Mann som tegner en illustrasjon
Yrkesskildring

Illustratør

favoritt ikon

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Illustratørar arbeider med visuell kommunikasjon og lagar visuelle uttrykk som formidlar eit bodskap til ein bestemt mottakargruppe. Som illustratør jobbar som regel på oppdrag. Då er du ikkje like fri som ein sjølvstendig kunstnar.

Ofte er illustratøren også verksemda si grafiske formgivar, og lagar den totale visuelle utforminga. 

I mange tilfelle, særskilt i starten av karrieren, må illustratøren sjølv bygge seg eit kontaktnett. Pågangsmot og evne til å bygge nettverk med bransje og næringsliv er difor sentralt. 

Kvar arbeider illustratørar?

Dei fleste illustratørane jobbar frilans. Nokre illustratørar jobbar innan design-, reklame og kommunikasjonsbyrå, mediebyrå, forlag eller med film- og TV-produksjon.

Nokre illustratørar er representerte av illustrasjonsagentar i inn- og utland.

Personlege eigenskapar

Ein illustratør må vere kreativ og ha talent innan teikning, form og farge. Du må kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre. Ovanfor ein oppdragsgivar må du vere flink til å følgje planen for oppdraget og jobbe strukturert.

Utdanning

Det finst ulike utdanningar og studie som kan vere relevante for dei som ønsker å bli illustratørar, til dømes innan illustrasjon, grafisk design, kunst og liknande fagfelt. 

Studie innan illustrasjon

 

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mediedesignere diskuterer tegning

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

Mediegrafikar

Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for TV og radio.

Pianostemmer stemmer piano

Pianostemmar

Ein pianostemmar ut­fører stemming og vedlikehald av piano og flygel.

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.