Interiørarkitekt
Yrkesskildring

Interiørarkitekt

favoritt ikon

Ein interiørarkitekt planlegg korleis hus og bygningar skal sjå ut innvendig.

Som interiørarkitekt planlegg og teiknar du innvendige rom i bygningar. Arbeidet blir utført både når nye bygg skal byggast, og ved endringar i eldre bygg.

Interiørarkitekten arbeider med alt frå bustadar til helse-, undervisings-, nærings- og kulturbygg. Somme interiørarkitektar driv òg med spesialdesign, det vil seie design av møbler og andre romkomponentar til einskilde prosjekt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein interiørarkitekt:

  • syte for heilskapleg planlegging og utforming av rom. Det betyr at rom, material, fargar og møblering blir sett i samanheng, og at interiør og arkitektur samspelar så godt som mogleg
  • prosjektere (teikne, beskrive og berekne) interiørløysingar, som oftast ved hjelp av dataprogram
  • utføre behovsanalysar og leie brukarmedverknadsprosessar, det vil seie prosessar der brukarane av bygget kjem med ynska sine
  • utarbeide farge- og materialpalettar
  • planlegge belysning
  • velje møblar og tekstilar
  • gjere kostnadsberekningar, hente inn anbod og bestille leveransar
  • prosjektleiing

Interiørarkitekten samarbeider med oppdragsgivarar, byggherrar, arkitektar og andre fagfolk. 

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) autoriserer interiørarkitektar på masternivå. Med autorisasjon frå NIL kan du kalle deg interiørarkitekt MNIL.

Kvar arbeider interiørarkitektar?

Som interiørarkitekt kan du jobbe på eit arkitektkontor, i eit entreprenør-, konsulent- eller byggefirma eller i andre bedrifter. Du kan òg vere sjølvstendig næringsdrivande med eige firma, og bli engasjert for større og mindre oppdrag.

Personlege eigenskapar

Som interiørarkitekt bør du vere kreativ, ha anlegg for teikning og kunne leggje fram ideane dine på ein god måte. Du må òg vere nøyaktig. Du bør ha auge for både detaljar og heilskap. Sidan du har mykje kontakt med kundar, må du vere lyttande og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Det finst fleire utdanningar innan design, interiørdesign og liknande som kan gi deg den nødvendige kompetansen innan interiørarkitektur. Fleire utdanningsinstitusjonar i Noreg tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå. For å bli interiørarkitekt med ansvar for større prosjekt må du ofte ha utdanning på masternivå.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Grafisk designer jobbar på lysbord.

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Arkitekt står med tegninger og ser på takbjelker.

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Salmaker i arbeid med seletøy.

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

To damer står i en bolig og diskuterer.

Interiør­konsulent

Interiør­konsulentar planlegg gode og funksjonelle løysingar for innreiing av rom, alt frå private heim til bedriftslokale.