Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.
Yrkesskildring

Interaksjonsdesignar

favoritt ikon

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Interaksjonsdesignaren teiknar skisser og strukturerer informasjonen som skal visast til brukarane av eit system. Eksempel på slike system er billettautomaten på bussen, menyane på mobiltelefonen din og nettsida du besøker no. Målet er å lage system som er enkle å nytte.

Interaksjonsdesign handlar om samspelet mellom menneske og maskin. Interaksjonsdesignaren nyttar kunnskap om korleis menneske leiter etter, oppfattar og finn informasjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for interaksjonsdesignaren:

  • teikne skisser og prototypar
  • planlegge og lage informasjonsarkitektur
  • gjere brukarundersøkingar
  • analysere brukarane av produktet si åtferd og analysere statistikk

Interaksjonsdesignarar kan òg vere med på andre deler av produksjonen. Somme interaksjonsdesignarar lagar grafisk design, medan andre programmerer systema.

Somme interaksjonsdesignarar leier òg prosjekt, og har ansvar for kontakt med kundar. Interaksjonsdesignarar som driv eige føretak vil òg jobbe mykje med marknadsføring og  sal.

Interaksjonsdesignar er ikkje ein beskytta tittel, og kven som helst kan derfor kalle seg interaksjonsdesignar. Yrket har òg fellestrekk med mediegrafikarargrafisk designarmediedesignar og webdesignar

Kvar arbeider interaksjonsdesignarar?

Interaksjonsdesignarar kan jobbe i fleire typar føretak. Du kan vere tilsett i føretak som sel interaksjonsdesigntenester, eller du kan vere tilsett i større føretak som har behov for eigen kompetanse i interaksjonsdesign. Somme interaksjonsdesignarar driv òg eige føretak.

Personlege eigenskapar

Interaksjonsdesignaren må forstå korleis menneske utfører oppgåver, til dømes korleis ein navigerer og leiter etter informasjon på ein nettstad. Du bør like å sortere og strukturere informasjon, og vere opptatt av brukarvenlegheit.

Du bør òg vere kreativ og flink til å formidle tankane og ideane dine. Det er vanleg å jobbe i prosjektgrupper, og du må derfor vere flink til å samarbeide.

Utdanning

Interaksjonsdesignarar kan ha bakgrunn frå mange forskjellige utdanningar. Det finst ei rekke utdanningstilbod i interaksjonsdesign, både på universitet, høgskular og fagskular.

Interaksjonsdesign er òg ofte ein del av studium innan informasjonsvitskap, informatikk, industridesign, webdesign og liknande.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar interaksjonsdesignutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Grafisk- eller multimediadesigner
Deltid
Alle sektorer
546 personer
318 personer
228 personer
Ca 241 kr
Ca 243 kr
Ca 231 kr
39 000 kr
39 400 kr
37 500 kr
468 000 kr
472 800 kr
450 000 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
Ca 231 kr
39 000 kr
39 400 kr
37 500 kr
468 000 kr
472 800 kr
450 000 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
42 280 kr
42 390 kr
42 100 kr
507 360 kr
508 680 kr
505 200 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
42 370 kr
42 500 kr
42 150 kr
508 440 kr
510 000 kr
505 800 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Heltid
Alle sektorer
3 553 personer
1 704 personer
1 849 personer
Ca 270 kr
Ca 263 kr
Ca 278 kr
43 750 kr
42 590 kr
45 000 kr
525 000 kr
511 080 kr
540 000 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
Ca 278 kr
43 750 kr
42 590 kr
45 000 kr
525 000 kr
511 080 kr
540 000 kr
Ca 281 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 580 kr
43 900 kr
47 120 kr
546 960 kr
526 800 kr
565 440 kr
Ca 281 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 840 kr
44 150 kr
47 390 kr
550 080 kr
529 800 kr
568 680 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Alle sektorer
4 099 personer
2 022 personer
2 077 personer
Ca 268 kr
Ca 260 kr
Ca 277 kr
43 380 kr
42 070 kr
44 880 kr
520 560 kr
504 840 kr
538 560 kr
Ca 268 kr
Ca 260 kr
Ca 277 kr
43 380 kr
42 070 kr
44 880 kr
520 560 kr
504 840 kr
538 560 kr
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
45 320 kr
43 760 kr
46 810 kr
543 840 kr
525 120 kr
561 720 kr
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
45 570 kr
43 990 kr
47 070 kr
546 840 kr
527 880 kr
564 840 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Privat
4 067 personer
2 007 personer
2 060 personer
Ca 268 kr
Ca 260 kr
Ca 277 kr
43 380 kr
42 070 kr
44 860 kr
520 560 kr
504 840 kr
538 320 kr
Ca 268 kr
Ca 260 kr
Ca 277 kr
43 380 kr
42 070 kr
44 860 kr
520 560 kr
504 840 kr
538 320 kr
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
45 320 kr
43 750 kr
46 830 kr
543 840 kr
525 000 kr
561 960 kr
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
45 560 kr
43 980 kr
47 080 kr
546 720 kr
527 760 kr
564 960 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Deltid
Privat
539 personer
313 personer
226 personer
Ca 241 kr
Ca 243 kr
Ca 231 kr
39 000 kr
39 380 kr
37 500 kr
468 000 kr
472 560 kr
450 000 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
Ca 231 kr
39 000 kr
39 380 kr
37 500 kr
468 000 kr
472 560 kr
450 000 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
42 260 kr
42 330 kr
42 160 kr
507 120 kr
507 960 kr
505 920 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
42 350 kr
42 440 kr
42 210 kr
508 200 kr
509 280 kr
506 520 kr
Grafisk- eller multimediadesigner
Heltid
Privat
3 528 personer
1 694 personer
1 834 personer
Ca 270 kr
Ca 263 kr
Ca 278 kr
43 750 kr
42 590 kr
45 000 kr
525 000 kr
511 080 kr
540 000 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
Ca 278 kr
43 750 kr
42 590 kr
45 000 kr
525 000 kr
511 080 kr
540 000 kr
Ca 281 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 580 kr
43 900 kr
47 130 kr
546 960 kr
526 800 kr
565 560 kr
Ca 281 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 840 kr
44 140 kr
47 400 kr
550 080 kr
529 680 kr
568 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold