Interiørkonsulent ser gjennom stoffprøver
Yrkesskildring

Interiør­konsulent

favoritt ikon

Interiørkonsulentar planlegg gode og funksjonelle løysingar for innreiing av rom, alt frå private heim til bedriftslokale.

Interiørkonsulenten innreier ulike typar lokale. Dette kan vere alt frå private heimar til hotellrom og bedriftslokale.

Vanlege arbeidsoppgåver for interiørkonsulenten:

  • finne løysingar som fungerer godt i praksis
  • velje ut møblar, fargar og anna interiør
  • velje lyssetjing
  • rekne ut kostnader og budsjett

I arbeidet er det viktig å lytte til behova og ønska til kunden om innreiing, og kombinere dette med kunnskapen ein sjølv har om interiør og romutforming.

Interiørkonsulentar arbeider med mykje av det same som ein interiørarkitekt, men interiørarkitektar har lengre utdanning og kan ofte ta på seg større oppdrag.

Kvar arbeider interiørkonsulenter?

Ein interiørkonsulent er sjølvstendig næringsdrivande eller tilsett i mindre konsulentverksemder og får oppdrag med ulik storleik og varigheit. Interiørkonsulentar kan òg arbeide i møbelbutikkar, lampebutikkar og liknande.

Personlege eigenskapar

Ein interiørkonsulent må ha sans for form og fargar. Det er hard konkurranse i bransjen, så stå-på-vilje og evne til å selje deg sjølv er viktig. I tillegg må du kunne sjå kunden sine behov og utvikle løysingar i samsvar med desse.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar interiørkonsulentutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for interiørkonsulenter?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Interiørdesigner eller dekoratør
Heltid
Alle sektorer
1 236 personer
942 personer
294 personer
Ca 236 kr
Ca 231 kr
Ca 255 kr
38 310 kr
37 500 kr
41 310 kr
459 720 kr
450 000 kr
495 720 kr
Ca 236 kr
Ca 231 kr
Ca 255 kr
38 310 kr
37 500 kr
41 310 kr
459 720 kr
450 000 kr
495 720 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 296 kr
43 110 kr
41 590 kr
47 960 kr
517 320 kr
499 080 kr
575 520 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 296 kr
43 550 kr
41 920 kr
48 780 kr
522 600 kr
503 040 kr
585 360 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Deltid
Alle sektorer
527 personer
464 personer
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca
35 740 kr
35 810 kr
428 880 kr
429 720 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca
35 770 kr
35 840 kr
429 240 kr
430 080 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca
36 070 kr
36 440 kr
432 840 kr
437 280 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca
36 320 kr
36 680 kr
435 840 kr
440 160 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Heltid
Privat
1 225 personer
936 personer
289 personer
Ca 236 kr
Ca 231 kr
Ca 257 kr
38 240 kr
37 500 kr
41 670 kr
458 880 kr
450 000 kr
500 040 kr
Ca 236 kr
Ca 231 kr
Ca 257 kr
38 240 kr
37 500 kr
41 670 kr
458 880 kr
450 000 kr
500 040 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 297 kr
43 120 kr
41 590 kr
48 080 kr
517 440 kr
499 080 kr
576 960 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 297 kr
43 570 kr
41 920 kr
48 910 kr
522 840 kr
503 040 kr
586 920 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Deltid
Privat
526 personer
463 personer
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca
35 740 kr
35 810 kr
428 880 kr
429 720 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca
35 770 kr
35 840 kr
429 240 kr
430 080 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca
36 070 kr
36 440 kr
432 840 kr
437 280 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca
36 320 kr
36 680 kr
435 840 kr
440 160 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Negledesigner jobber med neglene til kunde.

Negledesignar

Nagledesignarar flest jobbar i naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.

Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.

Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

To hender som jobber med seletøy

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.