Bilete
Mann som tegner en illustrasjon

Yrkesbeskrivelse

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Illustratørar arbeider med visuell kommunikasjon og lagar visuelle uttrykk som formidlar eit bodskap til ein bestemt mottakargruppe. Som illustratør jobbar som regel på oppdrag. Då er du ikkje like fri som ein sjølvstendig kunstnar.

Ofte er illustratøren også verksemda si grafiske formgivar, og lagar den totale visuelle utforminga. 

I mange tilfelle, særskilt i starten av karrieren, må illustratøren sjølv bygge seg eit kontaktnett. Pågangsmot og evne til å bygge nettverk med bransje og næringsliv er difor sentralt. 

Hvor jobber illustratørar ?

Dei fleste illustratørane jobbar frilans . Nokre illustratørar jobbar innan design-, reklame og kommunikasjonsbyrå, mediebyrå, forlag eller med film- og TV-produksjon.

Nokre illustratørar er representerte av illustrasjonsagentar i inn- og utland.

Personlige egenskaper

Ein illustratør må vere kreativ og ha talent innan teikning, form og farge. Du må kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre. Ovanfor ein oppdragsgivar må du vere flink til å følgje planen for oppdraget og jobbe strukturert.

Utdanning

Det finst ulike utdanningar og studie som kan vere relevante for dei som ønsker å bli illustratørar, til dømes innan illustrasjon, grafisk design, kunst og liknande fagfelt. 

Studie innan illustrasjon

 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 516404 - Fagskoleutdanning, illustrasjon, UTGÅTT KODE, SE NY
  • 516408 - Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig
  • 516405 - Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig
  • 516412 - Fagskoleutdanning, tegning, toårig
  • 716410 - Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig
  • 616402 - Diplomstudium, illustrasjon, fireårig
  • 616409 - Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Illustratør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2552105 - ILLUSTRATØR (KUNSTNER)

Sist kvalitetsikret den 24. april 2017, av Grafill