
568 800 kr
Ca 288 kr
Ca 278 kr
Ca 293 kr
46 980 kr
45 000 kr
47 980 kr
563 760 kr
540 000 kr
575 760 kr
Ca 296 kr
Ca 292 kr
Ca 298 kr
48 000 kr
47 300 kr
48 220 kr
576 000 kr
567 600 kr
578 640 kr
Ca 296 kr
Ca 292 kr
Ca 298 kr
49 870 kr
48 010 kr
50 460 kr
598 440 kr
576 120 kr
605 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Ortopeditekniker scanner føtter som plages av «Conversesyken».

Ortopedi­teknikar

Ortopedi­teknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Nettverksadministrator jobber foran PC

Nettverks­teknikar

Ein nettverks­teknikar feilsøker, driftar og forbetrar datanettverk.