To damer står i en bolig og diskuterer.
Yrkesskildring

Interiør­konsulent

favoritt ikon

Interiørkonsulentar planlegg gode og funksjonelle løysingar for innreiing av rom, alt frå private heim til bedriftslokale.

Interiørkonsulenten innreier ulike typar lokale. Dette kan vere alt frå private heimar til hotellrom og bedriftslokale.

Vanlege arbeidsoppgåver for interiørkonsulenten:

  • finne løysingar som fungerer godt i praksis
  • velje ut møblar, fargar og anna interiør
  • velje lyssetjing
  • rekne ut kostnader og budsjett

I arbeidet er det viktig å lytte til behova og ønska til kunden om innreiing, og kombinere dette med kunnskapen ein sjølv har om interiør og romutforming.

Interiørkonsulentar arbeider med mykje av det same som ein interiørarkitekt, men interiørarkitektar har lengre utdanning og kan ofte ta på seg større oppdrag.

Kvar arbeider interiørkonsulenter?

Ein interiørkonsulent er sjølvstendig næringsdrivande eller tilsett i mindre konsulentverksemder og får oppdrag med ulik storleik og varigheit. Interiørkonsulentar kan òg arbeide i møbelbutikkar, lampebutikkar og liknande.

Personlege eigenskapar

Ein interiørkonsulent må ha sans for form og fargar. Det er hard konkurranse i bransjen, så stå-på-vilje og evne til å selje deg sjølv er viktig. I tillegg må du kunne sjå kunden sine behov og utvikle løysingar i samsvar med desse.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar interiørkonsulentutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for interiørkonsulenter?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Interiørdesigner eller dekoratør
Deltid
Alle sektorer
575 personer
509 personer
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca
34 610 kr
34 750 kr
415 320 kr
417 000 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca
34 630 kr
34 770 kr
415 560 kr
417 240 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca
35 090 kr
35 530 kr
421 080 kr
426 360 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca
35 300 kr
35 750 kr
423 600 kr
429 000 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Heltid
Alle sektorer
1 225 personer
926 personer
299 personer
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca 248 kr
37 370 kr
36 640 kr
40 160 kr
448 440 kr
439 680 kr
481 920 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca 248 kr
37 370 kr
36 640 kr
40 160 kr
448 440 kr
439 680 kr
481 920 kr
Ca 257 kr
Ca 248 kr
Ca 283 kr
41 580 kr
40 210 kr
45 820 kr
498 960 kr
482 520 kr
549 840 kr
Ca 257 kr
Ca 248 kr
Ca 283 kr
42 130 kr
40 560 kr
47 000 kr
505 560 kr
486 720 kr
564 000 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Privat
1 790 personer
1 430 personer
360 personer
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 240 kr
36 260 kr
35 890 kr
38 960 kr
435 120 kr
430 680 kr
467 520 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 240 kr
36 260 kr
35 890 kr
38 960 kr
435 120 kr
430 680 kr
467 520 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca 274 kr
40 110 kr
38 990 kr
44 420 kr
481 320 kr
467 880 kr
533 040 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca 274 kr
40 590 kr
39 310 kr
45 510 kr
487 080 kr
471 720 kr
546 120 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Deltid
Privat
575 personer
509 personer
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca
34 610 kr
34 750 kr
415 320 kr
417 000 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca
34 630 kr
34 770 kr
415 560 kr
417 240 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca
35 090 kr
35 530 kr
421 080 kr
426 360 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca
35 300 kr
35 750 kr
423 600 kr
429 000 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Heltid
Privat
1 215 personer
921 personer
294 personer
Ca 230 kr
Ca 226 kr
Ca 250 kr
37 330 kr
36 620 kr
40 430 kr
447 960 kr
439 440 kr
485 160 kr
Ca 230 kr
Ca 226 kr
Ca 250 kr
37 330 kr
36 620 kr
40 430 kr
447 960 kr
439 440 kr
485 160 kr
Ca 257 kr
Ca 248 kr
Ca 283 kr
41 590 kr
40 210 kr
45 920 kr
499 080 kr
482 520 kr
551 040 kr
Ca 257 kr
Ca 248 kr
Ca 283 kr
42 150 kr
40 560 kr
47 120 kr
505 800 kr
486 720 kr
565 440 kr
Interiørdesigner eller dekoratør
Alle sektorer
1 800 personer
1 435 personer
365 personer
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 241 kr
36 290 kr
35 910 kr
39 000 kr
435 480 kr
430 920 kr
468 000 kr
Ca 224 kr
Ca 222 kr
Ca 241 kr
36 290 kr
35 910 kr
39 000 kr
435 480 kr
430 920 kr
468 000 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca 274 kr
40 110 kr
38 990 kr
44 350 kr
481 320 kr
467 880 kr
532 200 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca 274 kr
40 590 kr
39 310 kr
45 430 kr
487 080 kr
471 720 kr
545 160 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

Mediegrafikar

Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Negledesigner jobber med neglene til kunde.

Negledesignar

Nagledesignarar flest jobbar i naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.

Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.

Designer jobber med tegninger.

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Grafisk designer jobbar på lysbord.

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.